Door rood rijden

Door rood rijden

Door rood rijden en de gevolgen van deze inbreuk 

Door rood rijden is geen goed idee, maar het komt wel relatief vaak voor. Er kunnen talloze redenen voor zijn. Zo kan iemand gehaast zijn, onoplettend zijn of verward zijn. Heb je door rood gereden? Dan mag je, als je er zonder een dodelijk verkeersongeval vanaf komt, een bekeuring in de bus verwachten. Wat kost door rood rijden en wanneer rijd je door rood? Het zijn enkele vragen die de letselschade advocaten van SAP voor je beantwoorden.

Wat kost door het rode licht rijden?

Door rood rijden, is een inbreuk op de verkeersregels en levert een bekeuring op. Bij deze inbreuk met feitcode R602 bedraagt het boetebedrag voor een motorvoertuig met twee wielen of meer 250 euro. Ter vergelijking: iemand die te snel rijdt op de autosnelweg en 130 km/u rijdt waar de maximumsnelheid 100 km/u bedraagt, betaalt een boete van 249 euro.

Voor bromfietsers en snorfietsers zal door het rood rijden minder kosten, namelijk 170 euro. Ook de kosten bij het door het rood rijden door fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen (100 euro) liggen lager. Bij voetgangers liggen de kosten van de boete voor een rood licht negeren eveneens lager (75 euro). Houd er wel rekening mee dat deze boetebedragen exclusief administratiekosten zijn. Deze bedragen zijn bovendien begin 2022 van toepassing. Raadpleeg de Boetebase van het Openbaar Ministerie (boetebase.om.nl) voor een actueel overzicht met alle boetebedragen.

Wanneer is er sprake van door rood rijden?

In de praktijk is er al snel sprake van door rood rijden. Dat komt omdat artikel 79 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voorschrijft dat men bij de stopstreep voor het stoplicht moet stoppen. Eenmaal er wordt vastgesteld dat een bestuurder niet voor de stopstreep is gestopt en er door de camera's wordt geflitst, wordt vermoed dat er sprake is van door rood rijden. Het is uiteraard altijd mogelijk om een opgelegde boete te betwisten.

Het met meetmiddelen vaststellen van het door rood rijden

In de praktijk zal het door rood rijden worden vastgesteld door een roodlichtcamera. Een roodlichtcamera is een camera die wordt aangestuurd door lussen die onder het wegdek liggen, net na de stopstreep. Er is een tussenruimte tussen deze twee strepen. Op basis van deze tussenruimte kan ook de snelheid worden gemeten. Bij een overtreding wordt dus niet alleen het door rood rijden vastgesteld, maar wordt ook de snelheid in kaart gebracht. Is er niet alleen sprake van door rood rijden, maar wordt er ook te hard gereden, dan ligt de boete hoger. Dezelfde techniek wordt ook gebruikt om vast te stellen of iemand te hard door groen, geel of oranje rijdt.

Wordt er al dan niet per ongeluk door rood gereden, dan veroorzaakt de auto een verstoring in het magnetisch veld dat tussen deze twee lussen ligt. Dit wordt doorgegeven aan de camera die dan een foto neemt. De camera zelf werkt pas enige tijd nadat het licht op rood is gesprongen, om mensen die nog net door geel of oranje rijden niet af te straffen.

Waarneming door een verbalisant

Er is nog een tweede manier waarop het door rood rijden kan worden vastgesteld, namelijk door de vaststellingen van een verbalisant. Uit de vaste rechtspraak volgt namelijk dat de verklaring van de verbalisant, die aangeeft dat er sprake is van door rood rijden, volstaat om geldig een bekeuring op te leggen. Het is wel zo dat de verbalisant die een reële mogelijkheid heeft om de bestuurder staande te houden, dat ook daadwerkelijk moet doen. Als achteraf blijkt dat dit niet gebeurde, kan de boete mogelijk worden vernietigd.

Boete voor het door rood rijden aanvechten

Er zijn verschillende mogelijkheden om de boete voor het door rood rijden aan te vechten. In de eerste plaats is het mogelijk om de werking van de meetmiddelen aan te vechten of door aan te tonen dat men wel gestopt is, maar louter niet voor de stopstreep. Dan kan de boete worden aangepast naar 'niet stoppen voor de stopstreep', wat een besparing oplevert.

Ook de werking van de verkeerslichten kan in twijfel worden getrokken, net als de waarnemingen van de verbalisant. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval als de verbalisant niet zelf rechtstreeks zicht had op het verkeerslicht. Als het licht voor hem groen is, mag hij bijvoorbeeld niet zomaar aannemen dat het in de tegenovergestelde richting rood is. Er moet dan eerst worden uitgezocht of de verkeerslichten wel correct stonden afgesteld. Als dat niet is gebeurd, kan de boete worden vernietigd. Verder kan het dat de verbalisant de bestuurder onterecht niet staande heeft gehouden. Het zijn stuk voor stuk redenen waarom een opgelegde boete kan worden vernietigd.

Door rood rijden en een verkeersongeval

Niet alleen kan het door het rood rijden in een bekeuring resulteren, bovendien kan het ook een ongeval veroorzaken. Volgens een onderzoek van het SWOV vergroot het door rood rijden op een 50km-kruispunt de kans op een dodelijk ongeval tot wel vijftien keer. Roodlichtnegaties brengen altijd een risico op ongevallen mee. Omdat er sprake is van een verkeersinbreuk is de kans groot dat degene die het rode licht negeert volledig aansprakelijk is voor de schade. Er kan echter ook sprake zijn van een gedeelde aansprakelijkheid, omdat de andere bestuurder het gele of oranje licht negeerde en eigenlijk nog had kunnen stoppen. De rechter is hier namelijk erg streng bij en oordeelt al snel dat men moet stoppen voor een geel of oranje licht als het stoppen nog veilig kan.

Heeft een andere bestuurder bewust of per ongeluk door rood gereden en ben je hierdoor het slachtoffer geworden van een verkeersongeval? Dan is het aan te raden om contact op te nemen met een van onze letselschade advocaten. Wij gaan na of je recht hebt op een schadevergoeding en gaan de schadevergoeding achterna.