Wat moet je doen na een verkeersongeval?

Wat moet je doen na een verkeersongeval?

Je denkt of hoopt dat een ongeval jou nooit zal overkomen. Toch zijn er elk jaar verschillende mensen die te maken hebben met kleine en grote ongevallen. Maar wat moet je nou echt doen na een verkeersongeval? Wat doe je als betrokkene en wat doe je als getuige? Een ongeval kan op verschillende manier voorkomen. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om een ongeval tussen bestuurders van wagens, vrachtwagens, motoren en dergelijke. Ook vaak voorkomend zijn de ongevallen tussen een bestuurder van een voertuig en een kwetsbare verkeersdeelnemer. Tot slot zijn er de zogenaamde enkelvoudige verkeersongevallen. Met dat laatste bedoelen we bijvoorbeeld een ongeval waarbij een wagen tegen een boom of paal rijdt. Het stappenplan is echter in elk geval relatief identiek.

# 1. EHBO en hulpdiensten

Dit is wat je eerst en vooral zal doen. Zelfs voordat je bepaalt wie er in de fout is of wat er echt is gebeurd. Het betekent dat je eerst zal zorgen voor je eigen veiligheid. Ga van de weg of zoek een plaats waar je veilig kan bekomen. Als dit nog veilig kan, zet de gevarenpinkers aan en draag een veiligheidshesjes. Zeker bij een ongeval op de snelweg is het zeer belangrijk om goed zichtbaar te zijn! Beoordeel hierna de situatie. Ga na hoeveel slachtoffers er zijn en hoe erg ze eraan toe zijn. Een slachtoffer mag enkel worden verplaatst als hij of zij in direct gevaar verkeert. Dit is het geval wanneer het ongeval zich bijvoorbeeld heeft voorgedaan net achter een scherpe bocht. Het gevaar bestaat erin dat een niets vermoedende automobilist niet op tijd kan stoppen en het slachtoffer opnieuw aanrijdt, met alle catastrofale gevolgen van dien. Informeer mitsgaders ook steeds de hulpdiensten. Bel 112 of 101 als er slachtoffers zijn die medische hulp nodig hebben. Geef de exacte locatie van het ongeval. Zo kan je op de provinciale rijkswegen de cijfers van de hectometerpalen doorgeven. Geef ook aan hoeveel slachtoffers er zijn en in welke toestand zij zich bevinden. Vermeld ook of er al dan niet een gevaarlijke situatie ontstaan is. Verleen zo veel mogelijk eerste hulp totdat de hulpdiensten arriveren.

# 2. Politie informeren

Is er enkel materiële schade (“blikschade”), breng dan het voertuig naar een veilige plaats (maar neem eerste enkele foto’s). Dit kan eventueel ook door een takeldienst te bellen. Op deze manier is de openbare weg volledig vrij en veilig. De aanwezigheid van de politie is in dit geval niet nodig. Alles kan onderling worden afgehandeld. De politie informeer je best als er gewonden zijn, een partij dronken is, vluchtmisdrijf pleegt of een partij niet in orde is met alle documenten van de wagen. Dat zal ook zo zijn indien het een gestolen wagen betreft of indien de andere partij geen geldige verzekeringsdocumenten heeft. Als er discussie ontstaat over de omstandigheden van het ongeval, is het ook zeker aangeraden om de politie erbij te halen. Eenmaal de politie een proces-verbaal heeft opgemaakt, kan je een kopie ervan vragen. Kunnen ze dit niet geven, vraag dan het nummer van het proces-verbaal. Opgelet: Ook wanneer de politie een proces-verbaal heeft opgesteld, moet je een Europees Aanrijdingsformulier invullen.# 3. Verzamel de gegevens

Het is belangrijk dat je meteen na het verkeersongeval alle noodzakelijke gegevens en bewijsstukken verzamelt. Dus niet wachten tot je thuis bent. Belangrijk om te verzamelen:
 • Kenteken van het voertuig en andere gegevens (kleur, merk etc.);
 • Contactgegevens van alle betrokken partijen (naam, adres, verzekeringsmaatschappij etc.);
 • Hoe het ongeval is ontstaan (datum, tijdstip, weersomstandigheden etc.);
 • Foto’s van de schade en de omgeving;
 • De gegevens van getuigen (naam, contactgegevens etc.) met een getuigenverklaring;
 • Andere nuttige informatie.
Noteer als eerste de kentekenplaat en andere gegevens van het voertuig. Ten gevolge van de agitatie kunnen mensen immers als eens gek uit de hoek komen. Een bestuurder die na een onenigheid over de aansprakelijkheid naar zijn hielen omziet? Het is zeker geen uitzondering. Foto’s zijn niet verplicht, maar zeker aangeraden. Ze dienen voornamelijk ter duiding van het aanrijdingsformulier. Zo kunnen ze aantonen dat er een slechte zichtbaarheid was, er werkzaamheden aan de gang waren, wat de toestand van de weg was, of er al dan niet tijdelijke signalisaties of verkeersborden waren etc. Het fotograferen van objectieve herkenningspunten kan zeker zijn nut bewijzen. Zo kan je de straatnaam, huisnummer, rijrichting, aanwezige borden, de voertuigen en wegmarkeringen fotograferen.

# 4. Europees aanrijdingsformulier

Nu je alle gegevens hebt verzameld, kan je de tijd nemen om samen met de tegenpartij en ter plaatse het Europees Aanrijdingsformulier in te vullen. Vul het aanrijdingsformulier in met alle betrokkenen. Wanneer de betrokkene naar het ziekenhuis of sanatorium werd afgevoerd en de politie aanwezig is, zullen zij proberen zo spoedig mogelijk een verklaring af te nemen van de andere betrokkene. Als er meerdere bestuurders zijn, vul dan met iedere bestuurder een individueel aanrijdingsformulier in. Is niemand anders betrokken bij het ongeval? Vul dan ook zelf het formulier in. Een verzekeringsmaatschappij kan zeer snel alle belangrijke feiten uit het aanrijdingsformulier halen en de nodige stappen ondernemen. Als je niet akkoord bent met het opgemaakt aanrijdingsformulier (door de politieagent of door de tegenpartij), dan kan je kiezen om het niet te ondertekenen. Je moet dan wel een eigen aanrijdingsformulier invullen. Zorg dus dat je steeds voldoende formulieren hebt. Bij het invullen van het formulier:
 • Spreek af welk voertuig A en welk voertuig B is;
 • Vul alle gegevens in (naam, adres etc.);
 • Schrijf leesbaar (hoofdletters);
 • Duid de beschadiging aan en omschrijf de schade;
 • Teken de omstandigheden van het ongeval zo nauwkeurig mogelijk;
 • Verduidelijk de situatie in het vak “Mijn opmerkingen”;
 • Vermeld het nummer van het proces-verbaal;
 • Vul ook de achterzijde van het formulier in.
Probeer doorhalingen en schrappingen te vermijden. Eenmaal het document is ondertekend, ontvangt elke partij een exemplaar. Dit betekent dat de ene het origineel krijgt en de andere het doorgedrukt exemplaar.

# 5. Verzekeringsmaatschappij

Bezorg alle verzamelde gegevens en het aanrijdingsformulier zo snel mogelijk aan jouw verzekeringsmaatschappij. Meestal geldt er een termijn van 8 dagen voor het aangeven van een ongeval. Hoe eerder je alles meldt, hoe sneller je geholpen wordt. Je kan ook je verzekeringsmaatschappij of agent contacteren na het ongeval. Deze zal jou steeds voorzien van raad en daad. Weet tot slot ook dat lang niet alle schade meteen zichtbaar of vast te stellen is. Dus eenmaal de schade zich alsnog manifesteert, moet het ook aan de verzekeringsmaatschappij worden gemeld.

# 6. Bewaar alle bewijsstukken.

Als je schade laat herstellen, dan vraag je best om alle gemaakte reparaties duidelijk te vermelden. Maak je medische kosten of andere kosten naar aanleiding van het ongeval? Bewaar ze ook en stuur ze (na het maken van een kopie) door naar de verzekeringsmaatschappij. Als er videomateriaal bestaat van bijvoorbeeld bewakingscamera’s, vraag deze dan aan of laat jouw belangenbehartiger de nodige stappen ondernemen. Hoewel je ze vast niet meteen zal verkrijgen: van zodra de eigenaar van de beelden weet dat het om bewijsmateriaal gaat, mag hij het materiaal niet supprimeren.

Tot slot: enkele tips

Om af te sluiten geven we je graag nog enkele praktische tips mee: 1° Laat je vooral niet in de war brengen en lees alles zeer goed voor je iets ratificeert; 2° Vul jouw formulier op voorhand in waar mogelijk (je eigen naam, adres etc.); 3° Je hoeft echt niet te redekavelen over de verantwoordelijkheid van het schadegeval. Uit de genoteerde feiten zal achteraf toch worden nagegaan wie al dan niet een fout beging; 4° Bij twijfel: raadpleeg een letselschade advocaat.