Deelgeschilprocedure: wat is het en welke vragen zijn er?

Deelgeschilprocedure: wat is het en welke vragen zijn er?

DeelgeschilprocedureEen deelgeschilprocedure roept vragen op. In een letselschadezaak lukt het lang niet altijd om een minnelijke schikking te bekomen. Zo kan de aansprakelijkheid betwist worden of kan men het oneens zijn over de begroting van de schade. In dat geval zien we het begrip deelgeschilprocedure wel eens terugkomen. Maar wat is deze procedure en welke vragen stellen zich hier?

Deelgeschilprocedure wat is het?

Bij een deelgeschilprocedure worden een of meer onenigheden voorgelegd aan de rechter. Het kan bijvoorbeeld gaan om de aansprakelijkheidskwestie. Ook het percentage van eigen schuld, de causaliteit of onenigheid over de rapporten van experts, kunnen aanleiding geven tot deze procedure. Een oplossing op die vraag moet het buitengerechtelijk akkoord mogelijk maken. De procedure helpt dan ook om vertragingen te voorkomen. De beslissing van de rechter is dan ook bindend voor alle partijen, waardoor het dossier sneller afgehandeld kan worden. Of een deelgeschilprocedure al dan niet een interessante piste is, hangt dan weer af van verschillende factoren waarover de letselschade advocaat u kan informeren.

Het verloop van de deelgeschilprocedure

Voor het instellen van de deelgeschilprocedure zal de letselschade advocaat een verzoekschrift indienen met een beschrijving van de zaak en de relevante bewijsstukken. Deze procedure is alleen ontvankelijk indien de rechter oordeelt dat zijn beslissing kan bijdragen aan de uiteindelijke buitengerechtelijke afwikkeling van het schadedossier. Is dat het geval, dan zal u een uitnodiging ontvangen voor een zitting. Echter heeft de tegenpartij ook nog enige tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Hetzelfde geldt uiteraard in de andere richting indien het de tegenpartij was die het verzoekschrift indiende. Tijdens de zitting zal de rechter een oordeel vellen over het deelgeschil. U bent niet verplicht om ook zelf aanwezig te zijn tijdens de zitting, hoewel dat meestal toch wordt aangeraden. Na de zitting zal de rechter binnen een termijn van zes weken een uitspraak doen. Tegen die uitspraak is geen beroep mogelijk, hoewel slechts zeer uitzonderlijk de bodemrechter de beslissing alsnog kan terugdraaien. Indien de andere partij aansprakelijk is, komen de kosten van de deelgeschilprocedureter zijner laste. Ook dit zijn immers schadeposten die verband houden met die aansprakelijkheid.

Welke vragen kunnen voorgelegd worden bij een deelgeschilprocedure?

Bij een deelgeschilprocedure legt men een meningsverschil over een deel van de vordering voor aan de rechter. Toch lijkt de rechtspraak er in de praktijk geen probleem mee te hebben dat ook meerdere deelgeschillen in één enkele procedure worden voorgelegd. Anderzijds kunnen niet zomaar alle deelgeschillen worden voorgelegd. Vragen die tijdens de deelgeschilprocedure kunnen worden voorgelegd, zijn onder andere:

  • De aansprakelijkheidsvraag;
  • Het percentage eigen schuld;
  • De begroting van de schadeposten;
  • De noodzaak om al dan niet experts aan te stellen;
  • De berekening van bepaalde schadeposten;
  • Het interpreteren van een rapport van een medisch expert;
  • Het al dan niet schenden van de schadebeperkingsplicht.