5 vaak gestelde vragen over letselschade door een verkeersongeval

5 vaak gestelde vragen over letselschade door een verkeersongeval

Wanneer je betrokken bent bij een verkeersongeval, steken verschillende vragen al snel de kop op. Het begint eigenlijk allemaal al bij het invullen van het Europees Aanrijdingsformulier. Voor de meeste verkeersdeelnemers is dat natuurlijk geen routineklus. Liep je letselschade op ten gevolge van het verkeersongeval? Dan wordt het ook nadien vaak een stuk ingewikkelder. van vijf vaak gestelde vragen bij letselschade door een verkeersongeval. Natuurlijk bieden we ook meteen een antwoord.

# 1. Heb ik wel recht op een schadevergoeding?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de concrete omstandigheden van het ongeval. Indien het ongeval ontstond door de fout van een derde partij, is dat meestal wel het geval. Tijdens een vrijblijvend intake gesprek kan onze letselschade advocaat de aansprakelijkheidsvraag onder de loep nemen en jou adviseren over het al dan niet nemen van verdere stappen.

# 2. Kan mijn letselschade verjaren?

Het antwoord op die vraag is volmondig: ja! In de eerste plaats heb je vijf jaar tijd om de letselschade te claimen. Er geldt bovendien ook een absolute verjaringstermijn van twintig jaar. Voor het claimen van de letselschade bij de WAM-verzekeraar geldt er dan weer een kortere verjaringstermijn. Die verjaringstermijn kan gelukkig wel gestuit worden. Hoe dan ook is het belangrijk om meteen actie te ondernemen. Ben je nog volop herstellende en kan je daar echt geen tijd voor vinden? Dat hoeft geen probleem te zijn. Dan laat je het maar beter over aan een letselschade advocaat die jouw belangen zal behartigen.

# 3. Ik beschik over een rechtsbijstandsverzekering, is dat voldoende?

In principe wel. De verzekeraar zal immers een interne jurist of advocaat aanwijzen die jouw belangen zal behartigen. Over het algemeen hoeft daar dan ook niks mis mee te zijn. Bij heel ingewikkelde zaken moeten we echter toch een en ander relativeren. Verzekeraars dringen immers vaak aan op een snelle afwikkeling van het dossier. Extra uren impliceert voor hen immers extra kosten. Dat is lang niet altijd een goede zaak. Ook kan het zo zijn dat de interne jurist helemaal niet gespecialiseerd is in letselschadezaken en hierdoor niet altijd een maximale schadevergoeding kan bekomen. Toch biedt de rechtsbijstandsverzekering ook hier een gedeeltelijke uitweg. Wanneer de rechtsbijstandsverzekeraar beslist om over te gaan tot een administratieve of juridische procedure, beschik je immers over het recht om ook zelf een advocaat naar keuze aan te wijzen. Meestal is in de polis een maximaal bedrag opgenomen ter dekking van externe advocaatkosten, net zoals een eigen risico. Is er sprake van een overschrijding van het maximale bedrag? Dan kunnen we de extra kosten (net als het eigen risico) nog steeds bij de aansprakelijke derde verhalen.

# 4. Is het afwikkelingsvoorstel van mijn verzekeraar goed genoeg?

Mogelijks wel, mogelijks niet. Dat kunnen wij vooraf niet zeggen. Er wordt alvast wel aangeraden om minimaal een second opinion te vragen. Ook bij SAP Letselschade Advocaten kunnen we nagaan of er een hogere schadevergoeding mogelijk is. Uiteraard heb je nadien nog steeds de keuze om al dan niet in te gaan op het afwikkelingsvoorstel.

# 5. Op welke schadevergoeding heb ik recht?

Andermaal is er geen pasklaar antwoord mogelijk. Het eenvoudigste antwoord dat we kunnen meegeven: je hebt recht op de totale som van alle schade, inclusief een compensatie voor jouw smart. Hierbij moet zowel gekeken worden naar de gevolgen van het schadegeval op korte en op lange termijn. Eventueel zullen expertenverslagen verduidelijking dienen te brengen. Bij SAP Letselschade Advocaten berekenen onze rekenkundigen de vergoedingen tot in de kleinste details. Op die manier krijg je steeds de hoogst mogelijke schadevergoeding.