Is mijn werkgever aansprakelijk met een bedrijfsongeval?

Is mijn werkgever aansprakelijk met een bedrijfsongeval?

Wanneer is er sprake van een bedrijfsongeval?

Indien er sprake is van een bedrijfsongeval, kan de opgelopen letselschade wellicht worden verhaald op de werkgever. Om te bepalen of de werkgever aansprakelijk is voor de opgelopen schade, moet dus eerst worden vastgesteld of er sprake is van een bedrijfsongeval. Een bedrijfsongeval is een ongeval dat plaatsvindt tijdens werktijd, bijvoorbeeld wanneer een werknemer gewond raakt tijdens zijn werk met gevaarlijke machines. Ook een verkeersongeval dat plaatsvindt onder werktijd kan onder bepaalde omstandigheden worden aangemerkt als bedrijfsongeval, bijvoorbeeld wanneer de werknemer met de auto op weg was naar een cliënt.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor een bedrijfsongeval?

Bij de meeste bedrijfsongevallen kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de opgelopen schade. Dit betekent dat de werkgever de kosten van het bedrijfsongeval moet betalen. Dit is echter lang niet altijd het geval. De werkgever (of diens verzekeraar) moet de opgelopen schade vergoeden wanneer voldaan is aan de volgende vereisten. Ten eerste moet het ongeval plaatsvinden tijdens de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden. Ten tweede moet de werkgever onvoldoende voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de werkgever niet zorgt voor veiligheidsbrillen bij gevaarlijke machines of geen veiligheidscontroles uitvoert. Wat is een bedrijfsongeval? Bedrijfsongeval, wie verhaalt de kosten?

Lees ook:

Wat is een bedrijfsongeval? Wat kost een bedrijfsongeval? Wat valt er onder een bedrijfsongeval? Wanneer moet een werkgever een bedrijfsongeval melden? Hoeveel bedrijfsongevallen zijn er per jaar? Bedrijfsongeval, wat nu? Bedrijfsongeval, wie verhaalt de kosten? Wanneer is het een bedrijfsongeval? Hoeveel smartengeld krijg je na een bedrijfsongeval? Hoe te handelen na een bedrijfsongeval? Hoeveel schadevergoeding na een bedrijfsongeval of ongeluk? Wie betaalt het eigen risico bij een bedrijfsongeval? Wie betaalt de kosten bij een bedrijfsongevallenverzekering? Welke schade vergoedt een bedrijfsongevallenverzekering?