Fietsongeval Den Haag

Fietsongeval Den Haag

In Den Haag zijn fietsongevallen geen uitzondering. Dat wist ook een recente studie te beamen. Zo zouden er meer fietsongevallen gebeuren dan in Leiden, Rotterdam en Zoetermeer. In de nationale statistieken laat het enkel Groningen en Amsterdam voor zich. Toch doet Den Haag het eigenlijk niet zo slecht, zeker indien we het gewogen aantal fietsongevallen per 10.000 inwoners bekijken. In dat geval scoort Den Haag tot vier keer beter dan pakweg Leiden, hoewel het net hoger scoort dan het nationaal gewogen gemiddelde.

Meer fietsstallingen

De laatste jaren heeft Den Haag steeds meer fietsparkeervoorzieningen gebouwd. Dat moet niet alleen de overlast maar ook het aantal onveilige situaties terugdringen. Tegen 2020 hoopt de stad over voldoende infrastructuur te beschikken om alle cruciale punten, zoals stations en tramhaltes, van de noodzakelijke stallingscapaciteit te voorzien. Voorgaande gaat overigens samen met de aanpak van zogenaamde weesfietsen. Op een aantal hotspots worden verwijderacties georganiseerd voor fietsen die zich 28 dagen ongebruikt op eenzelfde plaats bevinden.

Realisatie van fietsnetwerken

Het aantal fietsfiles nam ook in Den Haag steeds verder toe. Via fietsroutes tracht men een sneller en veiliger alternatief aan te bieden. Rond 2020 zouden er zo tien ‘sterfietsroutes’ moeten zijn. Bovendien worden tien kruispunten heraangepakt om het aantal fietsfiles terug te dringen. Hierbij heeft de gemeente ook uitgebreid aandacht voor de situaties aan de schoolpoorten.

Betere fietspaden in Den Haag

Momenteel zijn er nog steeds heel wat tegelfietspaden in Den Haag. Toch maakt de gemeente heel wat budget vrij om hen te vervangen door asfaltfietspaden. Op het moment van schrijven zou zo al ruim tien kilometer tegelfietspad vervangen moeten zijn.

Toch slachtoffer van een fietsongeval in Den Haag?

Het meerjarenprogramma Fiets is een mooi signaal en toont aan dat er steeds meer aandacht komt voor fietsgebruikers. Toch blijft ook Den Haag niet vrij van fietsongevallen. Hier kunnen verschillende oorzaken aan de basis liggen. Misschien ging het om een opspringende hond, een wagen die op de fietser inrijdt of toch gewoon een andere fietser die onvoldoende afstand hield? Als slachtoffer van een fietsongeval heb je bijna altijd recht op een schadevergoeding. Of dat ook voor jou het geval is? Tijdens een vrijblijvend en gratis intake gesprek zal onze letselschade advocaat een en ander voor jou toelichten. Neem contact op met SAP Letselschade Advocaten en vraag naar een vrijblijvende afspraak.