Naar één onafhankelijk medisch adviseur in letselschadezaken?
03 februari 2017 
in 2017

Naar één onafhankelijk medisch adviseur in letselschadezaken?

In letselschadezaken is de inschakeling van een medisch adviseur onvermijdelijk. Om de gevolgen van een ongeval in kaart te brengen, zal duidelijkheid moeten bestaan over de medische situatie van een slachtoffer. Om die reden worden zowel door de belangenbehartiger van het slachtoffer als door de dossierbehandelaar bij de aansprakelijke verzekeraar medisch adviseurs ingeschakeld.

Recentelijk is op verzoek van verzekeringsmaatschappij Achmea onderzocht of in plaats van twee medisch adviseurs niet kan worden volstaan met de inschakeling van één onafhankelijk medisch adviseur, die beide partijen van advies voorziet. Uit dat onderzoek blijkt dat in zaken waarbij een onafhankelijk medisch adviseur werd ingeschakeld de zaken sneller werden afgerond tegen lagere kosten. Ook blijkt dat de schadevergoeding voor slachtoffers niet lager was dan in zaken waarin twee medisch adviseurs werden ingeschakeld en dat ook de tevredenheid van het slachtoffer over de afwikkeling van diens zaak niet minder was.

Kanttekeningen

Hoewel het inschakelen van één onafhankelijk medisch adviseur voordelen heeft, zijn er een aantal belangrijke kanttekeningen bij te plaatsen. In de eerste plaats hebben slachtoffers (en ook verzekeraars) het recht om een eigen (medisch) deskundigen in te schakelen. Dit recht kan een partij niet zomaar worden ontzegd. Als partijen zich niet kunnen vinden in de adviezen van de onafhankelijk deskundige, zullen er alsnog medisch adviezen worden opgevraagd bij de eigen medisch adviseurs. Ook zullen er medisch adviseurs moeten worden gevonden die het vertrouwen genieten van beide partijen. Dat zal in de praktijk op problemen stuiten, met name bij klachten die medisch gezien moeilijk te objectiveren zijn zoals whiplashachtige klachten. Medisch deskundigen kunnen hier heel verschillend over denken, waardoor het vinden van een onafhankelijk medisch adviseur die voor beide partijen acceptabel is niet gemakkelijk zal zijn. Bovendien zal het voor de onafhankelijk medisch adviseur moeilijk zijn om – gelet op de verschillende belangen – de uitgangspunten van partijen in het oog te houden.

Hoewel er behoefte bestaat aan een soepele en voortvarende afwikkeling van letselschadezaken, is het dus maar de vraag of het inschakelen van één onafhankelijk medisch adviseur daar een goede oplossing voor is.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.