Aangereden zonder dader: wat nu?

Aangereden zonder dader: wat nu?

Vluchten na een ongeval is voor sommige mensen een bijna natuurlijke reactie. Wat kan je echter doen als slachtoffer wanneer de dader vlucht?

Wat is vluchtmisdrijf?

Als je betrokken bent bij een verkeersongevalof als er door jouw gedrag een ongeval is veroorzaakt, mag je de plaats van het ongeval niet verlaten. Iemand pleegt vluchtmisdrijf als:
  • Er sprake is van een botsing, aanrijding, overrijding of een andere handeling met schade als gevolg en de betrokkene de plaats van het ongeval verlaat zonder zijn gegevens achter te laten. Dus het gaat zowel om een ongeval veroorzaakt door of naar aanleiding van de betrokkene: het voertuig, het dier of de persoon zelf;
  • De betrokkene wist of had (redelijkerwijs) moet vermoeden dat er schade of een letsel is toegebracht aan een ander. Ongeacht de grootte van de schade. Het gaat hierbij niet enkel om de bestuurder maar om eender wie die bij het schadegeval aanwezig is;
  • Het gaat om het verlaten van de plaats van het ongeval verlaten zonder een gerechtvaardigde reden.
Er is ook sprake van vluchtmisdrijf als de betrokkene iemand achterlaat terwijl hij wist of (redelijkerwijs) diende te vermoeden dat deze in een hulpeloze toestand verkeerde. Dus zelfs als je het ongeval niet hebt veroorzaakt, moet je een slachtoffer helpen. Er is geen sprake van vluchtmisdrijf als de dader zijn identiteit en de identiteit van het voertuig heeft achtergelaten. Of tenminste indien hij de mogelijkheid heeft gelaten om deze gegevens te verkrijgen. Bijvoorbeeld als hij de eigenaar niet kon achterhalen, kon hij zijn gegevens achterlaten en bellen naar de politie op het nummer 0900-8844 om melding van het ongeval te maken. Als de dader opzettelijk de schade heeft toegebracht, is er geen sprake van vluchtmisdrijf. Er is wel sprake van vandalisme, opzettelijke slagen en verwondingen of zelfs moord. Als slachtoffer of getuige mag je zelf ook het plaats van het ongeval niet verlaten. Ook in zo’n geval pleeg je immers vluchtmisdrijf. Je moet je dus bij de politie melden.

Melden bij de politie

Als er sprake is van vluchtmisdrijf heb je twee opties. Je kan kiezen om een aangifte te doen bij de politie. Zij zullen dan alle gegevens verzamelen van zowel de getuigen als van jou. Je verzoekt hierbij om een strafvervolging: je vraagt dus dat de dader gestraft wordt. Eenmaal ze alle gegevens verzameld hebben, zullen ze op zoek gaan naar de dader. Indien de dader gevonden wordt, kan je alle schade verhalen op hem. In het kader van het verkrijgen van een schadevergoeding bij het Waarborgfonds Motorverkeer, raden wij deze piste steeds aan. De Nederlandse wetgever heeft rekening gehouden met het feit dat mensen instinctief kunnen vluchten. Daarom heeft hij hen tot 12 uur na het ongeval gegeven om zich alsnog te melden bij de politie. Ze moeten dit wel doen voordat de politie hen zoekt (nog geen verdachte). Als de dader zich later meldt, kan de strafrechter wel milder zijn met de uiteindelijke straf. Dit geldt niet als je het slachtoffer hulpeloos hebt achtergelaten. Je kan ook verkiezen om enkel melding te doen bij de politie. Je stelt de politie gewoon op de hoogte zodat wanneer de dader zich aangeeft, ze jou kunnen contacteren. Hierbij zal de dader niet strafrechtelijk worden vervolgd. Dit gebeurt in de vorm van een kort verslag van voorval.

Europees aanrijdingsformulier

Vul het Europees aanrijdingsformulier ook zeker in en bezorg deze aan je verzekeringsmaatschappij. Sommige verzekeringscontracten dekken alle schade bij ongevallen (omnium). Dus ook deze bij een vluchtmisdrijf. Eenmaal de dader gevonden wordt, zal de verzekeringsmaatschappij alle schade terugvorderen. Maar daar hoef jij dan niet wakker van te liggen. Als de dader niet wordt gevonden en je verzekeringsmaatschappij niet alle schade dekt, ben je aangewezen op het Waarborgfonds Motorverkeer.

Waarborgfonds Motorverkeer

Dit fonds vergoedt de schade als het motorrijtuig die de schade heeft veroorzaakt onbekend is, niet verzekerd was, het ging om een gestolen voertuig of indien het voertuig werd vrijgesteld van zijn verzekeringsplicht. Ook als de verzekeraar failliet is, komt deze tussen. De schade moet wel altijd zijn veroorzaakt door een motorrijtuig zoals bijvoorbeeld een auto, motor, brommer, vrachtwagen etc. Andere oorzaken zoals vandalisme, vuurwerk, natuurgeweld etc. worden niet vergoed door het fonds. Om een schadevergoeding te kunnen bekomen, moet een aangifte bij de politie worden gedaan. Als slachtoffer moet je namelijk aantonen dat je alles (in je macht) hebt gedaan om de dader te vinden. In de gevallen waarbij de dader gezien is, moet je meteen aangifte doen. In andere gevallen heb je tot maximum veertien dagen na het ongeval om een aangifte te doen. Kom je te laat in actie? Dan zal je de schade niet meer kunnen laten vergoeden door het Waarborgfonds Motorverkeer. Natuurlijk kan je dan nog steeds hopen dat de dader wordt gevonden of zichzelf komt aangeven… Is de dader gevlucht, maar je weet wie het is? Schrijf een aangetekende brief waarbij je de omstandigheden van het ongeval omschrijft (wie, waar, wanneer, hoe) en welke schade je hebt. Omschrijf ook waarom je vindt dat de dader aansprakelijk is en maak melding bij de politie. Indien de bekende dader niet over een verzekering beschikte, kan je dan nog steeds beroep doen op het Waarborgfonds. Om je schade te laten vergoeden moet je aan het Waarborgfonds bewijzen kunnen voorleggen. Bijvoorbeeld door ooggetuigen, maar ook door sporen op de ongevalslocatie of getuigen die bevestigen dat je auto zonder schade was voor het ongeval (locatiegetuigen). Denk hierbij zeker aan foto- of videomateriaal. Op de website van het Waarborgfonds vindt u een interactieve video (klik hier), waarmee u aan de hand van diverse vragen kunt bepalen of u een schadeclaim bij het Waarborgfonds kunt indienen. De video maakt inzichtelijk wanneer precies een claim kan worden ingediend en aan welke voorwaarden moet zijn voldaan. Belangrijk is in ieder geval dat u een schade tijdig meldt. Wij raden u aan dat zo spoedig als mogelijk te doen. Na het doorlopen van de interactieve video wordt u gevraagd of u een claim wilt indienen. U kan daartoe dan - als u aan de voorwaarden voldoet - gelijk overgaan. Alle schade wordt door dit fonds vergoed. Dus zowel de materiële schade aan bijvoorbeeld de auto als de letselschade, zoals de kosten voor een ziekenhuisopname. Het verzamelen van alle uitgaven is natuurlijk een evidentie. Zo ben je zeker dat al je schade is vergoed. Bij vluchtmisdrijf met een onbekende dader is er wel een eigen risico tot € 250,00. Weet de politie de dader later op te sporen? Dan zal het Waarborgfonds Motorverkeer de betaalde bedragen van de dader terugvorderen. Ook jij hebt dan nog een vorderingsrecht ten belope van het eventuele eigen risico. Bij letselschade kan het Waarborgfonds een voorschot toekennen, zelfs als het nog onduidelijk is hoeveel de behandeling zal kosten. Zo voorkomen ze dat slachtoffers in geldproblemen raken. Hoe dan ook raden wij aan om bij vluchtmisdrijf steeds beroep te doen op een letselschade advocaat. Stel je maar eens voor dat door een enkele fout het Waarborgfonds Motorverkeer geen schadevergoeding wil toekennen…