Een aansprakelijkheidsstelling

Aansprakelijkheidsstelling

Een goede aansprakelijkheidsbrief schrijven is geen kinderspel

Als u een schadevergoeding wilt bekomen, dan kunt u niet zonder een aansprakelijkheidsstelling. Bij een aansprakelijkheidsstelling geeft u aan dat u door het doen of nalaten van een ander schade hebt geleden, stelt u de ander daarvoor aansprakelijk en eist u een vergoeding voor de geleden schade. Het is belangrijk dat de aansprakelijkstelling ondubbelzinnig gebeurt. U kunt dan ook maar beter een goede aansprakelijkheidsbrief schrijven.

De aansprakelijkheidsstelling in de praktijk

Zonder een aansprakelijkheidsstelling kunt u geen schadevergoeding bekomen. Het opstellen van een goede aansprakelijkheidsbrief is dan ook heel belangrijk. Hieronder leest u wat er niet in deze brief mag ontbreken en waarop u moet letten bij zo'n aansprakelijkheidsstelling.

Inhoud van de aansprakelijkheidsstelling

Een aansprakelijkheidsbrief dient steeds uw gegevens te bevatten, alsook de gegevens van de wederpartij. De wederpartij of zijn verzekeraar moet nu eenmaal weten wie u bent en hoe men u kan bereiken. Indien het gaat om een verkeersongeval, noteert u ook de kentekens. Dat is uiteraard belangrijke informatie voor de verzekeraar.

Vervolgens neemt u in de aansprakelijkheidsstelling de concrete feiten op. Geef duidelijk aan wanneer het ongeval plaatsvond en onder welke omstandigheden. Als het om een verkeersongeval gaat, geeft u bijvoorbeeld aan wat de oorzaak van het ongeval is, waar het ongeval gebeurde en wanneer het ongeval plaatsvond. Het is dan altijd nuttig om een verhelderende tekening aan de aansprakelijkheidsstelling toe te voegen. Bij een medische fout verwijst u bijvoorbeeld naar de ingreep en het moment van de ingreep.

Een volgend essentieel onderdeel van de aansprakelijkheidsstelling is dat u aangeeft dat u schade hebt geleden en dat u de wederpartij daarvoor aansprakelijk stelt. Vermeld bovendien dat het om een stuitingshandeling gaat. Door dat te doen, stuit u de verjaring en voorkomt u dat uw schadeclaim verjaart. Na het ongeval heeft u wel nog even de tijd om alles af te handelen, maar u weet maar nooit. Om problemen te voorkomen, is het eveneens aan te raden om alvast aan te halen dat u ook een vergoeding wilt voor uw immateriële schade en dat u recht heeft op wettelijke rente.

Ten slotte raden we aan om in de aansprakelijkheidsstelling een reactietermijn op te noemen. In principe heeft de verzekeraar sowieso twee weken de tijd om te reageren, maar het blijft nuttig om de verzekeraar hieraan te herinneren. Zeker als er geen verzekeraar betrokken is, is het opnemen van een reactietermijn aan te raden.

Bijlagen bij de aansprakelijkheidsstelling

Aan de brief voegt u de relevante bijlagen toe die uw claim onderschrijven en die als bewijs dienen van uw schade. Bij een auto-ongeval gaat het bijvoorbeeld om een schadeformulier en het proces-verbaal. Denk daarnaast ook aan foto's die u na het ongeval hebt genomen en getuigenverklaringen. Foto's van de schade kunt u eveneens toevoegen. Zo is het meteen duidelijk dat u schade hebt geleden.

Zelf een stelling schrijven: aandachtspunten

In de praktijk kan met een brief iemand aansprakelijk stellen informeel gebeuren. Er hoeven geen zware juridische woorden aan te pas te komen, maar het is wel belangrijk dat u de bovenstaande informatie zeker opneemt. Daarnaast moet u weten dat u uw schade al mag omschrijven, maar dat het slim is om niet al te specifiek te zijn. Zo voorkomt u dat u uw dossier zelf dichttimmert en later niet nog extra schadeposten kunt toevoegen. Bovendien dient u de brief steeds te ondertekenen, een kopie ervan te bewaren voor uw eigen administratie en de brief aangetekend te verzenden. Zo heeft u een bewijs dat de brief is ontvangen en kan de tegenpartij zich niet in het comfortabele jasje van onwetendheid nestelen.

Voorbeeldbrief schadevergoeding eisen

U merkt dat er heel wat dingen zijn om aan te denken bij het opstellen van een aansprakelijkheidsstelling. Indien u iets vergeet of niet goed doet, kan dat zware gevolgen hebben. Daarom raden we aan om deze brief niet zelf op te stellen en vindt u hier geen aansprakelijkstelling voorbeeld. U kunt het opstellen van de aansprakelijkheidsstelling brief namelijk beter overlaten aan een gespecialiseerde letselschade advocaat. Neem vrijblijvend contact met ons op indien u iemand aansprakelijk wilt stellen voor uw schade.