Van achteren aangereden, welke schade moet je claimen?

Van achteren aangereden, welke schade moet je claimen?

Bij een achterwaartse aanrijding of een kop-staartbotsing neemt men wel eens aan dat de inrijdende bestuurder altijd aansprakelijk is voor het schadegeval. Echter hoeft dat niet altijd correct te zijn. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een fout door de eerste bestuurder, kan het gaan om gedeelde aansprakelijkheid of kan de beschermingsregeling van artikel 185 WvW van toepassing zijn. Die aansprakelijkheidsvraag laten we hier gemakshalve achterwege en we nemen aan dat de inrijdende bestuurder aansprakelijk is voor 100 % van de schade. De belangrijkste vraag blijft echter: welke schade moet je bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij claimen?

Schade aan de wagen

Het gaat hierbij om de zogenaamde herstellingskosten. Toch is repareren lang niet altijd mogelijk. De wagen is dan “technisch total loss”. In dat geval heb je recht op de dagwaarde van de wagen van net voor het ongeluk (min de eventuele restwaarde), tenzij je natuurlijk over een eigen gunstigere verzekering beschikt die je dan kan aanspraken. Over het algemeen zal men de wagen afschrijven. Soms is het wel nog mogelijk om een wagen te herstellen, maar krijg je toch slechts de waarde van de wagen voor het ongeval min de eventuele restwaarde van het wagen. In dat geval is de wagen “economisch total loss”: de herstellingskosten zijn hoger dan het verschil tussen de dag-vervangingswaarde en de restwaarde. In dat geval is het niet economisch rendabel om bijvoorbeeld 12.000 euro herstellingskosten uit te betalen voor een wagen die voor het ongeval een waarde had van 12.500 euro en waarvan het wrak nog 1.000 euro kan opleveren. In dat laatste geval heb je immers slechts recht op een schadevergoeding van 11.500 euro: dat is de effectieve geleden schade. Krijg je overigens een uitbetaling via de eigen verzekeraar? Dan is de geleden schade kleiner en zal er ook beroep gedaan moeten worden op een lagere schadevergoeding.

Letselschade bij verkeersongeval

Ten gevolge van het ongeval kan er ook sprake zijn van letselschade. Hiervoor moet je natuurlijk medische kosten maken, die op hun beurt door de ziektezorgverzekering gedekt worden. Echter is hier sprake van een verplicht eigen risico. Gebruik je dat eigen risico meteen op of is er geen sprake van een dekking? Dan kan je die kosten verhalen bij de tegenpartij. Denk overigens ook aan alle andere kosten die verband houden met de behandeling of het herstel van die letselschade. Raadt de arts bijvoorbeeld aan om wekelijks te gaan zwemmen? Dan kan je zelfs die bonnetjes in de schadeclaim inbrengen. Het belangrijkste is natuurlijk wel dat je een en ander kan verantwoorden en voldoende aannemelijk kan maken. Een letselschade advocaat blijkt hier een grote meerwaarde te zijn.


Smartengeld berekenen bij whiplash. Jaarlijks krijgen enkele tienduizenden Nederlanders te kampen met whiplash letselschade ten gevolge van een ongeval. Klik hier voor info omtrent het smartengeld


Gemaakte kosten door het verkeersongeval

Lang niet alleen de kosten ten gevolge van de letselschade komen voor vergoeding in aanmerking. Het gaat eigenlijk om alle kosten die verband houden met het schadegeval en die je anders niet zou gemaakt hebben. Denk bijvoorbeeld aan portkosten voor de verzending van de aansprakelijkstelling, de kosten voor juridische bijstand, de kosten voor expertenverslagen en zelfs de kosten voor de tijdelijke opslag van de wagen en de huur van een andere wagen.

Dervingen ten gevolge van het verkeersongeval

Naast kosten die je dient te maken, kan er ook sprake zijn van gederfde inkomsten. Denk bijvoorbeeld aan een tijdelijke arbeidsongeschiktheid waarbij je slechts 70 % van het loon uitbetaald krijgt. Ook als zzp’er geldt die redenering. Ben je langer ongeschikt en verlies je bovendien jouw job? Dan zal een berekening op lange termijn dienen te volgen. Dat is vaak specialistenwerk en dient door rekenkundigen te gebeuren. SAP Letselschade Advocaten kan hierbij helpen. Naast de rechtstreekse economische derving kan er ook sprake zijn van andere dervingsbronnen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien je over een fitnessabonnement beschikt maar deze nu gedurende zes maand niet meer kan gebruiken. Of wanneer je reeds een reis geboekt had maar nu thuis moet blijven. Het gaat hier niet om kosten ten gevolge van het ongeval maar wel om reeds gemaakte kosten waarvan je de voordelen ervan niet langer ontvangt. Je ontvangt dan ook een vergoeding voor het percentage voordelen dat je niet ontving. Ging het bijvoorbeeld om een fitnessabonnement van twaalf maanden waarvan je slechts zes maanden gebruik kon maken? Dan kan je het abonnement voor 50 % inbrengen in de schadeclaim.

Smartengeld

Bovenstaande schadeposten zijn eigenlijk allemaal voorbeelden van materiële schade. Het gaat om schade dat in vermogensbestandsdelen kan uitgedrukt worden. Toch kan er ook sprake zijn van immateriële schade. Denk bijvoorbeeld aan pijnschade, mentale schade en een derving van de levensvreugde. Dergelijke bedragen vertegenwoordigen niet meteen een financieel verlies, maar dienen ook gecompenseerd te worden. De zogenaamde Smartengeldgids kan duidelijkheid bieden.

Toekomstschade

We haalden het reeds eerder aan: niet alleen de schade tot op het moment van de medische eindtoetstand is voor vergoeding vatbaar. Ook nadien kunnen de gevolgen van het verkeersongevalnog lang blijven verderlopen. Wat als je bijvoorbeeld nooit meer aan de slag kan? Wat indien je niet langer jouw huis kan verven? Wie gaat de hulp dan betalen? Dergelijke schadeposten zullen ook op lange termijn blijven bestaan. Een vergoeding voor de toekomstschade moet dan een oplossing bieden.

Schadebegroting is ingewikkelde materie

Welke schadeposten al dan niet opgenomen kunnen worden in de schadeclaim en hoe je ze dient te berekenen: het is geen eenvoudige zaak. Ook zal je nergens kant-en-klare antwoorden terugvinden, iedere schadezaak is immers uniek. Van zodra er sprake is van ernstige schade en zeker indien het gaat om letselschade, adviseren wij daarom steeds om beroep te doen op een letselschade advocaat. Kom dan ook langs voor een vrijblijvend intake gesprek waarbij we de verder te ondernemen stappen samen met jou bespreken. Geef ons een belletje voor meer informatie.