Dodelijk fietsongeval met wielrenster na aanrijding
23 juli 2017 
in 2017

Dodelijk fietsongeval met wielrenster na aanrijding

Fietsers vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Hoewel het voor Nederlandse fietsers vaak uitstekend is geregeld, komen fietsongevallen toch zeer regelmatig voor. Vooral de wat snellere fietsers zijn relatief vaak bij verkeersongevallen betrokken. Niet alleen wielrenners horen bij deze groep, ook de elektrische fietsers vormen sinds een aantal jaren een gevaar.

Afgelopen weekend kwam een Nijmeegse wielrenster om het leven nadat zij was aangereden door een auto met aanhanger. De vrouw deed mee aan de Flipjes Toertocht. Bij de botsing raakte ze zwaargewond waarna zij met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht. Daar overleed zij gisteravond aan haar verwondingen.

Het is de vraag wie aansprakelijk is in zo’n geval. De automobilist of toch de fietser zelf? En is de organisatie van de toertocht misschien nalatig geweest bij het treffen van voorzorgsmaatregelen? Van geval tot geval zal de aansprakelijkheid voor het fietsongeval moeten worden bekeken. Nu eens steekt de fietser zonder uit te kijken de weg over, de andere keer zit de automobilist te sms’en achter het stuur waardoor hij te laat de andere verkeersdeelnemers ziet.

In deze context is de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) van belang. De WAM beoogt het slachtoffer van een motorrijtuig te beschermen tegen onverhaalbaarheid van zijn schade. Dit betekent dat het slachtoffer van een fietsongeval zijn schade toch vergoed kan krijgen als bijvoorbeeld de automobilist onvoldoende financiële middelen heeft. Omdat de WAM een verplichte verzekering is, is verkeersaansprakelijkheid altijd verzekerd.

Toch kan ook sprake zijn van eigen schuld aan de kant van de fietser. De bestuurder van een auto kan in zulke gevallen een beroep doen op overmacht. Dit verweer gaat pas op wanneer de bestuurder ‘geen enkel verwijt’ valt te maken. Pas wanneer een bestuurder helemaal geen rekening hoefde te houden met bepaalde verkeersfouten van anderen kan hij niet worden aangesproken. Voor bestuurders geldt dus dat zij extra voorzichtig moeten zijn in het verkeer. Zij moeten er al rekening mee houden dat andere verkeersdeelnemers fouten kunnen maken. Bovendien worden kinderen extra beschermd.

Ten slotte is de organisatie van de toertocht misschien aansprakelijk. Het hebben van een vergunning vrijwaart je niet van aansprakelijkheid als je niet voldoet aan de zorgplicht. De organisator heeft namelijk, los van de vergunning, een eigen verantwoordelijkheid richting toeschouwers en deelnemers.

Uw verhaal samen met ons bespreken?

Dat kan geheel vrijblijvend!

Tijdens dit gesprek delen wij graag onze kennis en overleggen we de aanpak.

Indien nodig stappen we voor u naar de rechter.