Schadevergoeding bij voetganger ongeval: wat moet je weten?

Schadevergoeding bij voetganger ongeval: wat moet je weten?

Bij verkeersongevallendenken we meteen aan wagens die met grote snelheden op elkaar inrijden. In de praktijk is de stedelijke omgeving nog steeds de grootste bron van letselschade. Meer zelfs: ook als voetganger ben je nooit helemaal veilig. Gelukkig geniet je, in sommige gevallen, wel extra bescherming. Misschien dan wel niet van een airbag, toch minstens van het aansprakelijkheidsrecht.

Wanneer zijn de gunstige aansprakelijkheidsregels van toepassing?

De gunstige aansprakelijkheidsregels zijn van toepassing indien je schade oploopt bij een ongeval waarbij een zogenaamd motorrijtuig betrokken is. Hierbij hoef je niet alleen te denken aan auto’s of vrachtwagens. Ook bijvoorbeeld bij een scooter of een snelle elektrische fiets zal het immers om een gemotoriseerd voertuig gaan. Een extra voorwaarde is wel dat het gaat om een ongeval op een voor het publiek verkeer toegankelijke plaats. Toch kan ook een privéparking al snel onder die definitie vallen.

Wanneer niet?

De gunstige aansprakelijkheidsregels zullen niet van toepassing zijn indien er bij het ongeval geen gemotoriseerd rijtuig betrokken is. Ook wanneer enkel het motorrijtuig en niet de voetganger (of zijn bezittingen) schade opliep, kan er geen beroep gedaan worden op de verder aangehaalde 50%-regel. Tot slot is het belangrijk om te weten dat de bestuurder ook steeds overmacht kan aantonen.

Wat houden die regels in?

Indien deze gunstige aansprakelijkheidsregels van toepassing zijn, is de bestuurder van het motorrijtuig steeds aansprakelijk voor minimaal 50 % van de schade. Dat is ook het geval indien jij zelf aan de oorzaak lag van het verkeersongeval. De wetgever verklaart deze regel op basis van de zwakke positie die een voetganger in het wegverkeer aanneemt. Van een bestuurder van een gemotoriseerd rijtuig mag dan ook de grootste zorgvuldigheid verwacht worden. Volgens diezelfde redenering trekt de wetgever die 50%-regel zelfs op naar 100 % aansprakelijkheid bij voetgangers jonger dan 14 jaar. Jonge kinderen zijn immers nóg kwetsbaarder in het dagdagelijks verkeer.