Schadeclaim indienen Amsterdam

Schadeclaim indienen Amsterdam

Met zijn bewoningsgeschiedenis van meer dan 4.000 jaar zijn Amsterdamse schadegevallen vast geen uitzondering. Natuurlijk is een en ander de laatste jaren exponentieel toegenomen. De groeiende economie, de hogere werkgelegenheid, het toenemend autogebruik en de continue toevoer aan fietsers: het maakt Amsterdam er zeker niet veiliger op. Slachtoffer geworden van een verkeersongeval te Amsterdam? Je bent vast niet alleen. SAP Letselschade Advocaten legt een en ander voor jou uit.

Aantal verkeersongevallen Amsterdam

Een verkeersongeval opgelopen te Amsterdam? Geheel ongewoon is dat zeker niet. In 2014 kwamen er nog 29 mensen om het leven in het Amsterdams verkeer. In 2015 en 2016 ging het om respectievelijk 22 en 23 dodelijke slachtoffers. Gedetailleerde cijfers voor 2017 zijn nog niet gepubliceerd, maar op basis van algemene gemiddelden voor Noord-Holland kan worden aangenomen dat het cijfer vrij constant blijft. Iedere verkeersode is er één teveel, laat dat alvast duidelijk zijn. Anderzijds geven die cijfers nog niet de volledige problematiek weer: we mogen enkel aannemen dat het aantal verkeersongevallen met letselschade vele malen hoger ligt.

Waarom een schadeclaim indienen?

Wanneer je letselschade oploopt ten gevolge van een verkeersongeval, heb je mogelijks recht op een schadevergoeding. Dat is in Amsterdam zo, dat is in Rotterdam zo en dat is zelfs in gelukkigste gemeente Eden zo. Om een schadevergoeding te bekomen van de verzekeraar van de aansprakelijke partij, moet die partij natuurlijk wel eerst aansprakelijk gesteld worden. Uiteraard dien jij een en ander te bewijzen en de schade te begroten. Lijken alle puzzelstukjes te passen? Dan heb je dus recht op een (integrale) vergoeding van alle geleden en toekomstige schade.

SAP Letselschade Advocaten helpt jou verder

De aansprakelijkheidsdiscussie is lang niet altijd eenvoudig. Ook in verkeerssituaties is dat het geval. En wanneer de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent, is er nog het opstellen van de schadeclaim. De praktijk leert ons dat zowel afwikkelingsvoorstellen van verzekeraars als particuliere schadeclaims onvoldoende rekening houden met de effectieve schade. Een advocaat zorgt er dan ook voor dat je een maximale vergoeding krijgt. Dat is ook eerlijk: als schadelijder hoef je echt niet op te draaien voor de fout van een andere partij. In de nabijheid van Amsterdam, net voorbij Hilversum, bevindt zich het kantoor van SAP Letselschade Advocaten. Wij behandelen ook regelmatig schadedossiers van verkeersongevallen die in Amsterdam plaatsvinden. Als gespecialiseerd letselschadekantoor hebben wij dan ook een ruime expertise in verkeersongevallen en garanderen wij steeds het hoogst haalbare resultaat. Tijdens een eerste gratis intake gesprek kunnen we alvast een en ander toelichten. Slachtoffer geworden van een schadegeval te Amsterdam? Neem dan contact met ons op via 033 461 30 48.