gevallen in supermarkt omdat er geen dweilbordje stond

Dit zijn de meest voorkomende arbeidsongevallen in de bouw

Het voorkomen van ongevallen begint bij het weten welke ongevallen vaak voorkomen of kunnen voorkomen. Op basis hiervan kan je namelijk bepalen welke preventiemaatregelen er nodig zijn. Een van de meest risicovolle sectoren als het op arbeidsongevallen aankomt, is de bouwsector. Elk jaar zijn er wel meerdere dodelijke arbeidsongevallen in de bouwsector. Welke arbeidsongevallen in de bouw opvallend vaak voorkomen, ontdek je hieronder.

Valongevallen in de bouwsector

Bij de bouwsector draait het natuurlijk allemaal om bouwen. En dat doen we in principe in de richting van de hemel. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat een van de veelvoorkomende arbeidsongevallen in de bouw een val van hoogte is. Het is zo gebeurd, bijvoorbeeld door een ladder die niet helemaal goed staat of door te struikelen over losliggend gereedschap. De gevolgen kunnen dan weer groot zijn. Denk maar aan een gebroken rug of hersenschade.

Het voorkomen van ongevallen doe je onder meer door middel van randbeveiliging, signalisatie en vallijnen. Voor het voorkomen van ongevallen is bewustwording minstens even belangrijk. Wie vaak op grote hoogte werkt, wordt namelijk automatisch onvoorzichtiger en minder bedachtzaam voor de risico's. Besteed bij het voorkomen van ongevallen daarnaast veel aandacht aan het veilig gebruik van ladders en het juiste gebruik van valbeveiligingsmiddelen. Veiligheid primeert altijd en door er voldoende aandacht aan te schenken, neemt het aantal arbeidsongevallen in de bouw af.

Geraakt worden door voorwerpen

Niet alleen valongevallen komen vaak voor, want daarnaast wordt men ook opvallend vaak geraakt door voorwerpen. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals bouwmiddelen die vallen tijdens het transport of materialen die bij een harde wind wegvliegen. Hierdoor loopt iedereen in de bouwsector het risico om geraakt te worden door voorwerpen en is dit een van de veelvoorkomende arbeidsongevallen in de bouw. Het voorkomen van deze ongevallen doe je door locaties met valgevaar te markeren, door persoonlijke beschermingsmiddelen te verschaffen en door te voorkomen dat materialen en bouwmiddelen blijven rondslingeren.

Geraakt worden of bekneld raken door machines of gereedschap

In de bouwsector wordt er met zwaar gereedschap en met zware machines gewerkt. Dit brengt automatisch risico's met zich mee. Bekneld raken of geraakt worden door machines of gereedschap hoort dan ook tot het lijstje met veelvoorkomende arbeidsongevallen in de bouw. Een beknelling of een crush-letsel kan in ernstige letselschade resulteren. Een beknelling kan kortdurend zijn, maar soms is het niet mogelijk om het lichaamsdeel zelf terug te trekken. Als de druk groot is en de beknelling lang duurt, kan de schade oplopen. Dieperliggende structuren als de spieren, bloedvaten en zenuwen kunnen beschadigd raken. In sommige gevallen moet het lichaamsdeel worden geamputeerd of kan een beknelling zelfs in de dood resulteren.

Ook hier is het voorkomen van ongevallen nog steeds heel belangrijk. Waarschuw voor bewegende delen en voorkom dat men langs bewegende machines of bewegende gereedschappen wandelt. Bij machines zijn er allerlei technische mogelijkheden om de risico's te beperken.

Vertillen of verdraaien

Zich vertillen of verdraaien is een ander voorbeeld van veelvoorkomende arbeidsongevallen in de bouw. Een kleine foutieve beweging kan dan ook grote gevolgen hebben en ervoor zorgen dat een medewerker wekenlang wordt uitgeschakeld. Preventie en het voorkomen van ongevallen doe je onder andere door een tilcursus aan te bieden. Werknemers leren zo de juiste tiltechnieken aan, waardoor onder meer het risico op rug- en schouderklachten afneemt. Het gebruik van hulpmiddelen die ervoor zorgen dat men minder vaak manueel moet tillen, is eveneens aan te raden.

Struikelen en uitglijden

Het behoort wellicht ook tot de 10 meest voorkomende ongevallen thuis: struikelen en uitglijden. Het kan overal gebeuren, maar op de bouwplaats loopt men toch extra risico. Dit komt omdat er met vloeistoffen wordt gewerkt, het weer er vaak vrij spel krijgt en omdat bouwmateriaal en gereedschap blijft rondslingeren. Het voorkomen van ongevallen begint dan ook bij het netjes opbergen van gereedschappen en bouwmaterialen en door gelekte vloeistoffen op te ruimen.

Slachtoffer van een arbeidsongeval?

Het voorkomen van ongevallen op de werf is een verplichting die op de werkgever rust. Als er desondanks toch arbeidsongevallen in de bouw gebeuren, dan is de kans groot dat de werkgever hiervoor aansprakelijk is. Hij heeft wellicht niet voldoende gedaan voor het voorkomen van ongevallen. Of dit al dan niet het geval is, is uiteraard een feitenkwestie. Onze letselschade expert zoekt het graag voor je uit en gaat na of je recht hebt op een schadevergoeding.