Schadevergoeding na aanrijding op een zebrapad

Schadevergoeding na aanrijding op een zebrapad

De voorrangsregels bij het gebruik van een zebrapad zijn duidelijk. De andere verkeersdeelnemers dienen te stoppen en te wachten tot jij de weg bent overgestoken. Meestal resulteert een aanrijding op een zebrapad dan ook in een erkenning van aansprakelijkheid. In het andere geval zal het, in tegenstelling tot andere verkeersongevallen, weinig discussie behoeven.

Voorrang bij het oversteken van een zebrapad

De voorrangsregels met betrekking tot het gebruik van het zebrapad zijn weergegeven in artikel 49.2 RVV 1990. Hier staat duidelijk aangegeven dat de andere verkeersdeelnemer voorrang moet verlenen van zodra de voetganger het zebrapad betreedt of aangeeft dat te willen betreden. Het is de weggebruikers overigens ook verboden om halt te houden op het zebrapad, zelfs niet om een andere passagier te laten uitstappen. Kortom: bij een aanrijding op een zebrapad is de andere partij altijd aansprakelijk. Rijdt de andere partij gewoon door? Dan kan je de schade mogelijks verhalen bij het Waarborgfonds.

Ook voor fietsers en scooters

Veel aanrijdingen op zebrapaden ontstaan door toedoen van fietsers, scooters en andere tweewielers. Om een of andere mysterieuze reden menen zij dan ook dat zij geen voorrang dienen te verlenen. Waarschijnlijk ligt hun hogere mate van flexibiliteit aan de basis. Toch zijn die verkeersregels ook op hen van toepassing. Ook wanneer je dus door een fietser wordt aangereden op een zebrapad, zal de fietser jouw schade dienen te vergoeden.

Recht op schadevergoeding

Na de erkenning van de aansprakelijkheid door de tegenpartij, kan je de schade ten gevolge van de aanrijding integraal verhalen. Het gaat bijvoorbeeld om het eigen risico dat je nu kwijt bent maar ook om de kosten van hulpmiddelen, schade aan jouw kleding, het verlies aan verdienvermogen of een smartengeldvergoeding voor de geleden pijn. SAP Letselschade Advocaten speelt een cruciale rol bij de begroting van die schade. Wij streven hier dan ook steeds het hoogst haalbare resultaat na.