Letselschade na een verkeersongeval: wat moet je weten?

Letselschade na een verkeersongeval: wat moet je weten?

Na een verkeersongeval gebeuren er ineens heel wat dingen, zeker indien er ook sprake is van letselschade met een al dan niet blijvend letsel. Mogelijks moet je worden opgenomen in het ziekenhuis, kan je een tijdje niet meer werken, moeten er papieren ingevuld worden voor de verzekeraar et cetera. Het is een drukke periode waarbij je eigenlijk maar één zorg zou mogen hebben: herstellen. De waarheid is vaak echter minder rooskleurig. Wij geven alvast de nodige informatie mee die kan helpen om jou gedeeltelijk wat zorgen uit handen te nemen.

Ga zeker langs bij de (huis)arts

Wanneer je opgenomen wordt in het ziekenhuis, dan is er voldoende medische informatie voorhanden. Maar bij een verkeersongeval is het lang niet altijd nodig om ons naar het ziekenhuis te laten rollen. Soms hebben we enkel wat zichtbare schrammetjes, meer niet. Prijs je toch maar niet meteen een geluksvogel en ga minimaal langs bij de huisarts. De huisarts kan een medisch verslag opstellen van de klachten en latere discussies helpen te voorkomen. Stel je maar eens voor dat die schram uiteindelijk ontsteekt en heel wat complicaties met zich meebrengt. Maar zelfs al is dat laatste doemscenario niet het geval, kan de huisarts minimaal noteren dat je lichamelijke klachten hebt ten gevolge van een ongeval. Dat helpt alvast in de aansprakelijkheidsdiscussie en zal ervoor zorgen dat je eenvoudiger je schadevergoeding zal ontvangen.

Claim de schadevergoeding

Zo snel mogelijk na het optreden van het verkeersongeval zal je de schadevergoeding moeten claimen. Zorg ervoor dat je alle bonnetjes goed bijhoudt en noteer ook alle ongemakken die je ondervindt. De procedure tot de uiteindelijke vergoeding kan een lange periode omhelzen en onderweg vergeet je maar beter niets. Neem eventueel contact op met een letselschade advocaat om je te laten bijstaan gedurende deze (en de komende) cruciale periode. Letselschade is een veelgehoorde term in het recht, maar wat is letselschade precies en onder welke omstandigheden kan men een letselschade uitkering claimen?

Recht op voorschot

Is de aansprakelijkheidsdiscussie in jouw voordeel beslecht, dan heb je soms recht op een voorschot. Dit is een voorafbetaling op de uiteindelijke schadevergoeding en moet de kosten op korte termijn dekken. Verzekeraars doen vaak niet erg moeilijk over dergelijke voorschotten, aangezien ze hier achteraf dan geen interesten meer op hoeven te betalen. Bij hoog oplopende letselschade ten gevolge van een verkeersongeval, zetten onze letselschade juristenaltijd alles in het werk om een voorschot te verkrijgen op de uiteindelijke schadevergoeding. Zo zijn je kosten op korte termijn toch vergoed en kunnen we verder oplopende schade helpen inperken.

Berekening van de schadevergoeding

Het berekenen van de schadevergoeding en het opstellen van een succesvolle schadeclaim is geen kinderspel. Naast de materiële schade van bijvoorbeeld jouw wagen en de opgelopen ziekenhuiskosten komen immers nog heel wat andere factoren voor vergoeding in aanmerking. We denken bijvoorbeeld aan studievertraging, reiskosten, misgelopen inkomsten, gemiste pensioenopbouw, noodzakelijke huishoudhulp en de parkeerbonnetjes voor het bezoek aan de huisarts. Het goed bijhouden van bewijsstukken is hierbij van groot belang. Vergeet trouwens ook niet dat psychische en emotionele schade ook voor vergoeding in aanmerking komen. Zo’n smartengeldvergoeding is echter specialistenwerk in de letterlijke betekenis van het woord, zeker aangezien hier maar moeilijk concrete bedragen op gekleefd kunnen worden. Heb je emotionele of psychische last ten gevolge van een verkeersongeval? Nog meer dan anders is een letselschade jurist hier ten zeerste aangewezen.   Lees ook: Hoe groot is de kans op een verkeersongeval? Hoe te handelen bij een verkeersongeval? Wat is een verkeersongeval? Wanneer gebeuren de meeste verkeersongevallen? Verkeersongeval, wie is er fout? Smartengelden berekenen na een verkeersongeval Verkeersongeval met een fietser Verkeersongeval met een auto Verkeersongeval met een motorrijder