Wat te doen na een verkeersongeval?

Wat te doen na een verkeersongeval?

Een verkeersongeval voelt soms aan als een donderslag bij heldere hemel. Soms is het dat ook letterlijk. Ongeacht wat de omstandigheden ook zijn: het is belangrijk om niet te panikeren, rustig te blijven en te kiezen voor een accurate afhandeling van het verkeersongeval. Hoe je dat doet?

# 1. Veiligheid boven alles

Meteen na het ongeval dien je alle noodzakelijke acties te ondernemen om de veiligheid te garanderen. Breng eerste hulp toe aan gewonden (verwittig dan ook meteen de hulpdiensten), verplicht inzittenden om de wagen te verlaten en op veilige afstand plaats te nemen en waarschuw ook andere weggebruikers. Blokkeren de wagens het wegverkeer? Dan houdt ook dat een risico in voor andere weggebruikers. In dat geval dien je de wagens te verplaatsen naar een veilige locatie. Vanuit juridisch oogpunt raden we echter aan om snel nog enkele foto’s te nemen die later als bewijsmateriaal zullen dienen.

# 2. Bewijsmateriaal verzamelen

Na het ongeval verzamel je meteen de nodige bewijsmaterialen. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te doen: hoe meer tijd verstrijkt, hoe groter de kans is dat bewijsmateriaal verloren gaat. Vraag getuigen daarom meteen om hun gegevens, zo kunnen ze ook snel hun weg vervolgen. Neem ook foto’s van het ongeval en de omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan een foto van die olievlek, nog voor de regen ‘m wegspoelt. Neem steeds foto’s uit verschillende hoeken en focus op waar de schade zich situeert.

# 3. Ga na of je de hulpdiensten moet verwittigen

Indien er een gewonde bij het ongeval betrokken is, hoef je niet te twijfelen: bel dan meteen de hulpdiensten. Dat doe je overigens nog vóór je bewijsmateriaal kon verzamelen. Is er geen gewonde en gaat het louter om blikschade? Dan hoef je in principe de hulpdiensten niet te verwittigen. In sommige gevallen maken we dan weer een uitzondering op die stelregel. Dat is bijvoorbeeld zo indien de bestuurder van het andere voertuig niet over een rijbewijs of verzekering beschikt of indien er sprake is van een strafbaar feit (bv. dronkenschap). Ook wanneer het een buitenlands voertuig betreft, het gaat om ernstige schade, jullie de wagens niet kunnen verplaatsen en zo de veiligheid niet kunnen garanderen of wanneer jullie het niet eens worden over enkele essentiële zaken, kan je maar beter de hulpdiensten verwittigen. Indien zij ter plaatse komen, kunnen ze eveneens helpen bij het doen van de nodige vaststellingen. Denk bijvoorbeeld aan een vaststelling van de intoxicatie van de andere bestuurder. Vergeet dan wel niet even het nummer van het proces-verbaal op te vragen.

# 4. Schadeformulier invullen

Stellen er zich weinig problemen en kunnen jullie in onderling overleg het schadeformulier invullen? Dan doe je dat na het verzamelen van de bewijsmaterialen. Kies voor een rustige locatie waar jullie de situatie ook met elkaar kunnen bespreken. Een gemoedelijke sfeer is belangrijk: een robbertje parlevinken zullen de verzekeraars wel doen, daar hebben jullie op dit moment geen nood aan. Is er nog onenigheid over bepaalde zaken? Dan onderteken je het schadeformulier niet en noteer je jouw opmerking in vak 14.

# 5. Ga langs bij een arts

Meteen na het ongeval ga je langs bij een arts, ook wanneer er nog niet meteen sprake is van klachten. Dat is belangrijk om toch al de nodige vaststellingen te laten doen. Hier is het altijd belangrijk om het zekere voor het onzekere te nemen. Dat geldt overigens ook voor het invullen van het schadeformulier: zelfs bij beperkte klachten (bv. stijfheid in de schouders of hoofdpijn), maak je gewag van letselschade en verwondingen.# 6. Contacteer een belangenbehartiger

Is er sprake van letselschade? Contacteer dan steeds een letselschade advocaat die de zaak voor jou verder kan afhandelen. Je kan SAP Letselschade Advocaten bereiken via 033 461 30 48 of door te mailen naar info@sapadvocaten.nl. Wij helpen jou dan ook graag verder.