Verkeersongeval met een wielrenner: bijzondere aansprakelijkheidsregels?

Verkeersongeval met een wielrenner: bijzondere aansprakelijkheidsregels?

Een fietser wordt gezien als een zwakkere weggebruiker. Dat is ook logisch: de gevolgen zijn bij een verkeersongeval niet min. Indien het een verkeersongeval betreft waarbij een gemotoriseerd voertuig is betrokken, geniet de fietser dan ook extra bescherming. Maar hoe zit het met een wielrenner? Wielrennerszijn immers ook vaak betrokken bij verkeersongevallen. Hier onderscheiden we twee situaties: een wielrenner die zich als een gewone fietser op de openbare weg begeeft (en zich dus moet houden aan de toepasselijke wetgeving) en een wielrenner die deelneemt aan een wielerwedstrijd.

Verkeersongeval met wielrenner op de openbare weg

Wanneer een wielrenner zich op een niet voor een evenement gereserveerd stuk openbare weg begeeft, bijvoorbeeld in het kader van een trainingssessie, geniet de wielrenner eenzelfde bescherming als andere fietsers. Zo zal de wielrenner steeds een schadevergoeding van 50 tot 100 % ontvangen bij een schadegeval waarbij een gemotoriseerd voertuig betrokken is, zelfs wanneer de bestuurder van dat voertuig geen schuld heeft aan het ongeluk. Echter kan de bestuurder wel overmacht aantonen, wat in de praktijk niet eenvoudig is. Kan er geen overmacht aangetoond worden? Dan is de bestuurder dus voor minimaal 50 % aansprakelijk voor de geleden en de toekomstige schade. De bestuurder die een fout beging, kan overigens trachten aan te tonen dat de wielrenner ook eigen schuld heeft aan het ongeval. Zo zijn racefietsen lang niet voorzien van alle wettelijk verplichte veiligheidsmiddelen, denk maar aan het ontbreken van reflectie. In dergelijke gevallen zal een oordeel moeten volgen in functie van de feitelijke omstandigheden die bijgedragen hebben aan het ongeval. Weet overigens dat een jonge wielrenner (jonger dan 14 jaar) altijd een bescherming geniet van 100 %. De bestuurder van het gemotoriseerd voertuig zal dan altijd voor de integrale schadevergoeding moeten opdraaien, tenzij hij kan aantonen dat de jonge wielrenner de aanrijding met opzet veroorzaakt heeft.

Verkeersongeval met wielrenner bij wielerwedstrijd

Recent raakten nog vijf wielrenners gewond toen ze tijdens de Omloop van Noordwest Overijssel tegen een stilstaande wagen aanreden. Hier waren het de wielrenners die op een stilstaande en correct geparkeerde wagen inreden. Het toont aan dat een verkeersongeval bij een wielerwedstrijd een stuk ingewikkelder wordt, althans wat betreft de aansprakelijkheidsvraag. Bij de wedstrijdsport mogen immers ook hogere risico’s verwacht worden. Daar moeten ook de wielrenners vrede mee sluiten. Anderzijds neemt dat een eventuele aansprakelijkheid van de bestuurder van een gemotoriseerd voertuig niet weg. Echter is het maar de vraag of de gunstige regeling (min. 50 % aansprakelijk) nog kan ingeroepen worden. Die regeling is er immers enkel en alleen indien het een voor het openbaar verkeer toegankelijke weg betreft. Hier zal een feitelijke beoordeling moeten volgen. Denk bijvoorbeeld ook aan situaties waarbij een wagen per abuis op het parcours terechtkomt en niet weet dat hij een gevaar vormt voor de wielrenners ter plaatse. Hier rust op zijn beurt een belangrijke vorm van aansprakelijkheid op de organisatoren, die de veiligheid van de deelnemers dienen te garanderen. Het toont aan dat er geen welomlijnde regels bestaan voor de afhandeling van een verkeersongeval tijdens een wielerwedstrijd. Vaker wel dan niet zal dat voor (deelgeschil)procedures zorgen waarbij een letselschade advocaat een meerwaarde bewijst te zijn. SAP Letselschade Advocaten beschikt alvast over de nodige expertise om ook schadegevallen bij wielerwedstrijden juridisch af te handelen.