Fietsongeval Rotterdam: dit moet je zeker weten!

Fietsongeval Rotterdam: dit moet je zeker weten!

Rotterdam is een echte fietsstad. In de praktijk laat zich dat vertalen door fietsfiles en sporadische valpartijen. Ook verkeersongevallen waarbij fietsers betrokken zijn, spelen een belangrijke rol in de verkeersongevallenproblematiek. Het aantal wagens stijgt in Nederland immers jaar na jaar. Maar wat moet je nu net weten indien je slachtoffer wordt van een Rotterdams fietsongeval? SAP Letselschade Advocaten geeft jou vijf belangrijke aandachtspunten mee met betrekking tot de aansprakelijkheid bij een fietsongeval.

# 1. Als fietser geniet je bescherming

Zo is dat. Ook de wetgever weet dat fietsers kwetsbare weggebruikers zijn. Zij vragen dan ook aan bestuurders van motorrijtuigen om hier voldoende aandachtig te zijn en zich terughoudend op te stellen. Dat laat zich ook vertalen in het aansprakelijkheidsrecht. Zo het een verkeersongevaltussen een fietser en een motorrijtuig betreft en dit op een voor het openbaar verkeer toegankelijke plaats geschiedt, waarbij er sprake is van schade aan de bestuurder van de fiets of zijn materiële zaken, zal de bestuurder van het motorrijtuig steeds voor minimaal 50 % van de schade aansprakelijk zijn. Dat is dus ook zo wanneer de fietser de persoon was die de fout beging. Toch kan de bestuurder van het motorrijtuig nog steeds proberen om overmacht aan te tonen. Dat is echter niet eenvoudig. Zo is er zelfs jurisprudentie waarbij de bestuurder van het motorrijtuig nog steeds aansprakelijk was voor 50 % van de schade bij onverwachtse en foutieve gedragingen van een dronken fietser. Zelfs wanneer je als fietser een fout beging, kan het dus zeker lonen om even langs te gaan bij een letselschade advocaat.

# 2. Ook aansprakelijkheid bij ongeval met kwetsbare verkeersdeelnemers

Een fietser beschikt misschien niet altijd over een verzekering, toch kan er ook bij een fietsongeval tussen kwetsbare verkeersdeelnemers sprake zijn van een foutieve gedraging. Hier geldt de aangehaalde beschermende aansprakelijkheidsregel niet. Je zal met andere woorden de fout van een andere weggebruiker dienen te bewijzen. Dat kan een fout zijn van een fietser, maar ook van een voetganger of van een ander niet-gemotoriseerd voertuig.

# 3. Mogelijks betere aansprakelijkheidsoplossing bij gevaarlijke verkeerssituaties

Wanneer een verkeerssituatie ronduit gevaarlijk is en je ten gevolge hiervan slachtoffer wordt van een fietsongeval, kan het mogelijks interessant zijn om de wegbeheerder aansprakelijkte stellen. Soms kan dat in een hogere schadevergoeding resulteren. Weet wel dat dit zaak per zaak bekeken dient te worden, waardoor het aangewezen is om een letselschade advocaat te raadplegen.

# 4. Aansprakelijkheid bij fietsongeval door dieren

Een fietsongeval kan ook ontstaan door toedoen van een huisdier. Denk bijvoorbeeld aan een opspringende hond of een kat die voor de fiets komt aangerend. Ook in Rotterdam zijn er dan ook heel wat van die viervoeters terug te vinden. Naar schatting één op vijf gezinnen zou een hond hebben, terwijl de cijfers bij katten nog net dat tikkeltje hoger liggen. Maar wie is dan aansprakelijk voor letsel door dieren? Heel eenvoudig: de bezitter.

# 5. Contacteer een letselschade advocaat

Wanneer je slachtoffer wordt van een fietsongeval, heb je geen airbags die jou moeten beschermen. De schade kan logischerwijs dan ook sterk oplopen. Verschillende partijen kunnen soms aansprakelijk zijn en het is geen evidentie welke partij al dan niet wordt aangesproken. Het behoort dan ook tot het specialisme van een letselschade advocaat om uit te maken hoe het letselschadetraject zal verlopen. Slachtoffer geworden van een fietsongeval te Rotterdam? Neem dan contact op met SAP Letselschade Advocaten. Tijdens een gratis intake gesprek brengen we alvast een eerste juridisch advies.