Botsing in de file: wie is aansprakelijk?

Botsing in de file: wie is aansprakelijk?

Een file is voor velen een ergernis. Soms is het verwacht en soms is het onverwacht ontstaan. De grote drukte op de weg, wegenwerken, maar ook ongevallen kunnen zorgen voor extra drukke en lange files. Een verkeersongeval tijdens de fileis echter snel gebeurd. Mensen kunnen zich vervelen, niet opletten of ergeren en daardoor niet tijdig reageren. Een bestuurder die niet merkt dat er voor hem een file is, kan met volle vaart tegen een andere bestuurder botsen, wat zal resulteren in een kop-staartbotsing. Een botsing met een motor, een kettingbotsing of een autobestuurder die gevaarlijke manoeuvres uitvoert: een botsing in de file kent heel wat dimensies. De materiële en immateriële schade kan hierdoor in sommige gevallen zeer groot zijn.

Motorrijder in de file

Sommigen kijken met ergernis en anderen met verwondering naar de “waaghalzen” op de weg: de motorrijders. In grote steden kan de motorfiets een goede oplossing zijn om sneller door de files te navigeren. Automobilisten worden soms spijtig genoeg door hen verrast. Zo raken ze daarom vaak betrokken bij ongevallen op de snelweg. Een motorrijder heeft echter ook regels. Hij mag niet zomaar beslissen om eender wanneer tussen de auto’s te rijden. Zo moet hij zijn snelheid beperken en mag hij niet tussen de rijstroken blijven rijden wanneer de file lijkt op te lossen. Als de motorrijder zich aan deze regels heeft gehouden, dan ligt de aansprakelijkheid grotendeels op de automobilist. Bij het wisselen van rijstrook voerde de automobilist namelijk een manoeuvre uit en dient hij zich terughoudend op te stellen. Hierbij moet deze dus alle andere weggebruikers voorrang verlenen. Goed in de spiegels kijken en de richting tijdig aangeven, zijn van belang. Als de automobilist dit niet voldoende deed, zal hij dan ook aansprakelijk zijn voor de schade. Indien de motorrijder zelf ook fouten maakte, bijvoorbeeld door een onaangepaste snelheid te hanteren, spreken we van een gedeelde aansprakelijkheid.

Kop-staartbotsing in de file

In een kop-staartbotsing kunnen meerdere bestuurders betrokken zijn. Meestal zal echter de achterste auto aansprakelijk zijn voor de schade aan zijn voorligger. De bestuurders moeten immers altijd voldoende afstand bewaren met hun voorganger om tijdig te kunnen remmen. In een noodsituatie moet een aanrijding worden vermeden. Als de achterste bestuurder niet tijdig kan remmen omdat de voorste zijn snelheid verminderde of remde, dan is de achterste bestuurder aansprakelijk. Dit is het geval in de meeste situaties. Als de voorste bestuurder in het ongeval zal je meestal niets kunnen doen om het ongeval te vermijden. De aansprakelijkheid ligt dan ook vaak niet bij jou. Enkele situaties waarin dat wel zo kan zijn, is als je de andere bestuurder afsnijdt of plotseling (zonder verkeersnoodzaak) remt. Als middelste bestuurder, ben je verantwoordelijk voor de schade aan je voorligger. Tenzij je kan bewijzen dat de schade is veroorzaakt door jouw achterligger. Je bent bijvoorbeeld doorgeschoven. Als je stilstond en je werd aangereden, dan ligt de aansprakelijkheid opnieuw bij de achterligger.

Verkeersongeval door af te snijden in de file

Het kan zijn dat de voorste bestuurder snel van rijstrook wou wisselen, omdat jouw rijstrook sneller leek te gaan. Hij deed dit echter onvoorzichtig, waardoor hij ineens snel moest remmen en jij niet tijdig het ongeval kon ontwijken. In dit geval ben jij, als achterste bestuurder, niet aansprakelijk.

Ongeval door plotseling te remmen tijdens de file

Stel dat de voorste chauffeur ineens zou remmen, zonder enige aanleiding of duidelijke verkeersreden, dan is hij ook aansprakelijk. Zomaar remmen is op grond van de Wegenverkeerswet verboden. Tijdens een file wordt echter een beperkte snelheid verwacht en is er sprake van een verkeersnoodzaak. Vaak zal de voorste bestuurder dan ook niet aansprakelijk zijn of zal er sprake zijn van een eigen fout door de achterligger.

Overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling bij kettingbotsingen

De overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling is een regeling die verzekeringsmaatschappijen onderling hebben afgesproken. Bij een kettingbotsing zal de verzekeraar van de bestuurder die achterop botst de schade van de voorligger vergoeden. Op deze manier zal het slachtoffer een wederpartij kunnen aanduiden die de schade vergoedt en moet deze niet wachten tot het duidelijk is wie er aansprakelijk is. Eenmaal het wel duidelijk is wie aansprakelijk wordt gesteld, kan de betaalde schadevergoeding worden verhaald op de aansprakelijke. Bij een kettingbotsing in de file behelst het echter vaak een moeilijke aansprakelijkheidskwestie. Wij adviseren dan ook steeds om een letselschade advocaat in te schakelen. SAP Letselschade Advocaten staat je graag bij.