Auto niet verzekerd ongeluk

De gevolgen als een auto niet verzekerd is en een ongeluk meemaakt

In Nederland is het verplicht om een autoverzekering te hebben. Indien een auto niet verzekerd is en u er toch de weg mee opgaat, dan kan dat grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld als u schade rijdt of als u wordt tegengehouden door de politie. U kunt verschillende keren per jaar een boete ontvangen van de RDW (Rijksdienst Wegenbeheer) en ook de politie kan een boete opleggen als ze u hierop betrappen. Deze boete ligt zelfs nog hoger dan de boete van de RDW. Wat gebeurt er als uw auto niet verzekerd is en bij een ongeluk betrokken raakt? We leggen het uit.

Auto niet verzekerd en ongeluk: de tegenpartij is aansprakelijk

Hoewel het verzekeren van een auto in Nederland verplicht is, wil dat niet zeggen dat u zonder een verzekering geen recht heeft op een schadevergoeding. Het is namelijk de aansprakelijke partij die de schade dient te vergoeden. Heeft u niet-verzekerd een ongeluk gehad en is een ander voor het ongeluk aansprakelijk, dan zal de verzekeraar van de aansprakelijke partij uw schade vergoeden. Als de tegenpartij ook geen verzekering heeft, kan het Waarborgfonds Motorverkeer tussenbeide komen en uw schade vergoeden. Dat kan enkel indien het gaat om een gemotoriseerd voertuig. U dient eerst zelf de schadeveroorzaker rechtstreeks aansprakelijk te stellen. Als dit niet in een schadevergoeding resulteert, kunt u een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Het kan uiteraard ook dat de tegenpartij geen motorrijtuig is, maar bijvoorbeeld een fietser. Voor fietsers is een WAM-verzekering niet verplicht. De AVP-verzekering, een verzekering die niet verplicht is maar veel Nederlanders wel hebben, zal de schade vergoeden. Bent u aangereden door een onverzekerde fietser en heeft u zelf geen verzekering, dan dient u de fietser persoonlijk aansprakelijk te stellen. De fietser zal dan ook zelf moeten discussiëren over de schuldvraag, het bedrag van de schade enzovoort. Voor de fietser is het aan te raden om een goede advocaat letselschade in de arm te nemen.

Auto niet verzekerd en ongeluk: u bent zelf aansprakelijk

Het bovenstaande geldt uiteraard enkel indien de tegenpartij aansprakelijk is. Indien u zelf aansprakelijk bent voor het verkeersongeval en niet-verzekerd een ongeluk hebt gehad, dient u persoonlijk de schade te vergoeden. De tegenpartij zal u persoonlijk aansprakelijk stellen.

Indien u niet kunt betalen, zal de tegenpartij aankloppen bij zijn verzekeraar of zal de verzekeraar hem doorverwijzen naar het Waarborgfonds Motorverkeer. Als de eigen verzekeraar de schade vergoedt, zal de verzekeraar vervolgens zelf een aanvraag indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Het Waarborgfonds Motorverkeer zal de schade die u hebt aangericht, vergoeden. Dit is echter geen vrijgeleide om zonder verzekering rond te rijden, want degene die betaalt, treedt in de rechten van het slachtoffer. Dat wil zeggen dat het Waarborgfonds Motorverkeer de betaalde bedragen bij u kan terugvorderen.

Niet-WA-verzekerd en aanrijding: het belang van een letselschadespecialist

Het is met andere woorden niet omdat uw auto niet verzekerd is bij een ongeluk, dat u geen schadevergoeding kunt krijgen. Ook als de andere motorrijtuigbestuurder niet is verzekerd, is dat het geval. In beide situaties is het wel raadzaam om een goede letselschade specialist in te schakelen die u door het hele proces zal loodsen. De letselschadespecialist zal onderhandelen over de schuldvraag en het bedrag van de schadevergoeding en zal eventueel naar de rechter stappen om uw belangen te verdedigen.

Heeft u met uw auto niet-verzekerd een ongeluk gehad? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij helpen u direct verder.