Arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval: wat met het loon?

Arbeidsongeschiktheid door een arbeidsongeval: wat met het loon?

Wanneer je arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een arbeidsongeval, kijk je mogelijks tegen heel wat kosten aan. In de eerste plaats denken we aan de bijhorende medische kosten. Bovendien kan het arbeidsongeval ook een blijvend letsel veroorzaken. In bijna alle gevallen is de werkgever aansprakelijk voor de kosten van een bedrijfsongeval. Maar wat dan met de inkomsten die toch wel fors kunnen dalen ten gevolge van het blijvend letsel? Hier heeft SAP Letselschade Advocaten alvast goed nieuws voor jou.

Verder verloop van de carrière komt in het gedrang

Wanneer je arbeidsongeschikt raakt ten gevolge van een arbeidsongeval, kan je logischerwijs niet meer werken. Het klopt dat jouw werkgever jou dan na verloop van twee jaar ook kan ontslaan, al dan niet gedeeltelijk. Dan kom je automatisch terecht bij het UWV dat zal beoordelen of je al dan niet in aanmerking komt voor een WIA-uitkering. Aan zo’n WIA-uitkering zijn immers heel wat voorwaarden verbonden. Zo moet je voor het arbeidsongeval al verzekerd zijn voor de WIA en moet je getracht hebben om opnieuw aan het werk te gaan. Deze situatie zorgt voor onzekerheid en dat durven wij als geen ander toegeven. Zoals eerder aangehaald hebben we echter ook goed nieuws!

Schadevergoeding voor gederfde inkomsten

Wanneer de werkgever aansprakelijk is voor het arbeidsongeval, wat bijna altijd zo zal zijn, moet de werkgever (of diens verzekeraar) ook het verlies aan inkomsten vergoeden. Hieronder valt niet alleen het misgelopen loon maar ook het jaarlijkse vakantiegeld, eventuele onkostenvergoedingen, het niet opgebouwde pensioen en alle andere voordelen waar je normaal recht op hebt. Denk ook aan bonussen voor het behalen van targets. Al die zaken worden meegenomen in de schadeclaim naar de werkgever. Die schadeclaim kan zo heel snel oplopen en is ook echt specialistenwerk. Niet voor niets hebben wij enkele vakkundige rekenkundigen in huis om de nodige berekeningen te maken.

Ook smartengeldvergoeding mogelijk

Naast het claimen van een schadevergoeding voor het verlies aan verdienvermogen, zal je mogelijks ook nog recht hebben op een smartengeldvergoeding. Het niet langer kunnen werken impliceert immers ook een verlies aan sociale contacten, levensvreugde of kan de oorzaak vormen voor andere psychische problemen. Voor dergelijke immateriële schade kunnen we eveneens bij de (verzekeraar van de) werkgever aankloppen. Kortom: Dan kies je maar beter voor een letselschade advocaat die jouw belangen ook op lange termijn kan behartigen. Ook de kosten voor die advocaat komen trouwens gewoon ten laste van de aansprakelijke werkgever.