Botbreuk en schade

Medisch adviseur

Als je een ongeval hebt gehad, is de kans groot dat er een medisch aspect in het traject zit. Of je bent aangereden in een verkeersongeval, een bot breekt door toedoen van iemand anders met sport en spel of het slachtoffer wordt van een bedrijfsongeval, je zult altijd in ieder geval één arts zien. Als je met een arts of therapeut in aanraking komt, brengt dit kosten met zich mee. Naast financiële zorgen, kan lichamelijk of geestelijk letsel ook voor een hele hoop andere problemen zorgen. Een medisch adviseur kan worden ingeschakeld in het letselschadetraject door jouw letselschade advocaat.

In het kort

Op deze pagina kun je lezen wat een medisch adviseur is. Er wordt uitgelegd dat deze adviseur helpt met het aantonen van het verband tussen jouw letsel en het ongeval. Een medisch adviseur schrijft een medisch advies. Wat er in zo’n medisch advies staat wordt in dit artikel besproken. Ook kun je hier lezen wat je zelf kunt doen direct na het ongeval en welke opties voor medisch adviseurs er zijn. Mocht je zelf een ongeluk gehad hebben of vragen hebben over medisch adviseurs, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Wat doet een medisch adviseur

Een medisch adviseur is gespecialiseerd in het beoordelen van medische gegevens. Een medisch adviseur wordt ook wel een letselschade arts genoemd. Hoewel het een letselschade arts genoemd wordt, is een medisch adviseur geen medisch specialist. Het is een sociaal geneeskundige. Een sociaal geneeskundige is wel een arts, maar werkt niet in het ziekenhuis. Andere soorten sociaal geneeskundigen zijn bijvoorbeeld bedrijfsartsen, schoolartsen en sportartsen. Ook kan een medisch adviseur werkzaam zijn bij het UWV en zich bezighouden met aanvragen voor uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid. Of bij een gemeente als de medisch adviseur gespecialiseerd is in bijvoorbeeld ouderenzorg en dan advies geeft over ouderen die thuiszorg willen.

In letselschade zaken geeft een medisch adviseur (en dus ook letselschade arts) op basis van het medisch dossier van het slachtoffer advies. Dit gaat bijvoorbeeld over het verband tussen het ongeval en de klachten die je nu hebt. De medisch adviseur houdt zich bezig met het analyseren van de medische en sociale situatie. En hoe deze dingen veranderd zijn ten opzichte van voor een ongeval. Natuurlijk kijkt een medisch adviseur ook naar de toekomst.

Een medisch adviseur in letselschade zaken

Jouw letselschade advocaat heeft uitgelegd dat het advies van een medisch adviseur nodig is in jouw zaak. Als je daarmee akkoord gaat, zal jouw advocaat een medisch adviseur inschakelen. Deze medisch adviseur heeft als grootste taak om aan te tonen dat jouw letsel inderdaad door het ongeval is ontstaan. Om zijn of haar werk (goed) te kunnen doen, heeft de medisch adviseur alle medische informatie nodig. Dat niet alleen. Ook de feitelijke informatie over het ongeval (wat is er gebeurd?) is nodig. Hierdoor weet de adviseur wat de situatie voor het ongeval was, hoe het er tijdens het ongeval aan toe ging en hoe alles erna verlopen is. De medisch adviseur kan op deze manier ook vergelijken wat het verschil is in jouw situatie voor en na het ongeval. Aan de hand van al deze gegevens schrijft de medisch adviseur een medisch advies.

Een medisch advies

In het advies dat de medisch adviseur schrijft, staan onder andere de volgende dingen:

  1. Wat is de huidige medische situatie van het slachtoffer? Wat zijn de klachten en beperkingen die je op dit moment ervaart.
  2. Wat is het toekomstperspectief aan de hand van deze klachten en beperkingen? Hierin wordt bijvoorbeeld gekeken naar de verwachting van het herstel.
  3. Als het op jou van toepassing is, wordt ook het percentage blijvende invaliditeit benoemd. Dit is nodig wanneer er sprake is van blijvend letsel.
  4. Soms vraagt jouw advocaat nog op specifieke dingen. Deze vragen worden door de medisch adviseur dan ook in het medisch advies beantwoord.

De tegenpartij

Meestal schakelt de advocaat van de tegenpartij een eigen medisch adviseur in. Deze medisch adviseur schrijft dan een eigen medisch advies. Het kan voorkomen dat de twee medische adviezen van elkaar verschillen en niet helemaal hetzelfde zijn.  Als dit het geval is en de twee medisch adviseurs zijn het niet met elkaar eens, dan kunnen ze op elkaar reageren. Op die reactie van elkaar kunnen ze dan ook weer reageren. Soms worden de medisch adviseurs het daarna met elkaar eens. Dit is helaas niet altijd het geval. Als de twee medisch adviseurs niet tot een overeenstemming kunnen komen, dan kan er een medisch specialist bij gevraagd worden. Deze medisch specialist wordt dan ingeschakeld om een medisch expertise uit te voeren. Je mag als slachtoffer natuurlijk altijd zelf bepalen of je dit wil of niet. Je kunt hier dan over overleggen met jouw belangenbehartiger (letselschade advocaat). Jullie kijken samen naar wat de beste optie is voor jou.

Wat gebeurt er met het medisch advies?

Het medische advies van de medisch adviseurs wordt uiteindelijk gebruikt om het medisch causaal verband aan te tonen en de berekening van de schade te maken zodat er ingeschat kan worden wat de kosten op dit moment zijn en wat ze in de toekomst nog zullen worden. In andere woorden: komt het letsel inderdaad door het ongeluk en wat zijn de kosten die je daardoor moet maken die je anders niet gemaakt had.

Wat kun je zelf doen?

Het is na een ongeluk altijd belangrijk om naar een arts te gaan. Als je veel pijn hebt of moeite hebt met bewegen zul je dit niet zo snel vergeten. Maar ook als je het idee hebt dat er niks ernstigs aan de hand is, is het verstandig om de huisarts te bellen. Het kan voorkomen dat je zelf nog niet door hebt dat je ergens letsel hebt. Soms zorgt de adrenaline ervoor dat je de pijn niet direct opmerkt. Ook kan het zijn dat een bepaalde klacht pas later opkomt. Als je dan de huisarts op de hoogte hebt gesteld zodra je het ongeval had, kan je arts de link gemakkelijker leggen. Ook als blijkt dat er een medisch advies van een medisch adviseur nodig is later in het traject, is dit bezoek aan (of in ieder geval contact met) de arts belangrijk. 

Dit eerste contact met de arts wordt namelijk in je medisch dossier opgeslagen. Net als alle latere bezoeken aan de huisarts, maar ook andere medisch specialisten. De medisch adviseur kan deze gegevens gebruiken om aan te tonen dat de klachten die je ervaart daadwerkelijk door het ongeval begonnen zijn. Het is dus te gebruiken als bewijsmateriaal in je letselschadezaak. En alles wat telt als bewijsmateriaal wordt door de medisch adviseur meegenomen in het tot stand komen van het medisch advies.

Toestemming

Om het voor jouw belangenbehartiger mogelijk te maken om een medisch adviseur in te schakelen, moet jij toestemming geven. Dit gaat om toestemming om jouw medische gegevens op te vragen. Dit is persoonlijke informatie. Daarom mag een advocaat dit niet zomaar doen zonder dat jij als slachtoffer daar iets over te zeggen hebt. Een medisch adviseur kan niet werken zonder toegang tot de medische gegevens. Hierom is deze toestemming aan jouw letselschade advocaat wel van groot belang.

1 medisch adviseur

Er wordt al een aantal jaar gesproken over 1 medisch adviseur. Dat is anders dan hierboven beschreven is. In plaats van dat beide partijen een eigen medisch adviseur aanstellen, wordt er gekozen voor één gezamenlijke adviseur. De verzekeraar van de aansprakelijke partij en de belangenbehartiger van het slachtoffer kiezen deze samen. Dit is iets wat mogelijk is.

Blog SAP

Al in 2017 verscheen er op deze site een blog over de ontwikkeling dat er naar één medisch adviseur gegaan zou kunnen worden. Op dat moment was er net onderzoek gedaan door verzekeringsmaatschappij Achmea om te kijken of dit mogelijk zou zijn. Uit dit onderzoek bleek dat de letselschade zaken met één medisch adviseur sneller afgehandeld werden en minder kosten met zich mee brachten dan de zaken waar twee verschillende medisch adviseurs voor ingeschakeld werden.

Tegenwoordig vaker 1 medisch adviseur

Ondertussen zijn we een paar jaar verder. Beide situaties komen nu voor. Er zijn zaken waarbij twee verschillende medisch adviseurs de zaak bekijken en hun medisch advies geven. Ook zijn er zaken waarbij met één onafhankelijke medisch adviseur gewerkt wordt. Omdat in dat laatste geval het natuurlijk belangrijk is dat de adviseur onafhankelijk is, is hier een speciale transparante procedure voor ontwikkeld.

Medisch adviesbureau

Er zijn verschillende medische adviesbureaus. Deze onafhankelijke bureaus zijn in te schakelen bij onder andere letselschade zaken. Het voordeel van een medisch adviesbureau boven twee losse medisch adviseurs is dus in de eerste plaats tijdswinst. Daarnaast wordt er minder tegengewerkt door tegengestelde belangen. De onafhankelijk medisch adviseur heeft immers als enige belang om de zaak zo objectief en eerlijk mogelijk te behandelen. Er zijn ook partijen die liever met twee losse medisch adviseurs werken. Of belangenbehartigers en verzekeraars die in bepaalde zaken liever met twee medisch adviseurs werken en in andere zaken met één onafhankelijke medisch adviseur. Eén van de voordelen van twee adviseurs is de connectie tussen de belangenbehartiger (letselschade advocaat) en de medisch adviseur.

Samen sparren

Een advocaat en een medisch adviseur hebben een heel andere achtergrond. Daarom vinden sommige advocaten het heel fijn om met een eigen medisch adviseur te kunnen sparren over wat er nodig is en welke medische informatie misschien belangrijker is dan in eerste instantie gedacht werd. Als er één onafhankelijke medisch adviseur is, is dit minder eenvoudig. Er zijn minder mensen betrokken, wat goed is voor de efficiëntie, maar de lijntjes zijn ook minder kort.

Voor het slachtoffer

Mocht je het slachtoffer zijn van een ongeval, heb je zelf inspraak op het traject van je zaak. Het kan zijn dat je het een prettiger idee vindt als er een medisch adviseur betrokken wordt die jouw letselschade advocaat al kent. Je kunt dan het gevoel hebben dat er minder een ‘’vreemde’’ in jouw gegevens zit. Ook kan het inschakelen van een eigen medisch adviseur het gevoel geven dat er harder voor jouw rechten gevochten wordt, juist omdat het minder onafhankelijk voelt. Aan de andere kant blijkt uit het onderzoek van Achmea dat het inschakelen van één onafhankelijke medisch adviseur het hele proces versnelt. Dit betekent dat je de letselschade zaak sneller achter je kunt laten en minder lang stress ervaart door de zaak. Ook blijkt het dus minder kosten met zich mee te kunnen brengen.

Al met al is er genoeg te zeggen voor beide opties.

SAP Letselschade Advocaten

Als je een ongeval gehad hebt en je hebt vragen over de medisch adviseur in het algemeen, het inschakelen van één of twee medisch adviseurs of het medisch advies, dan kun je contact opnemen met SAP Letselschade Advocaten. Eén van onze advocaten kan jou ook als de beste bijstaan in jouw zaak. Onze letselschade advocaten hebben veel ervaring met alle soorten ongevallen. Hierdoor kennen ze het hele proces en weten ze wat er belangrijk is en niet vergeten mag worden. Door een van onze letselschade advocaten in te schakelen weet je zeker dat het hoogst haalbare voor jou behaald wordt. En dit terwijl jij je volledig kan concentreren op je herstel.

Het maakt niet uit van wat voor soort ongeval je het slachtoffer bent geworden. Letsel oplopen is nooit prettig. Het is vervelend en kan vaak ook eng zijn. Een letselschade advocaat van SAP Letselschade Advocaten kan jou dan helpen. Het eerste contact is altijd gratis en vrijblijvend. Je kunt contact opnemen door te bellen, een mail te sturen of het contactformulier op de website in te vullen. Eén van onze advocaten neemt dan contact met je op. Samen bespreken jullie dan jouw situatie en bekijken jullie wat er mogelijk is. Als je eerst meer wilt weten over onze advocaten dan kan dat via de website.