Verkeersongeval Den Haag: welke acties moet je ondernemen?

Verkeersongeval Den Haag: welke acties moet je ondernemen?

Wanneer je in Den Haag een parkeerplekje tracht te vinden, merk je het al snel: deze hofstad staat ieder jaar opnieuw in het lijstje van meeste auto’s per vierkante kilometer. Met zoveel wagens op zo’n beperkte oppervlakte kan het al eens mislopen. Ook dat mocht je mogelijks zelf ondervinden. Wat doe je echter nadat je slachtoffer geworden bent van een verkeersongeval in Den Haag?

# 1. Zorg dat iedereen veilig is

Meteen na het verkeersongeval ga je na of er gewonden zijn en of zij hulp nodig hebben. Indien dat zo is, dien je de eerste verzorging toe en bel je meteen 112. Weet dat je gewonden in principe beter niet verplaatst, tenzij dat echt nodig zou zijn om hun veiligheid te garanderen. Zijn er geen gewonden? Neem dan snel foto’s van de aanrijding en verplaats de wagens naar een veilige plaats waar ze het verkeer niet hinderen. Doe dat echter enkel indien ze ook effectief het verkeer hinderen. Een geparkeerde wagen hoef je met andere woorden niet te verplaatsen. Vergeet hoe dan ook niet om een gevarendriehoek te plaatsen, opdat ook andere verkeersdeelnemers geen gevaar hoeven te lopen.

# 2. Wanneer moet je de hulpdiensten bellen?

Soms denkt men wel eens dat men na een schadegeval altijd de hulpdiensten dient te verwittigen. Het gaat echter om een fabeltje: bij loutere blikschade mogen jullie zelf de zaak afhandelen. Echter is dat niet het geval wanneer er een buitenlands voertuig bij het verkeersongeval betrokken is. Ook bij forse schade, bijvoorbeeld wanneer de voertuigen niet meer verplaatst kunnen worden, dien je de hulpdiensten te verwittigen. Dat is eveneens zo wanneer jullie het niet eens raken over de ware toedracht van enkele essentiële aspecten. Tot slot verwittig je ook steeds de hulpdiensten wanneer een van de betrokkenen agressief gedrag vertoont of indien er een vermoeden is van een strafbaar feit (bv. rijden zonder rijbewijs).

# 3. Neem foto’s en verzamel bewijzen

Na het ongeval verzamel je in eerste instantie de nodige bewijsstukken. Dat doe je door meteen omstaanders aan te spreken en hun gegevens te noteren. Die gegevens zal je nadien, bij het invullen van het aanrijdingsformulier, dienen te noteren. Neem meteen ook foto’s van het verkeersongeval. Véél is hier het codewoord: neem foto’s van verschillende hoeken en geef uitgebreid aandacht aan de schade aan de betrokken wagens. Ook het fotograferen van de al dan niet aanwezige remsporen is vaak een pluspunt voor de latere afhandeling van het schadedossier.

# 4. Vul het Europees Aanrijdingsformulier in met de andere bestuurder

Maar dat hoefden we je vast niet meer te vertellen, toch? Het is misschien wel interessant om te weten dat je tegenwoordig ook online een aangifte kan doen van het verkeersongeval. Hiervoor dien je te surfen naar de website mobielschademelden.nl. Bijna alle Nederlandse verzekeringsmaatschappijen ondersteunen die laatste website. Informeer eventueel vooraf bij jouw verzekeraar.

# 5. Ga langs bij een arts

Ook wanneer je nog niet meteen ernstige klachten hebt, laat je maar beter de nodige vaststellingen doen door een arts.

# 6. Contacteer eventueel een letselschade advocaat

Stelt de arts ook effectief letselschade vast? Dan neem je meteen contact op met een letselschade advocaat. De letselschade advocaat zal jou immers bijstaan bij het verhalen van de schade en het voeren van onderhandelingen met de betrokken verzekeraars. Je kan SAP Letselschade Advocaten steeds contacteren via het telefoonnummer 033 461 30 48 of onze letselschade advocaat online contacteren.