Ruim een miljoen euro schadevergoeding voor whiplash-slachtoffer
23 mei 2017 
in 2017

Ruim een miljoen euro schadevergoeding voor whiplash-slachtoffer

Onlangs is in een zaak van onze advocaat John Roth door de verzekeraar een schadevergoeding uitgekeerd van € 1.050.000. Het betrof een verkeersongeval waarbij de cliënt een whiplash had opgelopen door een achteropaanrijding.

De zaak liep al erg lang. Zo is er onder andere een deelgeschil gevoerd voor de rechter over de uitleg van het rapport van de verzekeringsarts. Op gezamenlijk verzoek was een verzekeringsarts aangesteld, maar de verzekeraar weigerde dit rapport te volgen. Voor de rechter is toen afgedwongen dat de verzekeraar toch op basis van het rapport de zaak afwikkelde. Uiteindelijk is voor ruim een miljoen euro schadevergoeding uitgekeerd. Kortom, het duurde lang, maar de aanhouder heeft gewonnen!

Wat is een whiplash?

Whiplashachtige klachten kunnen ontstaan als het hoofd een plotselinge beweging naar voren, achteren of zijwaarts heeft gemaakt ten opzichte van de romp. Door de snelle beweging kunnen weefsels in de nek en de hals beschadigd raken en kunnen de hersenen door elkaar worden geschud. De meeste slachtoffers ervaren duidelijke pijn in de nek. Een whiplash geeft bij ieder slachtoffer echter andere klachten. Andere veel voorkomende klachten zijn:

  • Hoofdpijn
  • Stijve nek
  • Vermoeidheid
  • Concentratie- en geheugenstoornissen
  • Pijn in de kaak, schouder, arm of hand
  • Angstige, depressieve of onzekere gevoelens
  • Klachten bij het slikken
  • Gevoeligheid voor weersveranderingen
  • Huidklachten
  • Oogklachten

In de meeste gevallen is de whiplash veroorzaakt door een ander, bijvoorbeeld bij een achteropaanrijding. In dat geval kan een letselschadevergoeding geclaimd worden bij de aansprakelijke tegenpartij.

In een letselschadezaak van een slachtoffer met whiplashachtige klachten stelt de verzekeraar vaak het causaal verband tussen de klachten en het verkeersongeval ter discussie. Dit omdat op medisch gebied niet altijd een duidelijke oorzaak van de klachten te vinden is. Toch is het standpunt van de verzekeraar vaan onjuist. Voor het vaststellen van het causaal verband moet komen vast te staan dat de klachten reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn. Ten tweede moeten de klachten veroorzaakt zijn door het ongeval. Om hierover te kunnen oordelen schakelen we een medische expert in die een advies geeft. Ten derde wordt gekeken naar de beperkingen die voortvloeien uit de klachten die door het onderzoek veroorzaakt zijn. Hierbij wordt gekeken hoeveel hinder de cliënt ondervindt en in hoeverre hij nog in staat is te werken.

In dit alles behartigen wij de belangen van de cliënt, en communiceren met medische adviseurs en de verzekeraar van de tegenpartij. Via onderhandelingen proberen we overeenstemming te vinden over de bovenstaande zaken. Indien de onderhandelingen niet het gewenste resultaat opleveren kunnen we de gang naar de rechter maken. Dit alles in overleg met de cliënt.

De hoogte van de vergoeding kan sterk variëren. Er zijn geen vaste bedragen; zo varieert het smartengeld tussen ongeveer € 1.000 en € 50.000. Daarnaast is de inkomensschade een belangrijke kostenpost, ook deze kan sterk verschillen.

Zie hier meer over ons whiplash-dossier en hier over onze resultaten. In dit geval werd een bedrag van € 413.000,- uitgekeerd.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.