Vaak gestelde vragen als u aangereden bent door een auto of fietser

Vaak gestelde vragen als u aangereden bent door een auto of fietser

Bij verkeersongevallen denken we al snel aan crashende wagens, grote explosies en weggekatapulteerde fietsers. Toch kunt u ook als voetganger aangereden worden. Hierbij denken we al snel aan het befaamde artikel 185 WvW. Toch kan dat artikel lang niet altijd ingeroepen worden. We maken een onderscheid tussen twee situaties: een aanrijding door een wagen en een aanrijding door een fietser. Op basis hiervan beantwoorden we enkele vaak gestelde vragen van onze cliënten. Het artikel 185 WvW stipuleert een gunstige aansprakelijkheidsregeling voor de kwetsbare weggebruikers. Zo geeft het aan dat de andere partij steeds aansprakelijk is voor minimaal 50 % van de schade, ook indien het de voetganger is die een fout beging. Slechts onder bepaalde (moeilijk te bewijzen) voorwaarden kan de derde-aansprakelijke die aansprakelijkheid nog ontlopen. Het artikel geldt overigens enkel voor bepaalde verkeersongevallendie bovendien plaats dienen te vinden op een voor het openbaar verkeer toegankelijke plaats en waarbij de voetganger ook zelf schade moet oplopen.

Wat als ik als voetganger werd aangereden door een wagen?

In dit geval is bovenstaand artikel inderdaad van toepassing: de bestuurder van de wagen zal bijna altijd aansprakelijk zijn voor 50 % van de schade. Indien de voetganger overigens jonger was dan 14 jaar, zal dat zelfs 100 % zijn. Het maakt hierbij niet uit of de voetganger al dan niet (ook) zelf een fout beging. Wanneer u als voetganger aangereden wordt door een wagen, is het bijna altijd interessant om uw schade te claimen.

Wat als ik als voetganger werd aangereden door een fietser?

Bij een aanrijding door een fiets geldt artikel 185 WvW niet. In dat geval zult u met andere woorden de fout van de fietsbestuurder dienen aan te tonen. Het belang van goede foto’s en contactgegevens van getuigen, mag dan ook niet onderschat worden. Bovendien kan er hier ook sprake zijn van een gedeelde aansprakelijkheid. Wordt u door een fiets aangereden door een (gedeelde) fout van de fietsbestuurder? Ook dan blijft het echter interessant om een letselschade advocaat te raadplegen.

Wat als ik als voetganger werd aangereden door een elektrische fiets?

Er geldt inderdaad een belangrijke uitzondering op de niet-toepasselijkheid van artikel 185 WvW bij een aanrijding door een fietser. Dat is het geval indien het gaat om een zogenaamde elektrische fiets met trapondersteuning en een maximale snelheid hoger dan 25 kilometer per uur. Zo’n fiets wordt immers gelijkgesteld met een motorrijtuig, waardoor dezelfde regels van toepassing zijn als bij een aanrijding door een wagen. Heeft de elektrische fiets een lagere maximumsnelheid? Dan geldt dezelfde redenering zoals bij andere fietsers.

Moet ik juridisch advies vragen?

Wanneer u als voetganger aangereden wordt, is er vaak de mogelijkheid om de letselschade te verhalen bij een aansprakelijke derde. De toepasselijke regels zullen van situatie tot situatie verschillen. Daarom adviseren wij om steeds juridisch advies te vragen na iedere aanrijding. Bij SAP Letselschade Advocaten brengen wij daarom steeds een eerste gratis advies uit, waarbij we meteen aangeven of er al dan niet sprake is van een aansprakelijke partij. Neem contact met ons op voor meer informatie.