Botsing van achteren door hard remmen

Botsing van achteren door hard remmen

Wanneer jij plots op jouw rem gaat staan, kan de achterligger jou mogelijks niet meer ontwijken. Het resultaat? Materiële schade, letselschade en misschien wel verwondingen voor het leven. In het slechtste geval… De schade kan dan ook onnoemelijk zijn en dat brengt ons bij de aansprakelijkheidsvraag. Vaak zijn er bij een botsing van achteren verschillende fouten benoembaar. S

Fout van voorligger: bruusk remmen

De voorligger mag hoe dan ook niet zomaar, zonder verkeersnoodzaak, bruusk remmen. In principe begaat de voorligger dan ook een fout indien hij dat wel doet, ongeacht het feit dat hij misschien wel een gezinnetje egels de weg wilde helpen oversteken (wat wij overigens niet zouden aanraden). Is er wel sprake van een verkeersnoodzaak? Dan hoeft er geen fout te zijn van de voorligger. Ook dan wordt natuurlijk aangeraden om een lange remafstand te hanteren en stelselmatig de snelheid te milderen. Of er al dan niet sprake is van een fout door de voorligger, zal steeds bekeken moeten worden in het licht van de concrete omstandigheden.

Fout van achterligger: te geringe volgafstand of te hoge snelheid

Ook de achterligger kan natuurlijk een fout begaan. Dat is bijvoorbeeld het geval indien hij een te geringe volgafstand genereert of zijn snelheid niet aanpast in functie van diens voorligger. Wanneer de voorligger dan afremt in functie van een verkeersnoodzaak en de achterligger niet tijdig kan reageren, zal de achterligger aansprakelijk zijn voor de botsing van achteren.

Wie is aansprakelijk?

De aansprakelijkheidsvraag volgt het foutbegrip. Indien het gaat om onrechtmatig bruusk remmen door de voorligger, zal de voorligger aansprakelijk zijn. Indien de voorligger rechtmatig remt of stilstaat voor een stoplicht en de achterligger op de wagen inrijdt, is de achterligger aansprakelijk. Ook kunnen beide partijen een fout begaan hebben. In dat geval zal moeten uitgemaakt worden welke fout het meest bijgedragen heeft tot het uiteindelijk verkeersongeval. In functie hiervan zal er een verdeling van de aansprakelijkheid geschieden. Die aansprakelijkheidsverdeling heeft grote gevolgen voor de uiteindelijke schadevergoeding. Wees dan ook altijd terughoudend bij een voorstel van de verzekeraar. Wij adviseren steeds om eerst contact op te nemen met een letselschade advocaat of toch minstens om een second opinion te vragen. Uiteraard staan we ook bij SAP letselschade advocaten voor jou klaar.