Ongeluk met vrachtwagen

Ongeluk met vrachtwagen: aansprakelijkheid en schadevergoeding

 

Een verkeersongeval of ongeluk met een vrachtwagen kan grote gevolgen hebben. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de massa van zo'n voertuig. Als een auto bij een vrachtwagen-ongeval betrokken raakt, kan zo'n auto volledig verhakseld zijn. De letselschade is dan enorm en mogelijk is er zelfs sprake van een dodelijke afloop. Een voorbeeld hiervan is een ongeluk op de N196 in Aalsmeer op 22 juli 2013. Toen werd een auto geramd door een vrachtwagen en raakte het voertuig bekneld tussen de vrachtwagen en een lantaarnpaal. De inzittenden dienden met ernstige letsels uit hun benarde situatie te worden gered.

 

Het is net omdat een aanrijding met een vrachtwagen zo'n ernstige gevolgen kan hebben, dat er van vrachtwagenbestuurders mag worden verwacht dat ze extra voorzichtig aan het verkeer deelnemen. Desondanks komt een ongeval met een vrachtwagen nog vaak voor. De kans bestaat zelfs dat een vrachtwagen-ongeluk vandaag opnieuw plaatsvindt. Als u letselschade en verwondingen oploopt ten gevolge van een aanrijding door een vrachtwagen, hebt u mogelijk recht op een schadevergoeding.

 

Ongeluk met vrachtwagen: wie is aansprakelijk?

 

Wie aansprakelijk is bij een ongeluk met een vrachtwagen is afhankelijk van de praktijksituatie. Daarvoor speelt de juiste toedracht van het vrachtwagen-ongeluk een rol. Er moet rekening worden gehouden met wie er over en weer fouten heeft gemaakt. Zo kan het dat een bestuurder een verkeerslicht heeft genegeerd en daardoor aangereden is door een vrachtwagen. Dan treft de vrachtwagenbestuurder in principe geen schuld, behalve als hij zelf een fout heeft gemaakt door bijvoorbeeld te snel te rijden. In dergelijke gevallen zal er sprake zijn van eigen schuld en zal een deel van de schadevergoeding niet worden toegewezen.

 

De situatie is anders wanneer er jonge kinderen of niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers betrokken zijn bij een (ernstig) ongeval met een vrachtwagen. Deze kwetsbare verkeersdeelnemers genieten namelijk extra bescherming in het aansprakelijkheidsrecht. Spijtig genoeg zijn ze nog heel vaak betrokken bij een ongeluk met een vrachtwagen. Het blijft erg belangrijk om als verkeersdeelnemer heel voorzichtig te zijn en om afstand te houden van vrachtwagens.

 

Achterhalen wie aansprakelijk is bij een ongeluk met een vrachtwagen

 

Een van de eerste dingen die na het ongeluk met een vrachtwagen moet gebeuren, is een schade-aanrijdingsformulier invullen. Op basis van dit schade-aanrijdingsformulier zal het in veel gevallen mogelijk zijn om te achterhalen wie er aansprakelijk is voor het ongeluk met de vrachtwagen. Daarnaast is het heel belangrijk om de contactgegevens van ooggetuigen te noteren, want ook hun verklaringen kunnen helpen om de aansprakelijkheidsvraag te beantwoorden bij een ongeluk met een vrachtwagen. Denk verder aan foto's van na het verkeersongeval, eventuele camerabeelden en het technisch onderzoek van de politie. Al deze informatie helpt om te bepalen wie aansprakelijk is bij een ongeluk met een vrachtwagen.

 

Aansprakelijkheid overladen vrachtwagen

 

Het is eigen aan vrachtwagens dat ze vaak zware lasten vervoeren. Het is echter zo dat een vrachtwagen niet overbeladen mag zijn. Dit houdt namelijk risico's in, omdat de veiligheid van het voertuig dan niet langer kan worden gegarandeerd en omdat de remafstand toeneemt. Bovendien zal de schade die wordt aangericht veel groter zijn als een vrachtwagen te zwaar is beladen. Net als wanneer een vrachtwagen te snel zou rijden, wordt er met een te zware belading rekening gehouden als men nagaat wie er aansprakelijk is voor een ongeluk met een vrachtwagen.

 

Een voertuig is sowieso te zwaar beladen als het in totaal meer dan 50 ton weegt. Daarnaast is het overbeladen als het meer weegt dan wat is toegestaan volgens het kenteken en als de asdruk per as hoger ligt dan wat volgens het kenteken is toegestaan. Het kan dat een vrachtwagen niet meer gewicht vervoert dan wat is toegestaan volgens het kenteken, maar dat het toch te zwaar beladen is. Dat komt dan omdat de last niet goed is verdeeld over de verschillende assen. Daarom dient men de asdruk van de vrachtwagen te berekenen.

 

Bij een overbelading is de vervoerder in het geval van een strafrechtelijke handhaving steeds aansprakelijk. Ook de verlader kan aansprakelijk zijn. Er staan verschillende straffen op de overbelading. Bij een beperkte aslastoverschrijding van meer dan 10% volgt er altijd een proces-verbaal, net als bij een totaalgewichtoverschrijding van meer dan 5%. Eventueel moet men ter plaatse overladen en mag men de weg niet verderzetten. Naast strafrechtelijke sancties riskeert men dat men bij een ongeluk met een vrachtwagen aansprakelijk is voor de schade.

 

Dodehoekongeval met een vrachtwagen

 

Vrachtwagens hebben verschillende dode hoeken, delen van de openbare weg die voor de bestuurder niet zichtbaar zijn. Rond een vrachtwagen liggen er verschillende van deze dode hoeken. Zo is een deel voor en rond de cabine onzichtbaar. De vrachtwagenbestuurder zit erg hoog en kijkt over een gedeelte van de weg heen. Over het algemeen moet iemand al vier meter voor een vrachtwagen staan voordat de bestuurder deze persoon helemaal kan zien. Een tweede dode hoek bevindt zich achter de laadbak of oplegger en dat is ook logisch, want een vrachtwagen heeft geen achterruit. Verder is er een dode hoek rechts van de vrachtwagen. Als een vrachtwagen afslaat, zal deze dode hoek verplaatsen.

 

Door deze dode hoeken ontstaan er vaak dodehoekongevallen, veelal ongevallen waarbij kwetsbare verkeersdeelnemers betrokken zijn. Er bestaan gelukkig heel wat systemen om dodehoekongevallen te voorkomen, zoals sensoren en speciale dodehoekspiegels. Helaas zijn dergelijke spiegels en sensoren niet (altijd) verplicht. Een spijtige zaak, want het kan verkeersongevallen helpen te voorkomen. Wij vinden dat elk vrachtwagen-ongeval er vandaag een te veel is.

 

Hoe dan ook is de aansprakelijkheidswetgeving gunstig voor fietsers en voetgangers. Vrijwel altijd is de eigenaar van de vrachtwagen aansprakelijk voor de schade. Hoewel die brave man er misschien ook niet aan kan doen en de voetganger echt niet kon zien, neemt men nu eenmaal een risico door met zo'n zware vrachtwagen deel te nemen aan het verkeer. En dat betekent dat men ook de gevolgen moet dragen als het fout gaat. En dat men dus aansprakelijk is voor het ongeluk met de vrachtwagen.

 

Aansprakelijkheid van de werkgever bij een ongeluk als vrachtwagenbestuurder

 

Veel vrachtwagenbestuurders rijden in opdracht van een werkgever. Als ze dan een ongeluk hebben, is er mogelijk sprake van een arbeidsongeval. De werkgever is in de meeste gevallen dus aansprakelijk te stellen als een werknemer-vrachtwagenbestuurder een ongeval meemaakt. De werkgever is niet verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten, maar vrijwel altijd heeft de werkgever dat wel gedaan. De schadeclaim komt dan bij de verzekeraar te liggen, waardoor de goede verstandhouding met de werkgever niet onder druk hoeft te komen staan. Als een andere partij aansprakelijk is voor het ongeluk met de vrachtwagen, is het natuurlijk nog steeds mogelijk om deze andere partij aansprakelijk te stellen.

 

Schadevergoeding na een ongeluk met een vrachtwagen

 

Als u betrokken bent bij een ongeluk met een vrachtwagen is het niet altijd meteen te zeggen wie aansprakelijk is. Veel factoren spelen een rol en soms kan niet alleen de bestuurder worden aangesproken, maar bijvoorbeeld ook de verlader. In ieder geval is het belangrijk om niet bij de pakken te blijven zitten en om na te gaan of u recht hebt op een schadevergoeding. Onze letselschade advocaat zoekt dit graag voor u uit. Bovendien zal hij er ook voor zorgen dat u een passende schadevergoeding krijgt, ongeacht wie er aansprakelijk is voor het ongeluk met de vrachtwagen. De kosten voor de letselschadeadvocaat zijn voor rekening van de aansprakelijke, terwijl u geniet van juridische ondersteuning. Het zijn stuk voor stuk goede redenen om na een ongeluk met een vrachtwagen meteen de hulp van een advocaat in te roepen.