Coronavirus opgelopen op de werkvloer

Coronavirus opgelopen op de werkvloer

Hoewel je merkt dat steeds meer mensen er niet echt meer mee bezig zijn, is het coronavirus nog niet verdwenen. In de afgelopen jaren hebben veel mensen (verplicht) thuisgewerkt. Dit was alleen niet voor iedereen mogelijk. Het kan zijn dat je in de afgelopen jaren het coronavirus opgelopen hebt op de werkvloer. Je collega heeft corona en laat dit later aan je weten of het werk is de enige plek waar je buitenshuis geweest bent. Een paar dagen later test je zelf positief. Dan is de kans groot dat het zo is: coronavirus opgelopen op de werkvloer.

Aansprakelijkheid werkgever als je coronavirus hebt opgelopen op de werkvloer

In de tijd dat het thuiswerkadvies gold, waren er bepaalde beroepsgroepen voor wie het niet mogelijk was om thuis te werken. Dit waren onder andere de cruciale beroepen (bijvoorbeeld zorg en vervoer). Ook mensen die onmisbaar waren voor vitale processen (zoals drinkwatervoorziening en logistiek) hadden geen andere mogelijkheid dan naar het werk te blijven gaan. Heb jij coronavirus opgelopen op de werkvloer omdat je collega corona heeft? Dan kan het zijn dat de werkgever aansprakelijk is en de schade moet vergoeden.

Nalatigheid werkgever

Werkgevers waren verplicht besmettingen tijdens werkzaamheden zoveel mogelijk te voorkomen. Dit geldt ook voor de beroepen in de vitale sectoren. Dit valt onder de zorgplicht. In deze zorgplicht staat onder andere dat de werkgever verantwoordelijk is voor een veilige werkomgeving. Ook is de werkgever verplicht om er alles aan te doen om ongelukken te voorkomen. Een besmetting met het coronavirus zou je in dit geval kunnen zien als een ongeluk. Coronavirus opgelopen op de werkvloer zou je in dat geval kunnen zien als een beroepsziekte. Stel, je collega heeft corona, dan moet de werkgever hierop inspelen. Doet je werkgever dit niet? Dan is er sprake van nalatigheid van de werkgever.

De zorgplicht van de werkgever en corona

Onderdeel van de zorgplicht van de werkgever is dat hij ervoor zorgt dat jouw gezondheid geen schade oploopt tijdens het werk. De werkgever moet dus alle maatregelen nemen die (redelijkerwijs) nodig zijn om te voorkomen dat jij schade oploopt. Stel, jouw collega heeft corona. Dan kan de werkgever daar niet per se iets aan doen. Wel kan de werkgever hier op verschillende manieren mee omgaan.

Ook voordat jij corona krijgt of jouw collega corona heeft, zijn er stappen die de werkgever moet nemen. Zijn er bijvoorbeeld altijd voldoende beschermingsmiddelen geweest? Dan gaat het niet alleen over mondkapjes, maar bijvoorbeeld ook desinfectiepunten of afscheidingsschermen. Deze dingen verkleinen de kans dat straks het coronavirus is opgelopen op de werkvloer. Ook zijn er gevallen bekend waar de werkgever, tegen het beleid van de regering in, werknemers verplichtte om naar het werk te komen. Zelfs wanneer het banen betrof die ook prima van huis uit uitgevoerd konden worden. Het gaat om maatregelen als:

  1. Ervoor zorgen dat het houden van 1,5 meter afstand altijd mogelijk is.
  2. Zorgen voor voldoende ventilatie. Zonder voldoende ventilatie steekt die ene collega die corona heeft de ander gemakkelijker aan.
  3. Desinfecterende gel, schoonmaakdoekjes en zeep ter beschikking stellen er hier ook voldoende van op voorraad hebben.
  4. Zorgen dat oppervlakken en deurklinken regelmatig schoongemaakt worden.
  5. Stimuleren dat werknemers thuis blijven wanneer zij verkoudheidsklachten hebben. Als dit niet gebeurt is de kans ontzettend groot dat later ook door andere collega’s coronavirus opgelopen is op de werkvloer.
  6. Controleren of de werknemers de ingestelde maatregelen ook echt naleven.

Er zijn natuurlijk nog meer maatregelen mogelijk. Als de werkgever geen of onvoldoende maatregelen treft, is de kans op een besmetting groter. Dat valt dan onder nalatigheid van de werkgever. In een dergelijk geval kun je recht hebben op een schadevergoeding.

Maatregelen werkgever corona

Om de kans zo klein mogelijk te houden dat werknemers op de werkvloer besmet raken met het coronavirus omdat er een collega corona heeft, zijn er verschillende soorten maatregelen te treffen. Deze maatregelen moeten getroffen worden door de werkgever, als werknemer ben je hier niet zelf verantwoordelijk voor. Wel ben je er als werknemer natuurlijk verantwoordelijk voor dat je je aan deze maatregelen houdt. De werkgever moet de maatregelen faciliteren en controleren, maar er blijft ook altijd een stukje eigen verantwoordelijkheid.

Eigen maatregelen om te voorkomen dat het coronavirus wordt opgelopen op de werkvloer

Je kunt natuurlijk nooit helemaal zeker weten dat geen enkele collega corona heeft. Ook omdat het zo kan zijn dat hij wel besmet is, maar geen klachten ervaart. Daarom is het altijd belangrijk om ook zelf goed na te blijven denken. Een paar dingen waar je zelf aan kunt denken en op kunt letten:

  1. Raak deurklinken niet met je blote handen aan. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een tissue, een handschoen of je elleboog.
  2. Neem niet meer dan één andere persoon mee als je met de auto komt. Hoe aardig het ook is om anderen te laten carpoolen in jouw auto, je zit dan wel langere tijd heel dicht op elkaar in een afgesloten ruimte. Als je dan een collega met corona hebt, is de kans groot dat jullie het daarna allemaal hebben.
  3. Controleer of de ruimtes waar je je bevindt goed geventileerd worden. Is dit niet het geval? Zet dan een extra raam open. Dit maakt de kans dat je straks het coronavirus opgelopen op de werkvloer hebt een stuk kleiner.

Toch coronavirus opgelopen op de werkvloer

Het kan zijn dat jij ook zo’n baan hebt of hebt gehad waarbij je naar je werkplek hebt moeten blijven komen. En dat een collega corona heeft. Doordat je naar kantoor of een andere werkplek bent gekomen, is de kans dat jij besmet raakt met het coronavirus groter dan wanneer je thuis zou zijn gebleven. Het kan alleen lastig zijn om te bewijzen dat het coronavirus opgelopen is op de werkvloer. Volgens letselschade advocaat Mark de Hek van SAP advocaten is het het best om te kijken naar de meest voor de hand liggende besmettingswijzen, -plekken en de incubatietijd. In een interview legt advocaat De Hek uit dat in sommige gevallen de arbeidsrechtelijke omkeringsregel van toepassing is. De omkeringsregel zorgt ervoor dat mensen met een beroepsziekte tegemoet worden gekomen. Dit kan alleen als de werknemer kan bewijzen dat de klachten opgelopen zijn door de werkzaamheden.

Wat kan een letselschade advocaat voor je doen als je een collega met corona had?

Je collega heeft corona en een paar dagen later heb jij het ook. Voor jou is het duidelijk dat jij het coronavirus opgelopen hebt op de werkvloer. Dan zegt je werkgever dat je de besmetting waarschijnlijk gewoon opgelopen hebt in de supermarkt. Wat doe je dan? Volgens Mark de Hek is dit een zwak verweer. Gezien de cijfers van het RIVM en andere omstandigheden is de kans dat je in het openbaar besmet geraakt klein. Een stuk kleiner dan wanneer je op kantoor bent en een collega heeft corona. De kans is veel groter dat die collega jou dan besmet heeft. Een letselschade advocaat kan je op zo’n moment bijstaan. Hij of zij kan alles op een rijtje zetten en weet hoe om te gaan met dit soort situaties.

Heb jij het coronavirus opgelopen op de werkvloer omdat je collega corona heeft? Een advocaat van SAP letselschade advocaten kan jou helpen om uit te zoeken wat je kan doen en waar je recht op hebt. Je kunt vrijblijvend en gratis contact opnemen en jouw verhaal vertellen. Je wordt dan teruggebeld door een advocaat. Hij of zij kijkt samen met jou wat de mogelijkheden zijn. We kunnen je ook bijstaan met andere werk gerelateerde zaken waar je letsel hebt opgelopen zoals bedrijfsongevallen.