Dit moet u weten als u de tegenpartij aansprakelijk stelt bij een verkeersongeval

Dit moet u weten als u de tegenpartij aansprakelijk stelt bij een verkeersongeval

Bij een verkeersongeval zal er bijna altijd een partij aansprakelijk zijn. Natuurlijk kan het ook gaan om een zogenaamde eigen fout. Vooraleer een schadevergoeding kan bekomen worden, dient u altijd de tegenpartij aansprakelijk te stellen. De derde zal op zijn beurt een en ander door spelen aan zijn verzekeraar. Toch zijn er nog vijf andere zaken die u moet weten wanneer u de tegenpartij aansprakelijk stelt bij een verkeersongeval.

# 1. De bewijslast wordt door u gedragen

Het is de partij die de aansprakelijkheid van een derde inroept, die die aansprakelijkheid ook moet bewijzen. Vooral wanneer de derde of de verzekeraar de aansprakelijkheid niet willen erkennen, zal een deelgeschilprocedure zich opdringen. Om die reden raden wij steeds aan om meteen na het ongeval foto’s te nemen en de gegevens van getuigen te noteren. Komt het uiteindelijk toch tot een discussie omtrent de aansprakelijkheid (of een eventuele eigen schuld)? Dan staat u toch al een stuk sterker in uw schoenen.

# 2. U moet de schade begroten

De verzekeraar kan u wel een afwikkelingsvoorstel doen maar zelden is dat de beste oplossing. U kent uw lichaam het best en weet als geen ander hoe u zaken als pijn en smart ervaart. Daarom begint het begroten van de schade steeds bij u. Houd alle bonnetjes goed bij en noteer goed welke acties u onderneemt ten gevolge van het schadegeval. Zelfs al gaat het maar om het verzenden van een brief of die twee kilometer rijden naar de huisarts: noteer het toch maar. Uiteraard kan een letselschade advocaat u bijstaan bij de begroting van die schade.

# 3. U hebt een schadebeperkingsplicht

Als slachtoffer mag u al uw schadeposten noteren en later verhalen bij de verzekeraar van de aansprakelijke. Echter mag u hier ook niet mee overdrijven en moet u steeds de noodzaak van een bepaalde schadepost kunnen motiveren. Zo zal u niet zomaar taxikosten mogen inbrengen wanneer ook het openbaar vervoer redelijkerwijs een oplossing was. Ook een rolstoel is misschien een noodzakelijke kost, maar het hoeft echt geen designerstoel te zijn.

# 4. Mogelijks ook eigen schuld

Hoewel u een andere partij aansprakelijk kan stellen voor de schade, hoeft dat niet te betekenen dat die andere partij ook alle schade moet vergoeden. Er kan immers ook sprake zijn van een percentage eigen schuld. Dat is bijvoorbeeld het geval indien u de snelheid onvoldoende had aangepast of geen gordel droeg. Bij discussies omtrent het percentage eigen schuld schakelt u maar beter een letselschade advocaat in: enkele procentpunten kunnen een groot verschil betekenen.

# 5. Tijdig aansprakelijk stellen

Tot slot is het belangrijk om de tegenpartij ook tijdig aansprakelijk te stellen. In principe geldt er een verjaringstermijn van vijf jaar na het ontstaan van het schadegeval (of het weet hebben van de schade en de aansprakelijke partij). Indien het gaat om een verkeersongeval dat veroorzaakt werd door een wagen, zal de verjaringstermijn slechts drie jaar bedragen. Om die reden neemt u maar beter snel actie. Loopt die termijn bijna ten einde? Vraag dan advies aan een belangenbehartiger.