Aanrijding door gladheid

Aanrijding door gladheid

Gladde wegen veroorzaken jaarlijks heel wat verkeersongevallen. Het is dan ook altijd belangrijk om de snelheid aan te passen aan de weersomstandigheden. Het gebruiken van winterbanden is nuttig, maar is vooralsnog niet verplicht in Nederland. Hoe dan ook kan de schade sterk oplopen na zo’n verkeersongeval. De vraag die rest: Hieronder vind je dan ook een praktisch voorbeeld van een ogenschijnlijk eenvoudig verkeersongeval door gladheid. SAP Letselschade Advocaten plaats dat echter tegen een kritisch daglicht.

Voorbeeld aanrijding door gladheid

Bij dit voorbeeld rijdt een autobestuurder op een gladde aangevroren weg. Hij is op de hoogte van de slechte weersomstandigheden en matigt dan ook zijn snelheid. Tijdens het remmen slipt de wagen en rijdt hij in op een motorbestuurder. De twee voertuigen raken uiteindelijk van de weg, en belanden in het kanaal. Een inzittende van de wagen komt om het leven. De andere betrokken lopen ernstige letselschade op.

Wie is aansprakelijk?

Het beantwoorden van de aansprakelijkheidsvraag is niet eenvoudig. Er zijn immers verschillende oorzaken voor het ongeval mogelijk. Wat betreft de motorbestuurder is het alvast duidelijk: hij werd aangereden door het voertuig en zal dan ook de bestuurder aanspreken. Maar is de wegbeheerder niet aansprakelijk? Hadden zij geen pekel of zand moeten strooien? En wat als er een bredere vluchtstrook was geweest met een railconstructie? Dan waren de voertuigen niet in het water terechtgekomen en had de passagier het leven misschien niet moeten laten? Het is moeilijk om hier één enkele oorzaak aan te wijzen en dat zal ook zo z’n gevolgen hebben voor de aansprakelijkheidsvraag. Hieronder lichten we een en ander verder toe.

Aansprakelijkheid van de bestuurder van de wagen

Dat lijkt voor de motorbestuurder inderdaad de eenvoudigste optie. De bestuurder had immers rekening moeten houden bij de weersomstandigheden. Terwijl de motorbestuurder met beperkte snelheid op het rechtse baanvak reed, had de bestuurder van de wagen duidelijk zijn snelheid fors aangepast. Hij had dan ook moeten weten dat plotseling remmen een gevaar inhield. Een glad wegdek zal dan ook niet zomaar een overmachtssituatie inhouden: de bestuurder van de wagen zal aansprakelijk zijn voor de schade.

Aansprakelijkheid van de wegbeheerder

Toch staat ook de bestuurder van de wagen niet helemaal machteloos. Het is immers de wegbeheerder (gemeente, provincie of Rijkswaterstaat) die de veiligheid van de weg dient na te streven. Hierbij moet de wegbeheerder niet een bepaald resultaat bekomen, maar moet hij zich wel voldoende inspannen om de weg ijsvrij te houden. Dat maakt het verhalen van de schade bij de wegbeheerder vaak een heel complexe zaak. Het kan bijvoorbeeld wel indien we kunnen aantonen dat de wegbeheerder op de hoogte was van de situatie, de capaciteit had om in te grijpen, maar dat toch had nagelaten. Soms zullen we ons daarom op een andere aansprakelijkheidsgrond dienen te beroepen. Zo kan men bijvoorbeeld de ondeugdelijkheid van het wegdek inroepen. Hierbij denken we aan het gebrek in het treffen van veiligheidsmaatregelen om niet in het kanaal terecht te komen. Of ook dat een optie is? Dat zal de praktijk moeten uitwijzen.

Schade verhalen bij de wederpartij

Hoe dan ook toont bovenstaand voorbeeld duidelijk aan dat het aansprakelijkheidsgegeven bij een aanrijding door gladheid vaak niet eenvoudig is, zeker wanneer de wegbeheerder in het verhaal betrokken is. Voor het verhalen van de schade bij de wederpartij, doe je dan ook best een beroep op een letselschade advocaat. Tijdens een eerste vrijblijvend gesprek kan SAP Letselschade Advocaten al meteen een juridisch advies uitbrengen omtrent de eventuele mogelijkheden. Blijkt dat advies gunstig te zijn? Dan kan je nog steeds zelf beslissen welke stappen je al dan niet onderneemt. Contacteer ons om een gratis afspraak in te plannen.