Letselschade door ongeval met de trein

Letselschade door ongeval met de trein

Een trein is een bijzondere verkeersdeelnemer. Dat laat zich ook vertalen in bijzondere aansprakelijkheidskwesties. Bij letselschade door ongevallen met de trein, dienen we een onderscheid te maken tussen twee situaties. Zo kan de letselschade ontstaan zijn tijdens een aanrijding met de trein (al dan niet door een motorrijtuig) maar ook bij de passagiers die gebruikmaken van het openbaar vervoer. Dat laat zich vertalen in twee volledig andere aansprakelijkheidsregels.

Letselschade bij aanrijding met trein

Bij een aanrijding met een trein is het vrij logisch dat de treinbestuurder weinig schuld treft: een trein rijdt op sporen, komt moeilijk tot stilstand en de aanwezigheid van de trein wordt duidelijk gesignaleerd. Dat laat zich ook vertalen in de aansprakelijkheidskwestie waarbij artikel 185 WvW van toepassing is. De wetgever ziet een trein immers ook als een niet-gemotoriseerd voertuig. Hierdoor is de bestuurder van het motorrijtuig altijd aansprakelijk voor minimaal 50 % van de schade. Dat is overigens niet het geval indien het gaat om een verkeersongevaltussen een trein en een ander niet-gemotoriseerd rijtuig (bv. fiets), waarbij het echter maar moeilijk is om aan te tonen dat de bestuurder van de trein schuld treft. Een en ander kreeg recent nog bevestiging door de rechtbank Midden-Nederland. Hier moest men uitspraak doen over de aansprakelijkheid bij een botsing tussen een trein en een taxibus. De rechtbank gaf aan dat artikel 185 WvW van toepassing is, waardoor de verzekeraar van de taxibus de aan Prorail toegebrachte schade diende te vergoeden.

Letselschade opgelopen als passagier

Heb je de letselschade als passagier opgelopen? Dan is de vervoerder aansprakelijk voor die schade en dit op basis van de vervoersovereenkomst (risicoaansprakelijkheid). Het niet veilig aankomen op de overeengekomen eindbestemming impliceert dan een inbreuk op de verplichtingen van de vervoerder, die op basis hiervan aansprakelijk is voor de letselschade. Wel is het zo dat de vervoerder altijd nog kan trachten om overmacht aan te tonen. In dat geval moet het voor de vervoerder onmogelijk geweest zijn om het ongeval te voorkomen. De aansprakelijkheid van de vervoerder is wettelijk beperkt tot een maximale schadevergoeding van 200.000 SDR (ongeveer € 247.450) en dit exclusief de kosten voor juridische bijstand. Wat betreft de schade aan bagage geldt er een wettelijke beperking van 1.500 euro. Weet ook dat treinen geen passagierslijst kennen, waardoor het belang van bewijsmateriaal groot is. Neem steeds foto’s van het ongeval, maak een uitdraai van de OV-chipkaart en zorg ervoor dat je zo snel mogelijk na het schadegeval bij een arts langsgaat. Van belang is overigens dat je heel snel actie dient te ondernemen.