Overvolle fietspaden zorgen voor veel ongevallen

Overvolle fietspaden zorgen voor veel ongevallen

Nederland fietsland. Zo staat wel vaker eens te lezen op een toeristische brochure. In steden als Amsterdam wordt dat al snel duidelijker. Steeds meer Nederlanders verkiezen opnieuw de fiets boven de wagen. Vooral in de drukkere steden waar mobiliteitsproblemen dagdagelijkse realiteit zijn, is dat het geval. Echter zorgt dat er ook voor dat ook fietsers lang niet altijd veilig zijn. Op een wel heel beperkte plaats moeten zij vaak samenhopen, elkaar kruisen en misschien zelfs even inhalen. Intussen komt er ook al een snelle elektrische fiets aan. Terwijl de fietsbellen steeds luider klinken wordt het alvast duidelijk: de fietspaden raken voller en voller. Uiteraard heeft dat zo z’n invloed op het aantal fietsongevallen met letselschade. Dat merken we ook bij SAP Letselschade Advocaten.

Gevaarlijke fietsers tijdens de ochtendspits

Ook de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid onderzocht de fietssituatie tijdens de ochtendspits. Het ging om een onderzoek in de steden Amsterdam en Den Haag. Hierbij haalden ze verschillende pijnpunten aan. Zo zou ruim 20 % van de fietsers tijdens de rit afgeleid zijn door een smartphone. Bij velen blijft het beperkt tot het knallen van muziek in de oortjes, maar ook dat is helemaal niet veilig. Ongeveer 5 % van de fietsers zou Engels fietsen (tegen het verkeer inrijden). Ook het inhalen verloopt allesbehalve veilig: 80 % van de fietsers zou helemaal niet achterom kijken vooraleer ze een andere fietser inhalen. De uitslagen van dit onderzoek zijn representatief voor de drukke Nederlandse steden. Het onderzoek haalt eveneens aan dat een verbreding van de fietspaden op drukke routes noodzakelijk is. Vooral indien een bakfiets zich op drukke routes begeeft, wordt de situatie er niet veiliger op.

Overvol fietspad is levensgevaarlijk

In 2017 keek Nederland aan tegen een pijnlijke primeur: er kwamen meer fietsers om het leven bij dodelijke verkeersongevallen dan automobilisten en hun inzittenden. Het onderzoek haalt aan dat vooral e-bikes leverancier zijn van heel wat dodelijke slachtoffers. Toch zou de infrastructuur nog steeds de voornaamste oorzaak zijn van de vele dodelijke fietsongevallen. Het gaat hierbij zowel om de slechte staat van het wegdek als om de te smalle fietspaden. Op plaats twee staat dan weer het gedrag van de fietser zelf, waarbij vooral het gebruik van de smartphone, het gebrek aan verlichting en het negeren van stoplichten wordt aangehaald. Op de derde plaats staat ten slotte de stabiliteit en de veiligheid van de fiets.

Wat met de aansprakelijkheid?

Een pasklaar antwoord is niet mogelijk. Een en ander is immers afhankelijk van de concrete omstandigheden van het ongeval. Als twee fietsers met elkaar in botsing komen, gelden de klassieke aansprakelijkheidsregels: de fietser die de fout beging, zal de schade integraal dienen te vergoeden. Tenzij er sprake is van een percentage schuld. Of wanneer de slechte staat van het wegdek aan de oorzaak lag: misschien kan dan wel de wegbeheerder aangesproken worden? Tot slot begeven ook scooters en elektrische fietsen zich ook steeds vaker op het fietspad. Die wirwar aan snelheden komt de veiligheid natuurlijk niet ten goede. Indien het gaat om een motorvoertuig, is de bestuurder van dat voertuig steeds aansprakelijk voor minimaal 50 % van de schade. Tenzij het slachtoffer nog geen 14 is, dan gaat het zelfs om 100 %. Anderzijds ontstaat er wel eens discussie: gaat het bij een elektrische fiets al dan niet om een motorvoertuig? Het antwoord is niet eenvoudig. Overvolle fietspaden worden zo niet alleen gevaarlijker voor de verkeersdeelnemers, maar worden ook ingewikkelder voor verzekeraars. Bij een fietsongeval wordt het daarom steeds belangrijker om een belangenbehartiger in te schakelen. Letselschade ten gevolge van een fietsongeval? Laat het ons even weten en wij gaan meteen na wat we voor jou kunnen betekenen.