Posttraumatische dystrofie: recht op een schadevergoeding?

Posttraumatische dystrofie of het Complex Regionaal Pijnsyndroom was lange tijd aanleiding voor discussies. Vroeger was het dan ook niet duidelijk wat aan de oorzaak lag van de desbetreffende symptomen. Intussen is een en ander uitgeklaard. Toch heeft het nog steeds onaangename consequenties voor de afhandeling van het schadedossier. Het kan immers enige tijd innemen vooraleer er een medische eindsituatie is ingetreden. In de tussentijd zullen wij echter wel de noodzakelijke voorschotten opvragen bij de aansprakelijke partij of diens verzekeraar.

Kenmerken van posttraumatische dystrofie

Posttraumatische dystrofie ontstaat meestal na het optreden van een letsel aan de gewrichten of ledematen. Het kan eveneens ontstaan na een operatie. Die ontstaansgronden verklaren meteen ook de nadrukkelijke link met het aansprakelijkheidsrecht. Het laat zich kenmerken door ernstige pijnklachten die meestal voorkomen bij de ledematen. Die pijnklachten staan niet in verhouding met de zichtbare kwetsuur en verergeren wanneer het slachtoffer beweegt of aangeraakt wordt. Een abnormale verkleuring, een zwelling en (lokale) temperatuurschommelingen kunnen eveneens wijzen op een posttraumatische dystrofie. Posttraumatische dystrofie kan zowel tijdelijk als chronisch optreden en dit bij alle leeftijdsgroepen. Wel stelt de medische literatuur vast dat de kans op deze aandoening nadrukkelijk groter is bij vrouwen en dit bij de leeftijdscategorie van 45 tot 60 jaar. Echter kunnen ook andere demografische groepen te kampen hebben met het Complex Regionaal Pijnsyndroom.

Oorzaken van posttraumatische dystrofie

In de medische literatuur heerst nog steeds onenigheid over de oorzaken van dit syndroom. Toch zijn er twee theorieën die steeds meer aan belang winnen. Bij de ene theorie legt men die oorzaak bij een stoornis in het genezingsproces. Ten gevolge van die stoornis kunnen er tussen de verschillende zenuwen foutieve verbindingen ontstaan. Een andere theorie vertrekt dan weer van een bijzondere ontstekingsreactie waarbij zogenaamde vrije radicalen zich opstapelen in het weefsel.

De drie stadia van posttraumatische dystrofie

De ontwikkeling van het Complex Regionaal Pijnsyndroom doorloopt drie stadia. In een eerste stadium treden diverse ontstekingsverschijnselen op. Denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van een zwelling, lokaal oplopende temperaturen en een rode huid. De doorlooptijd van dit eerste stadium verschilt van patiënt tot patiënt. Bij sommige patiënten duurt het eerste stadium slechts enkele weken terwijl het bij anderen maandenlang aansleept. In een tweede stadium zal de pijn opnieuw heviger worden. Ook de huid zal zich anders ontwikkelen. Meestal zal de huid dan ook bleek worden en klam aanvoelen. Ook haaruitval wordt soms met dit stadium gelinkt. Indien de posttraumatische dystrofie plaatsvindt bij een van de ledematen zal er soms ook sprake zijn van schade aan de teen- of vingernagels. In een derde fase zal de pijn opnieuw verdwijnen. Toch blijven de spieren en gewrichten zwak en kan er sprake zijn van verstijving. Na verloop van tijd zullen ten slotte ook die symptomen verdwijnen. Toch kan er ook sprake zijn van permanente schade, denk bijvoorbeeld aan krachtverlies.

Aansprakelijkheid bij posttraumatische dystrofie

De onduidelijkheid over het ontstaan van het Complex Regionaal Pijnsyndroom zorgt ervoor dat er heel wat voer voor discussie bestaat, zeker indien een arts op zijn aansprakelijkheid wordt gewezen. Om die reden is een onafhankelijk deskundigenonderzoek aangewezen om het bestaan van de schade vast te leggen. Eveneens zal er ook aandacht zijn voor de gevolgen van de aandoening op psychisch vlak. Tot slot laat dat zich vertalen in een aansprakelijkheidsstelling en een schadevordering. Wij van SAP Advocaten hebben hier eveneens een ruime aandacht voor het smartengeld. Niet alleen wij erkennen immers het immateriële leed maar vragen diezelfde erkentelijkheid ook van de (verzekeraar van de) aansprakelijke. Een geschikte compenserende schadevergoeding is dan ook op zijn plaats. Meer informatie over de vorderingsmogelijkheden bij posttraumatische dystrofie? Kom dan vrijblijvend langs voor een eerste juridisch intake gesprek.