Bedrijfsongeval Amsterdam: help, wat moet ik doen?

Bedrijfsongeval Amsterdam: help, wat moet ik doen?

Amsterdam is een metropool met tewerkstelling in talloze sectoren, gaande van de toeristische economische motor tot de zakelijke omgeving. Het zijn lang niet altijd de eerste sectoren waar we bij een bedrijfsongeval aan denken, toch geven de cijfers het tegendeel aan. Vooral in de horecasector treden er jaarlijks heel wat Amsterdamse bedrijfsongevallen op. Het kan bijvoorbeeld gaan om het snijden aan een stuk gebroken glas of om gruwelijke brandwonden die altijd zichtbaar zullen blijven. Word je slachtoffer van een bedrijfsongeval te Amsterdam? Dan kan SAP Letselschade Advocaten jou bijstaan.

Claim jouw letselschade

De praktijk leert ons dat de werkgever bijna altijd aansprakelijk zal zijn voor jouw schade. Meestal beschikt de werkgever om die reden ook gewoon over een aansprakelijkheidsverzekering. SAP Letselschade Advocaten kan dan ook de werkgever aansprakelijk stellen en een schadevergoeding claimen bij de verzekeraar. Die schadevergoeding, die volledig begroot wordt door SAP Letselschade Advocaten en haar rekenkundigen, kan verschillende posten omvatten. Zo kunnen we bijvoorbeeld een schadevergoeding vorderen voor het volledig opgebruiken van het eigen risico door het bedrijfsongeval. Uiteraard behoren ook heel wat andere schadeposten tot de mogelijkheden. Inkomensverlies, parkeerbonnetjes of een smartengeldvergoeding: wij zorgen steeds voor een maximale vergoeding voor de geleden schade. In de eerste plaats doen we dat via stugge onderhandelingen met de verzekeraar. Bieden die onderhandelingen geen uitweg? Dan zullen wij het niet nalaten om te procederen.

Kom langs voor een vrijblijvend intake gesprek

Indien de aansprakelijkheid van de werkgever niet ter discussie hoort te staan, zal het de verzekeraar zijn die de kosten voor onze letselschade advocaat dient te betalen. Tijdens een vrijblijvend intake gesprek kunnen wij die situatie dan ook voor jou bekijken. Op die manier kies je voor een optimale afhandeling van het schadedossier zonder dat het jou iets hoeft te kosten. Neem contact met ons op voor meer informatie.