Verkeersongeval zonder veiligheidsgordel, wat nu?

Verkeersongeval zonder veiligheidsgordel, wat nu?

Bij een verkeersongeval vertrekt men steeds van de feitelijke situatie om een aansprakelijke aan te wijzen. Indien er sprake is van een eigen schuld, is de andere partij voor dat deel niet aansprakelijk. Bij een eigen schuld van 30 % moet de andere partij dan maar 70 % van de schade vergoeden. Ook het niet dragen van de veiligheidsgordel betreft een eigen schuld. Toch hoeft het niet dragen van de veiligheidsgordel niet automatisch te impliceren dat de andere partij voor een groot deel de aansprakelijkheidsdans ontloopt.

Verplicht dragen van veiligheidsgordel en de gordelkorting

Wanneer je deelneemt aan het wegverkeer, moet je je aan diverse regels houden. Het dragen van een veiligheidsgordel is zo’n wettelijke verplichting. Door het niet dragen van de gordel bega je dan ook zelf een fout. Bovendien kan de letselschade zo een stuk erger worden, waardoor men een zogenaamde gordelkorting toepast op de schadeclaim. Verzekeraars hanteren bijvoorbeeld vaak een gordelkorting van 25 %. Jij krijgt dan tot 25 % minder schadevergoeding omdat je jouw gordel niet droeg. Toch hoef je daar niet zomaar mee akkoord te gaan.

De feitelijke situatie primeert

Verzekeraars kunnen die gordelkorting natuurlijk altijd opperen, toch hoeven we daar niet op in te gaan. Zij hebben immers de bewijslast en moeten aantonen dat er minder letsel zou ontstaan zijn indien een autogordel gedragen werd. Ook bij SAP Advocaten zullen we op zoek gaan naar argumenten om die gordelkorting te reduceren naar de werkelijke impact. Hierbij speelt onder andere de aard en de ernst van de schade en het letsel een rol. Ook voor de feitelijke omstandigheden is dat het geval. Denk bijvoorbeeld aan een zijwaartse aanrijding waarbij het al dan niet dragen van een autogordel weinig gevolgen heeft voor de uiteindelijke letselschade. Een forse billijkheidscorrectielijkt hier zeker op zijn plaats te zijn.

Wij gaan voor het maximale

Zelfs wanneer er inderdaad sprake is van een gedeelte eigen schuld, bijvoorbeeld door het niet dragen van de autogordel, kan er in sommige gevallen toch nog steeds een volledige of hogere schadevergoeding bekomen worden. Dat is bijvoorbeeld het geval indien het ging om een verkeersongeval tijdens de uitoefening van jouw job. In dat geval is er immers sprake van een werkgeversaansprakelijkheid. Niet iedere fout zal de werknemer dan worden aangerekend: de werkgever moet opzet of bewuste roekeloosheid bewijzen. Denk bijvoorbeeld aan pizzabezorgers op wie een grote druk rust om tijdig te leveren en dus razendsnel in en uit de auto moeten ‘springen’. In zo’n gevallen is het maar logisch dat de werkgever, die die prestatiedruk uitoefent, integraal aansprakelijk is voor de schade. Ook hier doen we bij SAP Advocaten het nodige om een eerlijke schadevergoeding te bekomen, ongeacht het feit of je al dan niet een gordel droeg. Slachtoffer geworden van een ongeval waarbij je geen veiligheidsgordel droeg? Ga dan niet automatisch akkoord met een gordelkorting van 25 %.