Fietsongeval: wat moet je weten?

Fietsongeval: wat moet je weten?

In tegenstelling tot een wagen beschikt een fiets niet over airbags of over een veiligheidsgordel. Draag je bovendien geen helm? Dan kunnen de gevolgen van het fietsongeval op zijn zachtst gezegd ingrijpend zijn. Ook de wetgever beseft dat als geen ander en kiest er daarom voor om de fietser extra te beschermen. In het kader van een aansprakelijkheidsvordering is dat niet onbelangrijk. SAP Letselschade Advocaten legt dan ook een en ander uit.

Schadegeval met een gemotoriseerd voertuig

Bij een fietsongeval waarbij een gemotoriseerd voertuig betrokken is, geniet de fietser van een extra wettelijke bescherming. Zo is de bestuurder van het gemotoriseerd voertuig steeds aansprakelijk voor 50 % van de schade. Dus ook wanneer de eigen schuld van de fietser een stuk hoger ligt. Er bestaan voor de bestuurder wel mogelijkheden om die gunstige regeling te omzeilen, echter kijkt de bestuurder dan ook aan tegen een wel heel grote bewijslast. Weet bovendien dat het hier dient te gaan om een voor het openbaar verkeer toegankelijke plaats. Toch kan ook een privéparking onder die definitie vallen. De jurisprudentie hanteert immers een ruime definitie van dat begrip. Loop je als fietser schade bij een fietsongeval waar ook een gemotoriseerd voertuig bij betrokken is? Dan is het altijd aangewezen om de bestuurder aansprakelijk te stellen en minstens 50 % van de schade bij diens verzekeraar te verhalen.

Grens van 50 % niet altijd van toepassing

Bovenstaande regeling is echter niet altijd van toepassing. Zo haalden we reeds de problematiek aan van de niet voor het openbaar verkeer toegankelijke plaats. In zo’n geval zijn de klassieke aansprakelijkheidsregels van toepassing en komt die grens van 50 % te vervallen. Hetzelfde geldt overigens voor fietsongevallen waarbij een andere beschermingswaardige weggebruiker bij betrokken is. Denk bijvoorbeeld aan een andere fietser of een voetganger. Ook in de wielersport zijn de aansprakelijkheidsregels duidelijk anders. Hier dienen we echter een onderscheid te maken tussen een wielerwedstrijd en het trainen op de openbare weg. In het eerste geval gaat het immers om het beoefenen van een sport en dan moet je genoegen nemen met grotere risico’s. Om die reden is het moeilijk om een andere fietser aansprakelijk te stellen bij een valpartij. Dat hoort immers bij de sport. Die situatie is natuurlijk anders wanneer de organisatie faalt of wanneer een bestuurder op de fietser inrijdt. Gaat het om een training op de openbare weg? Dan geldt de eerder aangehaalde grens van 50 % wel.

Soms een gunstigere aansprakelijkheidsregeling

In sommige gevallen kan die aansprakelijkheidsgrens van 50 % nog verder opgetrokken worden. Dat is bijvoorbeeld het geval indien het gaat om een schadegeval met een gemotoriseerd voertuig en een kind jonger dan 14 jaar. In een dergelijk geval zal de bestuurder van het gemotoriseerd voertuig de schade volledig (100 %) moeten vergoeden, ook wanneer het kind zelf een fout beging of aan de oorzaak lag van het fietsongeval. Slechts uitzonderlijk wordt hiervan afgeweken, bijvoorbeeld indien het gaat om een (poging tot) zelfmoord. Ook indien het gaat om een medewerker die zich voor zijn werkgever per fiets verplaatst, is het soms mogelijk om de werkgever integraal aansprakelijk te stellen voor de schade. Denk bijvoorbeeld aan een fietskoerier die zich op de openbare weg dient te begeven. In dergelijke gevallen mag immers van de werkgever verwacht worden dat hij de nodige voorzorgs- en beschermingsmaatregelen treft. Het aanbieden van een veilige fiets, valbescherming en een fietshelm zijn echt wel minima. Voor de werkgever is het overigens moeilijk aan te tonen dat hij zijn zorgplicht wel volledig nakwam. In dergelijke gevallen kan het dan ook interessanter zijn om de werkgever aan te spreken. Dat is bijvoorbeeld het geval indien geen andere partij bij het schadegeval betrokken is of wanneer er sprake is van een gedeelte eigen schuld.

SAP Advocaten staat je bij

Betrokken bij een fietsongeval en meen je dat een andere partij minstens gedeeltelijk aansprakelijk is voor de geleden schade? Bevind je je in een bijzondere situatie dat extra bescherming behelst? Of vrees je dat de verzekeraar zich van zijn aansprakelijkheid zal bevrijden door aan te halen dat het ging om een privéparking? In dergelijke gevallen neem je maar beter contact op met een van onze letselschade advocaten. In een eerste intake gesprek zullen de diverse mogelijkheden dan ook uitgebreid aan bod komen.