Verkeersongeval met een auto

Verkeersongeval met een auto

Wanneer er een verkeersongeval optreedt met verschillende auto’s, dan wordt het vaak een ingewikkeld gebeuren. Niet alleen is het niet altijd even eenvoudig om een aansprakelijke aan te duiden, bovendien kunnen er ook meerdere partijen aansprakelijk zijn. Bij zo’n gedeelde aansprakelijkheid zal de rechter een verdeelsleutel moeten opstellen waarbij iedere partij voor een gedeelte van de schade zal moeten opdraaien. Wij geven in korte lijnen weer welk proces schuilgaat tussen het verkeersongeval en de definitieve afwikkeling ervan.

De aansprakelijkheidsvraag

In de eerste plaats is er altijd de aansprakelijkheidsvraag. Iedere praktische situatie, hoe eenvoudig het ook mag lijken, wordt in de praktijk altijd een stuk ingewikkelder. We geven even een kort voorbeeld om dat aan te tonen. Neem nu bijvoorbeeld een aanrijding achteraan je wagen. Andere bestuurders moeten voldoende afstand houden en dus zou zo’n aanrijding erin moeten resulteren dat de aanrijdende bestuurder aansprakelijk is voor het schadegeval. Even het schadeformulier invullen met de veroorzaker van het ongeval en de klus is geklaard, denk je dan. Toch wordt het vaak een stuk ingewikkelder, bijvoorbeeld wanneer je bruusk remt voor een overlopende hond. In dat geval zullen we al snel wijzen naar de eigenaar van het dier. Het bewijzen van de aansprakelijkheid is meestal de eerste delicate situatie die zich zal voordoen. Het proces verbaal van de politie opvragen, is een eerste belangrijke stap. Het belang van het contacteren van de politiediensten kan, zeker bij ernstige schade, niet onderschat worden. Een goede letselschade advocaat zal steeds ook de aansprakelijkheidskwestie onder zich nemen. In het kader van een gedeelde aansprakelijkheid is dat zeker niet onbelangrijk. Verkeersongeval met een auto. Wanneer er een verkeersongeval optreedt met verschillende auto’s, dan wordt het vaak een ingewikkeld gebeuren.Lees hier wat er allemaal bij komt kijken.

De andere partij aansprakelijk stellen

Eenmaal het aanrijdingsformulier werd ingevuld en je het proces verbaal verkregen hebt, zal je de andere partij(en) aansprakelijk moeten stellen. Op basis van de gegevens uit het proces verbaal kan de letselschade jurist rechtstreeks contact opnemen met de aansprakelijke partij en diens verzekeraar. In de aanschrijving zal aangegeven worden dat jij de tegenpartij aansprakelijk stelt voor het verkeersongeval en voor de (financiële) gevolgen die zich hierdoor voorgedaan hebben en nog zullen voordoen. Het is belangrijk om dit tijdig te doen. Niet alleen omwille van de verjaringstermijn, maar ook omwille van het tijdig bekomen van een schadevergoeding en het grondig kunnen bijhouden van een bewijsadministratie.

Wat omvat de schadevergoeding?

De schadevergoeding omvat meer dan alleen de materiële schade aan je voertuig. Alle gemaakte kosten komen immers in aanmerking. Dat kan gaan van logische gevolgen (bv. de kosten voor een vervangwagen) tot gevolgen waar je misschien nog niet bij had stilgestaan (bv. het fitnessabonnement waar je nu geen gebruik meer van kan maken). Noteer alles heel goed, verzamel de bonnetjes en de bewijsstukken en geef alles door aan de letselschade advocaat opdat hij een en ander kan opnemen in de schadeclaim. Weet bovendien dat ook emotionele schade, psychisch letsel en pijnschade voor vergoeding in aanmerking komen. Om die reden wordt aangewezen om een medisch specialist te raadplegen die hierover een omstandig verslag kan opmaken. Op basis hiervan zal de letselschade juristde smartengeldvergoeding kunnen begroten.

Definitieve afwikkeling

De definitieve afwikkeling van het verkeersongeval zal kunnen gebeuren indien de zogenaamde ‘medische eindtoestand’ is bereikt. Dit is de toestand waarbij je helemaal genezen bent of waarbij duidelijk wordt dat je nooit meer volledig zal herstellen. Tussen het verkeersongeval en de definitieve afwikkeling gaat een heuse periode schuil, waardoor het aangewezen kan zijn om een voorschot te vragen op de uiteindelijke schadevergoeding. Ook hiervoor kan je bij een letselschade advocaat terecht.   Lees ook: Hoe groot is de kans op een verkeersongeval? Hoe te handelen bij een verkeersongeval? Wat is een verkeersongeval? Wanneer gebeuren de meeste verkeersongevallen? Verkeersongeval, wie is er fout? Smartengelden berekenen na een verkeersongeval Letselschade na een verkeersongeval: wat moet je weten? Verkeersongeval met een fietser Verkeersongeval met een motorrijder