Resultaten: € 300.000,00 schadevergoeding voor slachtoffer verkeersongeval
13 juni 2017 
in 2017

Resultaten: € 300.000,00 schadevergoeding voor slachtoffer verkeersongeval

In onze vaste rubriek ‘resultaten’ publiceren wij regelmatig door onze advocaten behaalde resultaten. Dit om u een beeld te geven van onze veelzijdige praktijk. Vandaag het resultaat in de zaak van een letselschadeslachtoffer dat whiplashklachten kreeg na een verkeersongeval.

Het ongeval heeft enkele jaren geleden plaatsgevonden en het slachtoffer is als gevolg van het ongeval onder andere (ernstige) whiplashklachten gaan ervaren. Deze klachten hebben een grote en langdurige invloed op het dagelijks leven van het slachtoffer. Met de aansprakelijke verzekeraar is afgesproken dat een totale schadevergoeding van € 299.500,00 aan het slachtoffer zal worden uitbetaald.

In het geval dat sprake is van een whiplash na een (verkeers)ongeval ontstaat vaak een discussie met de aansprakelijke verzekeraar over het bestaan van deze klachten en over het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de gezondheidsklachten van het slachtoffer, ook wel het causale verband genoemd. Het causale verband is het verband tussen de oorzaak (het ongeval) en de gevolgen daarvan (in dit geval de whiplashklachten).

Omdat een whiplash in de meeste gevallen niet kan worden aangetoond door onderzoek van een neuroloog en ook niet te zien is op bijvoorbeeld röntgenfoto’s, ontkent de verzekeraar vaak dat het slachtoffer gezondheidsklachten heeft overgehouden aan het ongeval. In de rechtspraak is gelukkig bepaald dat ook bewezen kan worden dat er klachten zijn, zonder dat dit uit neurologisch onderzoek of uit röntgenfoto’s blijkt. Daarvoor is nodig dat de klachten aanwezig (1), reëel (2), niet ingebeeld (3), niet voorgewend (4) en niet overdreven (5) zijn. Of dit zo is kan worden bepaald aan de hand van rapporten van artsen die expert zijn op dit gebied, zogenaamde deskundigenberichten. Als uit het rapport van de deskundige blijkt dat de gezondheidsklachten inderdaad aanwezig zijn, reëel zijn, en niet ingebeeld, voorgewend of overdreven zijn, dan mag worden aangenomen dat het slachtoffer deze klachten inderdaad heeft.

De volgende vraag is dan of deze klachten ook daadwerkelijk zijn veroorzaakt door het ongeval. Wanneer de verzekeraar erkent dat er klachten zijn, dan betwijfelt de verzekeraar vaak dat deze klachten het gevolg zijn van het ongeval. Aan het verband tussen het ongeval en de klachten mogen gelukkig geen al te hoge eisen worden gesteld. Een specifiek medisch aantoonbare oorzaak is bijvoorbeeld niet vereist. Het oorzakelijk verband tussen de klachten en het ongeval zal veelal worden aangenomen als de klachten:

  • Voor het ongeval niet bestonden;
  • Door het ongeval kunnen zijn veroorzaakt;
  • En er geen andere verklaring is voor de klachten.

Het is belangrijk dat het slachtoffer van een ongeval weet dat er ook een recht op schadevergoeding kan zijn als de oorzaak van de gezondheidsklachten van het slachtoffer in eerste instantie niet kan worden vastgesteld door medisch onderzoek. Hoewel de verzekeraar vaak direct het bestaan van de klachten of het verband tussen het ongeval en de klachten in twijfel zal trekken, kan het slachtoffer dit dus wel degelijk bewijzen, bijvoorbeeld met rapporten van deskundigen. In het geval er een discussie is met de verzekeraar over het bestaan van de whiplashklachten of over het verband tussen het ongeval en de whiplash, dan schakelt SAP Letselschade Advocaten vrijwel altijd een deskundige in. Wanneer de verzekeraar niet mee wil werken aan het inschakelen van deze deskundige, dan kan de deskundige door de rechtbank worden benoemd. SAP Letselschade Advocaten zal altijd naar de rechter stappen wanneer dit nodig is om uw zaak vooruit te helpen.

SAP Letselschade Advocaten staat tot uw dienst wanneer u (whiplash)klachten ervaart als gevolg van een ongeval en voorziet u graag van juridische bijstand wanneer er een discussie ontstaat met de aansprakelijke verzekeraar.

Klik hier voor voorbeelden van behaalde resultaten. Zie hier ons dossier over whiplash.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.