Zelf iemand aansprakelijk stellen voor letselschade: hoe doe je dat?

Zelf iemand aansprakelijk stellen voor letselschade: hoe doe je dat?

Het claimen van de letselschade start altijd met de aansprakelijkstelling. Ook voor de verjaringsproblematiek is die aansprakelijkstelling belangrijk. Natuurlijk volstaat het niet om zomaar een telefoontje te plegen en de derde even te vertellen dat je ‘m aansprakelijk stelt. Alleen al op bewijsrechtelijk vlak zou dat voor problemen zorgen. SAP Letselschade Advocaten legt uit hoe je zelf iemand aansprakelijk kan stellen voor jouw letselschade.Dat is inderdaad een eerste belangrijke stap. Soms is het niet moeilijk om een aansprakelijke aan te duiden. Denk bijvoorbeeld aan het geval waarbij je op het fietspad wordt gegrepen door een dronken bestuurder. Maar wat indien je aangevallen wordt door een hond? Is de vriendelijke buurvrouw die de hond uitliet dan aansprakelijk? Of toch de bezitter die op het moment van de feiten op het werk aanwezig was? Of misschien de jongeren die op het pleintje knalvuurwerk lieten ontploffen waarna de hond in alle paniek aanviel? Een antwoord vinden op die aansprakelijkheidsvraag is cruciaal om de andere partij ook aansprakelijk te stellen.In een volgende fase stel je de schriftelijke aansprakelijkstelling op. Hier is het belangrijk om nauwgezet aan het werk te gaan. In de brief neem je de concrete gegevens op met betrekking tot het schadefeit of de schadefeiten. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van de tegenpartij, maar ook aan het relaas van de feiten, de identificatie van de andere betrokken partijen, de oorzaak, (het begin van) de schade, eventuele getuigengegevens en een eventueel schaderapport van de politie. Indien de schade nog niet vaststaat, dien je dat eveneens te vermelden. Vraag steeds ook vriendelijk om, indien toepasselijk, het nodige door te spelen aan de verzekeraar. Bij eenvoudige schadegevallen, bijvoorbeeld de herstellingskosten van de wagen, is het mogelijk om reeds een totaaloverzicht van de schade te bezorgen. Maak dan ook meteen de eis kenbaar: de betaling binnen veertien dagen op het meegedeelde rekeningnummer. Betreft het een moeilijke schadebegroting? Dan doe je maar beter beroep op een letselschade advocaat.Je kan de brief natuurlijk persoonlijk overhandigen maar toch raden we steeds aan om de brief per aangetekende zending te versturen. Op die manier kan de aflevering van de aansprakelijkstelling niet betwist worden.