Gemiste loonkosten en loonregres

Gemiste loonkosten en loonregres

Als iemand een ongeluk krijgt is er eigenlijk altijd meer dan een persoon slachtoffer. De omstanders van een verkeersongeval, de eigenaar van een hond als je aangevallen wordt door het dier, de naasten van het directe slachtoffer, bij ieder soort ongeluk zijn er verschillende slachtoffers. Iemand die bij bijna elk soort ongeval indirect met het letsel te maken krijgt, is de werkgever. De loonkosten van de werkgever veranderen namelijk niet, terwijl er wel minder gewerkt wordt. In Nederland is het namelijk zo dat de werkgever een doorbetalingsplicht heeft. Dit betekent dat de kosten van de werkgever voor loon aan iemand die een ongeval heeft gehad hetzelfde blijven. Dit is voor twee jaar. De eerste twee jaar betaalt de werkgever minstens 70 procent van het loon. Meestal is dat in het eerste jaar 100 procent. In de eerste twee jaar is het ook verplicht voor de werkgever om te helpen en mee te werken aan de re-integratie van de werknemer. 

De betrokkenheid van een werkgever is duidelijk wanneer het om een bedrijfsongeval gaat. Maar ook een ongeval dat niks met de werkgever of de werkplek te maken heeft, heeft invloed op de werkgever. Er zitten voor een werkgever veel kosten verbonden aan een ongeval van een werknemer. De kosten die de werkgever aan loon moet betalen, blijven hetzelfde. Het loon dat wel betaald moet worden, maar waar niet voor gewerkt wordt heet loonschade. De werkgever kan deze loonschade verhalen. Het verhalen op de aansprakelijke partij wordt ‘loonregres’ genoemd. 

Loonregres 

Het loonregres bestaat uit verschillende onderdelen. Zo bestaat het ‘zelfstandig verhaalsrecht’. Dit is voor de werkgever. Met dit verhaalsrecht kunnen de loonkosten van de werkgever verhaald worden. Het gaat hierbij wel om de netto loonschade. Ook kan de werkgever met het zelfstandig verhaalsrecht een deel van de kosten van re-integratiemaatregelen terugbetaald krijgen. Re-integratiemaatregelen zijn dingen die ervoor zorgen dat de werknemer zo goed en snel mogelijk weer aan het werk kunt.  

Voorbeelden van re-integratie maatregelen die de werkgever kan claimen 

Er zijn veel verschillende re-integratie maatregelen. Iedere situatie is anders en zal om andere maatregelen vragen. Het hoeft ook niet zo te zijn dat alle maatregelen genomen worden. Een paar van de mogelijke maatregelen die samen met de loonkosten door de werkgever geclaimd kunnen worden zijn: 

  1. Opleidingen en trainingen: als je als werknemer een tijdje niet hebt kunnen werken, kan een training helpen. Hiermee kun de werknemer onder andere leren hoe hij om kan gaan met de nieuwe situatie. Ook kan het zijn dat iemand door een ongeval zijn of haar oude werk niet meer kan doen. Dan kan een nieuwe opleiding helpen met het vinden van een nieuwe baan of het leren van nieuwe dingen.

  2. Werkbegeleiding: het is fijn om wat extra ondersteuning te hebben bij het vasthouden van een baan als er ook veel andere dingen spelen.

  3. Arbeidsrehabilitatie: meestal zijn dit porgramma’s die werknemers helpen om terug te komen bij het werk.

  4. Aanpassingen: als de werknemer door een ongeval blijvende schade opgelopen heeft, kan de werkgever aanpassingen doen aan de werkplek. Er kan bijvoorbeeld een traplift geïnstalleerd worden.

  5. Hulp bij het vinden van werk ergens anders dan bij de oude baan.

  6. Taxikosten: als een ongeval ervoor heeft gezorgd dat iemand niet meer zelfstandig naar het werk kan, kan hij of zij er met een taxi vaak nog wel komen. Je kunt het zien alsof deze taxikosten reiskosten zijn en dus onder de loonkosten van de werkgever vallen.  

  7. Kosten voor ander aangepast vervoer.

  8. Administratiekosten. Meestal maken de werkgever en de werknemer na een ongeval samen een plan van aanpak. De administratiekosten die hierbij komen kijken kunnen door de werkgever ook geclaimd worden.

  9. Het geld dat deze maatregelen kost kan een werkgever dus vaak ook gedeeltelijk verhalen op de aansprakelijke partij. Het loonregres gaat dus niet alleen om de kosten die de werkgever aan loon doorbetaalt. 

Re-integratiekosten 

De re-integratiekosten is al het geld dat het kost om de hierboven genoemde re-integratiemaatregelen uit te voeren.  Dit zijn kosten die de werkgever heeft naast loon dat doorbetaald wordt.  

Verhalen loonkosten werkgever

De werkgever kan niet alle loonkosten verhalen. Alleen het nettoloon valt onder de loonkosten die de werkgever kan verhalen op de aansprakelijke partij. Het bedrag van het nettoloon ligt lager dan het bedrag van het brutoloon. Dit betekent dat niet alle kosten die de werkgever aan loon uit moet geven, verhaald kunnen worden op de aansprakelijke partij. De werkgever lijdt op dit stuk dus ook loonschade. 

Niet alle kosten kunnen door de werkgever geclaimd worden als ‘gemaakte loonkosten door de werkgever en andere gemaakte kosten door de werkgever'. De werkgever mag geen kosten claimen die door de aansprakelijke partij al betaald zijn. Het kan zijn dat de aansprakelijke partij ook geld moet betalen aan het slachtoffer. Dit kan, naast concrete kosten, in de vorm van smartengeld, bijvoorbeeld affectieschade of shockschade. 

Een voorbeeld: het slachtoffer heeft van de aansprakelijke partij kosten vergoed gekregen die hij gemaakt heeft om met de taxi op en neer naar zijn werk te gaan. Dan kan de werkgever niet nog een keer dezelfde kosten voor de taxi claimen. Dit zou namelijk betekenen dat iemand die aansprakelijk is voor een ongeval dubbele kosten zou moeten betalen. 

Welke kosten kunnen nog meer niet geclaimd worden door de werkgever? 

Als een werkgever de werknemer die uitgevallen is vervangt, zijn deze loonkosten voor de werkgever. Ook de belastingen (bijvoorbeeld loonbelasting) en premies die ingehouden zijn, kunnen niet worden verhaald. De werkgever kan alleen kosten claimen die de werknemer zelf ook zou kunnen claimen.  

Wat kan SAP Letselschade Advocaten doen?

Ben jij een werkgever met een uitgevallen werknemer door een ongeval? Een letselschade advocaat van SAP kan je helpen om duidelijk te krijgen waar je recht op hebt en hoe je dat het beste uit kunt voeren. Je kunt gratis en vrijblijvend contact met ons opnemen. Dan bellen we je zo spoedig mogelijk terug. Samen met een advocaat kun je dan bespreken en bekijken wat de beste vervolgstappen zijn. Goed om te weten is dat het eerste gesprek bij ons altijd gratis is.