Letselschade door aanrijding met een bus

Letselschade door aanrijding met een bus

Een trein of een tram vormt een bijzondere verkeersdeelnemer en geniet ook extra bescherming door de wetgever. Maar ook bussen doen aan passagiersvervoer. Maar wat als je letselschade oploopt door een aanrijding met een bus? In de eerste plaats is het belangrijk om te weten dat een bus ook gewoon een motorrijtuig is, waardoor dezelfde aansprakelijkheidsregels gelden zoals bij wagens. Met betrekking tot de passagiers is er anderzijds wel sprake van een vervoersovereenkomst.

Motorrijtuig aangereden door een bus

In dit geval gelden de klassieke aansprakelijkheidsregels. De partij die de andere aansprakelijk wenst te stellen, zal dan ook het bewijs moeten leveren van de fout van de busbestuurder, het ontstaan van schade in eigen hoofde en het bestaan van een causaal verband. Zowel het motorrijtuig als de bus kunnen dus aansprakelijk zijn. Indien er bij het verkeersongevalook passagiers letselschade oplopen, zullen die passagiers zich ofwel kunnen richten tegen de vervoersmaatschappij en dit op basis van de vervoersovereenkomst, ofwel tegen de aansprakelijke bestuurder.

Niet-motorrijtuig aangereden door een bus

Wanneer je als niet-motorrijtuig wordt aangereden door een bus, is artikel 185 WvW van toepassing. Hierdoor zal je als fietser of voetganger steeds recht hebben een schadevergoeding van minimaal 50 % van de geleden en toekomstige schade. Indien de fietser of voetganger bovendien jonger is dan 14 jaar, gaat het zelfs om 100 % van de schade. Er bestaan wel degelijk mogelijkheden om die aansprakelijkheid te ontlopen, maar in de praktijk is dat maar zeer moeilijk.

Letselschade bij passagier van een bus

Ook als passagier van een bus kan je letselschade oplopen ten gevolge van de aanrijding. Dat is niet eens verwonderlijk: het ontbreken van veiligheidsgordels brengt dan ook enkele risico’s met zich mee. Op de vervoersmaatschappij rust de verplichting om de passagiers veilig naar hun locatie te brengen. Je hebt dan ook recht op een integrale schadevergoeding. Natuurlijk kan de vervoersmaatschappij nog steeds overmacht proberen aan te tonen, hoewel dat in de praktijk niet eenvoudig is. Is de bestuurder aansprakelijk voor het ongeval? Dan kan je eveneens de verzekeraar van de bestuurder aanspreken. Weet wel dat openbare bussen geen passagierslijsten kennen en dat je dus zelf de nodige bewijsmaterialen zal moeten verzamelen. Noteer daarom na het ongeval steeds het nummer van de bus, gegevens van getuigen en maak melding van de schade bij de vervoersmaatschappij.

En wat met trolleybussen?

Voor treinen en trams gelden bijzondere regels. Zij worden immers niet als motorrijtuig omschreven en kunnen zich dus ook beroepen op de bepaling van artikel 185 WvW die we voornamelijk kennen ter bescherming van fietsers en voetgangers. De vraag stelt zich dan ook hoe het zit met de aansprakelijkheid van een trolleybus die via zijn tweedraadse bovenleiding toch ook beperkt is in zijn bewegingsvrijheid. In Nederland is zo’n trolleybus enkel nog terug te vinden in Arnhem waar het zes trolleylijnen bedient. Maar kan de bestuurder van een trolleybus zich beroepen op de gunstige regels die van toepassing zijn op pakweg trams of worden zij net zoals een klassieke bus beschouwd als een gewoon motorrijtuig? Een antwoord vinden we eigenlijk in artikel 1 WvW. In dat artikel is de definitie van een motorrijtuig weergegeven. Hierbij geeft men aan dat een motorrijtuig niet alleen door mechanische kracht van het voertuig zelf kan voortbewogen worden, maar ook door ‘elektrische tractie met stroomtoevoer van elders’. Kortom: ook een trolleybus is een motorrijtuig waardoor bovenstaande regels onverkort blijven geld.

Claim jouw letselschade

Letselschade opgelopen ten gevolge van een aanrijding met een bus? Als niet-motorrijtuig heb je bijna altijd recht op een schadevergoeding. Ook voor passagiers is dat het geval. Was je bestuurder van een motorrijtuig (wagen, scooter, snelle elektrische fiets, …)? Dan zal een aansprakelijkheidsstudie dienen te volgen. Tijdens een vrijblijvend intake gesprek kunnen we alvast de mogelijkheden met jou bespreken. Neem contact op met SAP Letselschade Advocaten voor meer informatie.