Nekpijn na aanrijding: moet ik me zorgen maken?

Nekpijn na aanrijding: moet ik me zorgen maken?

Het hoort tot een van de tien meest aangehaalde klachten na een aanrijding: nekpijn. Bij een kop-staartbotsing is een stijve en pijnlijke nek zelfs de meest aangehaalde klacht. Normaal hoort die pijn vrij snel opnieuw te verdwijnen. Is dat niet het geval? Dan gaat het mogelijk om een ingrijpender letsel.


Mogelijke oorzaken van nekklachten na een ongeval


Nekklachten na een ongeval komen vaak voor en kunnen heel onschuldig zijn. In sommige gevallen hebben nekklachten na een ongeval echter een andere oorzaak. Vooral bij nekklachten na een auto-ongeluk is het belangrijk om tijdig medisch advies in te winnen. We leggen uit welke ingrijpende oorzaken er kunnen zijn van nekklachten na een aanrijding.


Aspecifieke rugpijn met uitstraling naar de nek


In de eerste plaats kan er bij nekklachten na een aanrijding sprake zijn van aspecifieke rugpijn. Meestal gaat het om pijn in de onderrug ten gevolge van een gekwetste wervel, een infectie of een spierletsel. Het gaat om een hevige en zeurende pijn die vooral merkbaar is bij het bewegen. Kenmerkend voor dit type rugpijn is dat het ook verder kan uitstralen, bijvoorbeeld naar de benen maar ook naar de nek of zelfs het hoofd. Indien je last hebt van nekpijn in combinatie met pijn in de onderrug, kan het dan ook gaan om de aspecifieke rugpijn. Over het algemeen zou de pijn na een week al moeten beginnen af te nemen en na een termijn van zes weken niet meer voelbaar mogen zijn.


Aspecifieke nekpijn na een aanrijding


Aspecifieke nekpijn vertoont gelijkenissen met de aspecifieke rugpijn. Ook hier gaat het om pijn ten gevolge van een spierletsel of een wervelprobleem. De pijn is ook zeurend, maar zal na verloop van tijd verdwijnen. De pijn kan uitstralen naar andere gebieden van het lichaam, maar zou na ongeveer een week moeten afnemen.


Whiplash

Bij een aanrijding denken we al snel aan een whiplash. Zo'n whiplash ontstaat door de heftige slingerbeweging die het hoofd maakt na een plotselinge impact, vaak ten gevolge van een voorwaartse versnelling bij een snelheid hoger dan 60 kilometer per uur (ook als er sprake is van een (fors) lage(re) impactsnelheid kunnen er klachten worden ervaren en kan er een verband zijn tussen deze klachten en het ongeval. Waar het volgens mij om gaat is dat er een acceleratie-deceleratie mechanisme heeft plaatsgevonden). De snelle impact zorgt ervoor dat de halsspieren geen tijd krijgen om zich te ontspannen en het lichaam dus onvoldoende kunnen beschermen. Hierdoor kan er sprake zijn van (tijdelijk) beschadigde spiervezels, zenuweinden, gewrichtsbanden en tussenwervels.


De eerste whiplash klachten ontstaan meestal vrij snel na het ongeval. Vaak heeft men hierbij last van de nek na het ongeluk, maar ook andere pijn komt voor. Het gaat dan om hoofdpijn, oorsuizingen, geheugenproblemen, concentratieproblemen, stemmingsveranderingen en duizeligheid. Weet dat die klachten niet bij alle slachtoffers voorkomen en dat ze meestal na enkele dagen of weken verdwijnen. Toch kunnen ze bij sommigen tot meer dan een jaar blijven aanslepen. In zulke gevallen spreken we over chronische whiplashklachten.


Nekpijn door spierproblemen


Soms wordt de nekpijn veroorzaakt door een overbelasting van de gewrichtsbanden of de spieren. Meestal ontstaat de nekpijn dan door het maken van een verkeerde en hevige beweging of bij een krachtuitoefening ten gevolge van het (nakende) ongeval. Denk bijvoorbeeld aan iemand die ernstig schrikt en via een hevige beweging zichzelf in veiligheid wil brengen. Ook hier kan sprake zijn van uitstraling van de pijn vanaf de rug naar de nek. Je hebt dan nekklachten na het ongeluk, maar eigenlijk ligt de oorzaak bij de rug en niet bij de nek. Spierverrekkingen herken je aan de plotselinge pijn en het heviger worden ervan bij belasting, terwijl pijn in rusttoestand ontbreekt.


Wanneer is een whiplash chronisch? Na een auto-ongeluk is een whiplash een van de meest voorkomende aandoeningen, zeker bij een kop-staartaanrijding. Lees hier meer informatie.
Fractuur in de nek


Ten gevolge van een ongeval kan er een fractuur ontstaan in de nekwervels. Bij een fractuur in de nek zijn verschillende klachten mogelijk. In sommige gevallen gaat het louter om een hevige pijn en stijfheid. In andere gevallen raakt de bloedsomloop in het gedrang en is er een onherstelbare zenuw- en beenmergbeschadiging. De gevolgen zijn afhankelijk van de plaats van de fractuur.


Bij aanrijdingen komt vooral de hangmansbreuk voor, bijvoorbeeld door met grote snelheid met de kin tegen het stuur aan te botsen. Vaak houdt deze fractuur dan ook verband met het niet dragen van de gordel. Om die reden vormt het vaak voer voor discussie, zeker wat betreft de gordelkorting. De gordelkorting is een vermindering van de schadevergoeding bij een auto-ongeluk, omdat het slachtoffer geen gordel droeg. Het dragen van de gordel is namelijk verplicht en het niet dragen ervan is een vorm van eigen schuld, waardoor de schadevergoeding lager zal zijn.


Bij de hangmansbreuk gaat het om een breuk met een potentieel dodelijke afloop, zeker indien een verlamming van de ademhalingsspieren optreedt. Bij een kop-staartbotsing gaat het dan weer vaker om een beschadiging van de vijfde nekwervel. Hier zijn vaak neurologische gevolgen aan verbonden, waarbij verlamming kan optreden. Het gaat met andere woorden om meer dan alleen nekklachten na het ongeval: de gevolgen kunnen veel ingrijpender zijn.


Een schadevergoeding bij nekklachten na een ongeval


Je merkt dat nekklachten na een ongeval soms de voorbode kunnen zijn van een heel ingrijpende diagnose met verregaande gevolgen. Daarom is het raadzaam om bij aanhoudende of verregaande nekklachten na een ongeval meteen medische hulp op te zoeken. De vroege diagnose is heel belangrijk voor het bekomen van een schadevergoeding. Een schadevergoeding voor nekklachten na een ongeval kan worden bekomen als de andere partij aansprakelijk is. Dit kan ook het geval zijn als je zelf een fout beging en zelfs als de tegenpartij geen fout heeft gemaakt, bijvoorbeeld wanneer een aangereden jong kind nekklachten na een ongeval heeft.


Bedrag van de schadevergoedingen bij nekklachten na een ongeval


Het bedrag van de schadevergoeding bij nekklachten na een ongeval is afhankelijk van de werkelijke schade. Rechters houden daarbij rekening met alle relevante omstandigheden van het geval. Als je door de nekklachten na een ongeval bijvoorbeeld een poetshulp moet inschakelen, zal een rechter hiermee rekening houden bij het berekenen van de schadevergoeding. Ook als je aan levensvreugde moet inboeten, bijvoorbeeld omdat je je hobby niet meer kan uitoefenen, of als je tijdelijk niet meer aan de slag kan, resulteert dit in een hogere schadevergoeding. Uiteraard komen ook medische kosten in aanmerking, net als andere vormen van schade. Denk bijvoorbeeld aan materiële schade aan je auto of je fiets.


Het is lang niet altijd nodig om het bedrag van de schadevergoeding voor een slachtoffer door een rechter te laten berekenen. Als de situatie klaar en duidelijk is, zal de verzekeraar meestal de schade vergoeden en direct voorschotten betalen. Het blijft wel belangrijk om je hierin bij te laten staan door een letselschade expert die steeds het best haalbare uit de onderhandelingen haalt. Als er over een bepaalde schadepost geen overeenstemming wordt gevonden, is het ook mogelijk om de rechter enkel hierover een uitspraak te laten doen.


Voorbeelden van schadevergoedingen bij nekklachten na een ongeval


Laat het duidelijk zijn dat het heel moeilijk is om vooraf te zeggen hoe groot de schadevergoeding bij nekklachten na een ongeval zal zijn. Hiervoor is een gedetailleerde berekening nodig. Alleen al op basis van de Smartengeldgids variëren de mogelijke schadevergoedingen van enkele honderden tot tienduizenden euro's.


Onderstaande voorbeelden zijn met andere woorden louter indicatief: je kan zowel een hogere als een lagere schadevergoeding bij nekklachten na een ongeval krijgen. Ze geven echter wel een goed idee van hoe hoog de schadevergoeding bij nekklachten na een ongeval kan oplopen.


Bij een eerste zaak reed een auto achteraan in op de auto waarin een 57-jarige secretaresse zat. Ze liep een whiplash op met diverse klachten, zoals slecht slapen, een wazig zicht en concentratiestoornissen. Ze kon haar hobby's niet meer uitvoeren en ze werd arbeidsongeschikt. Ze kreeg een schadevergoeding van 6744 euro.


Bij een tweede zaak werd een 35-jarige alfahulp aangereden door een auto met een trailer. Ook zij liep een whiplash op en kon haar werk niet meer uitvoeren, net zoals haar eigen huishoudelijke taken. De rechter hield rekening met haar leeftijd en kende een schadevergoeding van 8603 euro toe.


Een laatste voorbeeld is dat van een 37-jarige politieagente die te maken kreeg met verschillende klachten na een auto-ongeluk: pijnklachten in de nek, pijn in de schouders, concentratiestoornissen, een zenuwstoornis en incontinentie. Ze was 49% invalide en kon niet meer sporten. Ze kreeg een schadevergoeding van 39.480 euro.


Belang van medische hulp


Bovenstaand overzicht toont aan dat nekklachten na een ongeval verschillende medische oorzaken kunnen hebben. Hoe dan ook dien je na een aanrijding steeds een uitgebreid medisch onderzoek te doorlopen. Natuurlijk is dat in de eerste plaats belangrijk voor het persoonlijk welzijn. Bovendien kan op die manier de letselschade vastgesteld worden ten gevolge van het ongeval.


Heb je nekklachten na een ongeval?


SAP Letselschade Advocaten neemt de zaken graag uit jouw handen. Zo kan jij je focussen op het helingsproces.