Immateriële schadevergoeding: wat is dat?

Immateriële schadevergoeding: wat is dat?

Wanneer er een schadeclaim wordt opgesteld, hebben we het onder andere over de tweedeling materiële en immateriële schade. De materiële schade laat zich hierbij eenvoudig vertalen tot vermogensschade. Denk bijvoorbeeld aan ziekenhuiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp of schade aan de wagen of fiets. Maar wat is dan een immateriële schadevergoeding en welke schadeposten vallen daar dan onder? Wij geven een woordje uitleg waar nodig.


De immateriële schadevergoeding

De immateriële schadevergoeding kan omschreven worden als de schade door de pijn, de gederfde levensvreugde of het verdriet ten gevolge van een foutieve daad van een derde die aansprakelijk is voor die schade. Vaak zie je voor die uitgekeerde schadevergoeding ook wel eens het begrip ‘smartengeldterugkomen. De redenering achter de immateriële schadevergoeding is vrij eenvoudig. De schade blijft immers lang niet alleen beperkt tot financiële aspecten. Ook niet-financiële schade kan het gevolg zijn van een ongeval. De immateriële schadevergoeding of het smartengeld moet de leed dan verzachten via een compenserend financieel bedrag.


Voorbeelden van immateriële schade

Immateriële schade kan verschillende gedaantes aannemen. In de eerste plaats denken we aan de pijn ten gevolge van het ongeval. Die pijn kan zich slechts gedurende een bepaalde tijd manifesteren maar kan ook levenslang aanwezig zijn. Het kan zowel gaan om fysieke als om mentale pijnigingen. Letselschade kan dus aanleiding geven tot immateriële schade. Denk maar aan psychische problemen ten gevolge van een groot litteken of de amputatie van een lichaamsdeel. Ook kan letselschade bij een auto ongelukaanleiding geven tot angst om zich in het verkeer te begeven. Toch gaat het ook een stuk verder dan dat. Zo kan het bijvoorbeeld ook gaan om toegenomen angst, verdriet omdat de favoriete hobby niet meer kan worden uitgeoefend of verminderde levensvreugde door een afname van het sociaal contact. Tot slot spreken we ook van immateriële schade indien iemands naam en eer in diskrediet wordt gebracht of zelfs wanneer het gaat om een oneervol diskrediet van diens voorouders. Vanaf 1 januari 2019 wordt ook affectieschade aan dit rijtje toegevoegd. Hierbij hebben ook de nabestaanden recht op een schadevergoeding ten gevolge van het verdriet door het overlijden van het slachtoffer. Dat bestond al langer in het buitenland, maar is nieuw in Nederland.


Het bedrag van de immateriële schadevergoeding

De hoegrootheid van de immateriële schadevergoeding is altijd een feitenkwestie. Zo kunnen bijvoorbeeld de leeftijd, de psychische situatie of andere concrete elementen een rol spelen. Zo kan het niet meer kunnen uitoefenen van een hobby voor de ene persoon een grotere impact hebben dan voor iemand anders. Het is dan ook belangrijk om de persoonlijke impact en het leed voldoende aannemelijk te maken. Hier spelen niet alleen goede letselschade advocaten een belangrijke rol, maar ook medische en psychologische experts. SAP Advocaten zal het daarom niet nalaten om zo’n experts in te schakelen. Tot slot: in Nederland zijn de immateriële schadevergoedingen vrij beperkt te noemen. In andere Europese landen zijn de schadevergoedingen soms tientallen malen hoger. Het voldoende kunnen verantwoorden van de geleden schade, is dan ook onontbeerlijk voor het verkrijgen van een eerlijke schadevergoeding.