Scooterongeluk: ten onrechte artikel 185 WvW ingeroepen?

Scooterongeluk: ten onrechte artikel 185 WvW ingeroepen?

Wanneer het gaat om een ongeval tussen een fietser en een scooter, tracht de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren steevast de bescherming van artikel 185 WVW in te roepen. Dat is immers veel interessanter: de bestuurder van een scooter (gemotoriseerd voertuig) is dan aansprakelijk voor minimaal 50 % van de schade. Dat is ook het geval indien het de fietser was die een fout beging. In dergelijke gevallen komt de bal dan in het kamp te liggen van de verzekeraar van de scooter, die dan op zijn beurt overmacht dient te bewijzen. Dit is vaak niet makkelijk. Toch vinden wij dit niet altijd de correcte werkwijze.

Een praktijkvoorbeeld

Stel je maar eens voor: een scooterbestuurder rijdt op een voorrangsweg. Hij houdt zich volledig aan de regels en rijdt ook gewoon aan een aangepaste snelheid. Uit het niets komt een fietser zonder voorrang de weg op, waarna de bestuurder van de scooter een uitwijkmanoeuvre dient te maken. De fietser loopt geen schade op maar de scooter komt wel hard ten val. Ernstige verwondingen zijn het gevolg. De scooterbestuurder stelt in dat geval de fietser aansprakelijk die aanklopt bij zijn aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Zij wijzen op hun beurt de aansprakelijkheid af en nodigen de scooterbestuurder uit om overmacht aan te tonen, terwijl ze zichzelf beroepen op artikel 185 WvW.

Foutieve interpretatie van artikel 185 WvW

Een grondige lezing van het bewuste artikel toont inderdaad aan dat dit niet de juiste werkwijze is. Met betrekking tot de toepasselijkheid van dat artikel moet er immers aan verschillende voorwaarden voldaan zijn. Zo moet het in de eerste plaats gaan om een motorrijtuig en om een verkeersongeval (een voor het openbaar verkeer toegankelijke plaats). Hiernaast moet er ook schade toegebracht zijn. Die schade, volgens de lezing van dat artikel, moet echter gaan om schade die geen verband houdt met het motorrijtuig of de door het motorrijtuig vervoerde zaken of personen. Artikel 185 WvW kan met andere woorden enkel ingeroepen worden indien er schade werd toegebracht aan niet-gemotoriseerde derde verkeersdeelnemers en/of hun goederen. In voorgaand voorbeeld is dat vooralsnog niet het geval. Eigenlijk moet de AVP-verzekeraar de schade integraal vergoeden, maar dat weten particulieren vaak niet.

Schakel een belangenbehartiger in

Wijst een verzekeraar de aansprakelijkheid vooralsnog af op basis van artikel 185 WvW en dit terwijl de zwakke weggebruiker helemaal geen schade heeft geleden? Dan hoef je daar niet zomaar mee akkoord te gaan. Wij van SAP Letselschade Advocaten zullen de verzekeraar hier dan ook altijd op wijzen. Uiteraard doen we nadien ook alles om die integrale schadevergoeding te bekomen. Kom even langs voor een vrijblijvend intake gesprek waar we de verschillende mogelijkheden met jou bespreken.