Letselschade als gevolg van een fout door een collega

Letselschade als gevolg van een fout door een collega

Wie een fout maakt en schade veroorzaakt, is in principe aansprakelijk voor die schade. Toch bestaan er ook uitzonderingen op dit principe. Zo is een werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval. Dit is overigens een veel interessantere piste: de werkgever beschikt vaak over een stugge verzekering waardoor het verhalen van de schade een stuk eenvoudiger wordt. De werkgeversaansprakelijkheid geldt overigens niet alleen voor schade ontstaan op het bedrijfsterrein.

De werkgeversaansprakelijkheid

In Nederland is de werkgever ook gewoon aansprakelijk wanneer jij schade oploopt door een fout van een collega. Het is immers de werkgever die moet garanderen dat zo’n fouten niet kunnen optreden, waardoor hij aansprakelijk is voor fouten van ondergeschikten. De werkgeveraansprakelijkheid is van toepassing op fouten die ontstonden tijdens de werktijd, ook wanneer het gaat om woon-werkverkeer of om schade op een andere werklocatie. In de praktijk reikt die werkgeversaansprakelijkheid heel ver. Zo werd een werkgever zelfs al aansprakelijk gesteld voor de schade waarbij de ene collega de andere tijdens de pauze in een houdgreep hield.

Het aanspreken van de verzekering

Aangezien een aansprakelijkheidskwestie een aardige duit in het zakje kan kosten, verzekeren de meeste werkgevers zich gewoon tegen de letselschade van hun werknemers. In de praktijk moet je daarom eerst jouw werkgever aansprakelijk stellen, waarna hij de aansprakelijkstelling zal doorgeven aan zijn verzekeraar die de kwestie verder zal afhandelen. Op financieel vlak is dat een groot voordeel. Op praktisch vlak schuilt hier echter een risico: verzekeraars kennen de kneepjes van het vak om die schadeclaim toch wel wat te temperen. Jou laten bijstaan door een letselschade expert, is dan ook belangrijk om jouw belangen te vrijwaren.

Wat indien je ook zelf schuld treft?

In Nederland kan er ook sprake zijn van een zogenaamde gedeelde aansprakelijkheid. In dat geval beging jij eveneens een fout en rust de fout niet alleen op de collega. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat jij een stoplicht op het fabrieksterrein negeerde, waarna de collega jou aanreed. In het geval van een bedrijfsongeval wordt dat principe echter achterwege gelaten: hier zal de werkgever (of zijn verzekeraar) wél de volledige schade vergoeden. Indien je een letselschade advocaat inschakelt is dat een bijkomstig voordeel: ook die schade valt gewoon integraal ten laste van de aansprakelijke werkgever. Weet echter dat er nog enkele uitzonderingen zijn op dit principe. Wanneer je bijvoorbeeld zelf bewust roekeloos bent geweest of opzettelijk handelde, hoeft de werkgever de schade niet te vergoeden. Vooral bij dronkenschap en intoxicatie zorgt dat wel eens voor heftige discussies.