Verzekeraar betaalt smartengeldvergoeding van twee ton aan letselschadeslachtoffer met een dwarslaesie
06 juni 2017 
in 2017

Verzekeraar betaalt smartengeldvergoeding van twee ton aan letselschadeslachtoffer met een dwarslaesie

Vorige maand is door SAP Letselschade Advocaten een letselschadezaak afgewikkeld van een slachtoffer van een verkeersongeval, die bij dat ongeval een (partiële) dwarslaesie heeft opgelopen. Met de aansprakelijke verzekeraar is afgesproken dat aan het slachtoffer een schadevergoeding van € 200.000,00 aan smartengeld zal worden uitbetaald.

Het smartengeld is een vergoeding voor de zogenaamde immateriële schade, de pijn en het leed dat het slachtoffer ondervindt als gevolg van het opgelopen letsel. Deze vergoeding wordt dus ‘bovenop’ de andere materiële schadeposten uitbetaalt door de verzekeraar. Hoewel de pijn en het leed als gevolg van een dwarslaesie niet in geld zijn uit te drukken, speelt de vergoeding voor smartengeld een belangrijke rol in een letselschadezaak als erkenning voor wat het slachtoffer is aangedaan. Een bedrag van € 200.000,00 is één van de hoogste bedragen die tot nu toe als smartengeldvergoeding werd uitgekeerd in Nederland.

De roep om verhoging van de toegekende schadevergoeding voor pijn en leed bestaat al langere tijd. De tot nu toe in Nederland toegekende schadevergoedingen voor smartengeld, die zijn verzameld in de zogenaamde Smartengeldgids, zijn relatief laag. In de afgelopen jaren werd vrijwel nooit een schadevergoeding toegekend die hoger was dan € 150.000,00. Door de hoogste rechter in Nederland, de Hoge Raad, is al aangegeven dat de buiten Nederland uitbetaalde bedragen hoger zijn dan in Nederland zelf en dat wij daarom ‘mee moeten stijgen’. Dat dit ook echt gebeurt en dat rechters zich niet meer laten leiden door de bedragen in de Smartengeldgids, blijkt uit enkele recente uitspraken.

De Rechtbank Gelderland heeft in november 2015 als eerste de bovengrens van € 150.000,00 doorbroken met het toekennen van een schadevergoeding van € 200.000,00 aan een man die letsel heeft opgelopen door brandstichting in zijn woning met molotovcocktails. Het ging in deze zaak om letsel dat bestaat uit zeer ernstige brandwonden, op 78,5 % van het huidoppervlak van de man. Zijn vrouw was ook slachtoffer geworden van de aanval. Aan haar werd een schadevergoeding van € 150.000,00 toegekend (ECLI:NL:RBGEL:2015:6968). Vervolgens heeft de Rechtbank Rotterdam zeer recent, op 23 maart 2017, een vergoeding voor smartengeld van € 200.000,00 toegekend aan een slachtoffer van een medische fout.  Na een fout van het ziekenhuis, dat te lang heeft gewacht met het instellen van de behandeling van kanker, is de reële kans op overleving van het slachtoffer verloren gegaan en is zij uiteindelijk overleden. De advocaat van het slachtoffer vond dat het slachtoffer recht had op een veel hoger bedrag dan het toegekende smartengeld, namelijk op een bedrag van € 500.000,00. Hierbij speelde een rol dat de waardigheid van het slachtoffer was verminderd als gevolg van de medische fout, dat zij veel pijn had en angst had voor de naderende dood en dat het afscheid van haar kinderen haar zeer zwaar viel (ECLI:NL:RBROT:2017:2139).

Niet alleen in de rechtbank stijgen de vergoedingen voor smartengeld. Ook buiten de rechter om worden er schikkingen getroffen die ver boven de in de Smartengeldgids genoemde bedragen liggen. Dit blijkt niet alleen uit de zaak die recent door SAP Letselschade Advocaten is afgewikkeld. In een recente zaak waar het ging om een medische fout, waarbij het slachtoffer niet werd niet geïnformeerd over de uitslag van haar kankeronderzoek, waardoor behandeling nu niet meer mogelijk is en zij zal overlijden, is met de verzekeraar afgesproken dat een schadevergoeding van € 337.000,00 aan smartengeld zal worden betaald. Zie NRC.

De uitkomst van deze letselschadezaken wekt de indruk dat een trend ontstaat waarin de toegekende bedragen voor smartengeld steeds hoger worden, maar helaas heeft dat soms ook (voor een deel) te maken met correcties voor inflatie die rechters toepassen. SAP Letselschade Advocaten zal zich hoe dan ook blijven inzetten voor hogere smartengeldvergoedingen die recht doen aan de geleden pijn en aan het leed van het slachtoffer, hoe moeilijk het ook is om dit in geld uit te drukken. Wij wachten de ontwikkelingen in de rechtspraak daarom niet alleen af maar zullen ons ook actief blijven inzetten om daaraan een bijdrage te leveren, wanneer dat ook maar kan.

SAP Advocaten staat veel slachtoffers van verkeersongevallen bij. Zie hier ons dossier over verkeersongevallen.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.