De BEM-rekening en letselschade bij kinderen
06 mei 2020 
in 2020

De BEM-rekening en letselschade bij kinderen

Letselschade van een kind is aangrijpend en ingrijpend. Niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor de directie omgeving: ouders, broertjes en zusjes etc. De afwikkeling van de schade van het kind moet zorgvuldig gebeuren. Daarom moet een schikkingsregeling die wordt getroffen tijdens de minderjarigheid van het kind altijd worden goedgekeurd door de kantonrechter. Ook moet betaling van bijvoorbeeld smartengeld op een speciale bankrekening plaatsvinden: een BEM-rekening. Wat dat is en hoe dat werkt?

Een BEM-rekening is een rekening van een (minderjarig) kind waar alleen met toestemming van de kantonrechter geld van mag worden afgehaald. Deze rekening is bedoeld om de financiële belangen van het minderjarige kind te beschermen.  De afkorting BEM betekent: Beheer Eigen vermogen Minderjarigen.

Als de ouder(s) van kind met letselschade, de schade met de verzekeringsmaatschappij willen regelen, dan hebben zij daarvoor toestemming nodig als het kind jonger is dan 18 jaar.

De afspraken met de verzekeringsmaatschappij en de te betalen schadevergoeding worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Voordat de ouder(s) deze vaststellingsovereenkomst tekenen, moeten zij deze eerst voorleggen aan de kantonrechter. Pas als de kantonrechter toestemming heeft gegeven voor het aangaan van deze schaderegeling met de verzekeraar, mogen de ouders de overeenkomst ondertekenen.

Vooral als het kind blijvend letsel heeft opgelopen zal de kantonrechter kritisch zijn.  Als de vaststellingsovereenkomst namelijk eenmaal is getekend dan kan daar nauwelijks nog aan worden getornd. Een voorbeeld daarvan is de Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) uit 2015. [1] In deze zaak werd tevergeefs geprobeerd om de vaststellingsovereenkomst open te breken. Het ging om letselschade die het kind als 3-jarige als gevolg van een verkeersongeval had geleden. Toen het kind 6 was werd de schade definitief geregeld en een vaststellingsovereenkomst getekend. Tien jaar later bleek dat er sprake was van ernstige rugklachten die het gevolg bleken te zijn van het verkeersongeval. De vaststellingsovereenkomst bleef toch in stand.

De kantonrechter mag aan zijn toestemming voorwaarden stellen. Een (zeer) veel voorkomende voorwaarde voor toestemming van de kantonrechter is dat de schadevergoeding die het kind zal ontvangen wordt gestort op een bankrekening met een zogenaamde BEM-clausule. Een vergoeding voor letselschade, bijvoorbeeld smartengeld, die door de verzekeraar op deze BEM-clausule is gestort, mag alleen van deze (geblokkeerde) rekening worden gehaald met toestemming van de kantonrechter. Pas als het kind 18 jaar is, mag hij of zij zelf beschikken over dit geld.

Deze BEM-rekening is er dus ter bescherming van het vermogen van het minderjarige kind. Dat dat nodig is blijkt uit bijvoorbeeld een uitspraak van de Rechtbank Gelderland uit 2015.[2] Het kind in deze zaak raakte op 8-jarige leeftijd betrokken bij een ernstig ongeval. Het inmiddels oudere kind vorderde van zijn vader dat deze een deel van de schadevergoeding terug moest betalen. De vader had zich namelijk geld van het kind toegeëigend. De rechtbank veroordeelde de vader vervolgens tot terugbetaling van de “in strijd met zijn verplichting en van een zorgvuldig opdrachtnemer/beheerder” toegeëigende bedragen.[3] Ook wordt het doel van de BEM-clausule omschreven (r.o. 4.6):
“Een BEM-clausule is bedoeld ter bescherming van de belangen van de minderjarige en heeft als doel dat de wettelijke vertegenwoordiger niet zonder toestemming van de kantonrechter over het vermogen van de minderjarige kan beschikken. 

De bankrekening met een BEM-clausule biedt in beginsel een goed controlemiddel voor de kantonrechter op het vermogen van kinderen dat zij hebben ontvangen in verband met een vergoeding van hun letselschade.

[1] Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) uit 2015.  nr. 2015-077 d.d. 13 maart 2015

[2] Rb. Gelderland 18 augustus 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:5305.

[3] R.o. 4.30.

Auteur: John Roth

Voor het volledige artikel in “Letsel&Schade” zie sapadvocaten.nl/john-roth/. Scroll dan naar beneden voor publicaties.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.