Vonnis Rechtbank Zeeland – West-Brabant

Letselschade zonder dader: wat moet je weten?

Wanneer je letselschade oploopt door een onrechtmatige daad van een ander, is die derde aansprakelijk voor de schade. Wanneer we de dader niet kennen, bijvoorbeeld omdat de bestuurder doorgereden is, is dat natuurlijk een stuk moeilijker. Toch hoef je ook hier niet zomaar bij de pakken te blijven zitten. SAP Letselschade Advocaten kan je adviseren bij de verder te nemen stappen. In sommige gevallen kan je overigens nog steeds een vergoeding verkrijgen.

Geen verjaring na vijf jaar

De wetgever voorziet een verjaringstermijn van vijf jaar na het schadegeval. Binnen die tijd moet je met andere woorden jouw schade claimen. Echter begint die termijn pas te lopen vanaf het moment dat je op de hoogte bent van de schade en van de identiteit van de dader. Je hoeft je met andere woorden nog geen zorgen te maken over de verjaring van de aansprakelijkheid voor letselschade. Natuurlijk is het in de tussentijd wel belangrijk om de nodige vaststellingen te doen opdat we later misschien alsnog de dader kunnen aanspreken. SAP Letselschade Advocaten kan helpen bij het verzamelen van de nodige bewijsstukken.

Eventuele tussenkomst verzekeraar

Voor sommige schadeposten is het overigens mogelijk om de eigen verzekeraar aan te spreken. Denk bijvoorbeeld aan de beperkte cascoverzekering waarbij bepaalde vormen van vandalisme meestal wel gedekt zijn. Soms is het echter niet mogelijk om de eigen verzekeraar aan te spreken voor de schade. In zo’n geval bestaan er wel verschillende fondsen waar alsnog een schadeclaim ingediend kan worden. Uiteraard behoren ook de sociale voorzieningen en de sociale verzekeringen tot de mogelijkheden. SAP Letselschade Advocaten kent de weg tot vergoeding als geen ander, ook wanneer er geen dader geïdentificeerd kan worden.

Waarborgfonds Motorverkeer

Indien je schade opgelopen hebt ten gevolge van een aanrijding door een motorvoertuig, kan je om een vergoeding vragen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Je kan een vergoeding indienen indien de schade werd veroorzaakt door de bestuurder van een motorvoertuig en indien de bestuurder wegreed. Ook wanneer het gaat om een gestolen voertuig, zal het Waarborgfonds een schadevergoeding toekennen. Het Waarborgfonds zal zowel de materiële schade als de letselschade vergoeden. Voor wat betreft de vergoeding van de materiële schade bij een onbekende dader, hanteert men wel een eigen risico van 250 euro. Om aanspraak te maken op een vergoeding door het Waarborgfonds moet je kunnen aantonen dat het nodige werd gedaan om de identiteit van de dader te achterhalen. Het ongeval meteen bij de politie melden, is bijvoorbeeld een must. Ook moet er bewezen worden dat het gaat om een onbekende bestuurder, bijvoorbeeld door beroep te doen op ooggetuigen. Het kan hierbij ook gaan om zogenaamde locatiegetuigen. Het gaat om stappen die je zo snel mogelijk na het ongeval dient te ondernemen. Overigens raden wij aan om die stappen altijd te doorlopen, ook wanneer het niet gaat om een ongeval met een motorvoertuig. Voor het indienen van een claim bij het Waarborgfonds Motorverkeer geldt er een termijn van drie jaar. SAP Letselschade Advocaten kan de schadeclaim ook gewoon opstellen en mag dat rechtstreeks bij het Waarborgfonds Motorverkeer indienen. Enkel voor het gedeelte eigen schuld behoud je dan in principe nog een vorderingsrecht tegen de onbekende dader. Kan de dader jaren later nog opgespoord worden? Dan zal het Waarborgfonds Motorverkeer de dader aansprakelijk stellen en kunnen ook wij het eigen risico alsnog bij de dader opvorderen.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Wanneer je slachtoffer wordt van een geweldmisdrijf waarbij de dader niet gekend is, kan beroep gedaan worden op het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Ook hier zijn er bepaalde voorwaarden aan verbonden. Zo moet het gaan om een opzettelijk gepleegd geweldsmisdrijf, moet dat misdrijf in Nederland gepleegd zijn en mag je zelf geen schuld treffen. Bovendien moet het ook gaan om een zogenaamd ernstig letsel. Denk bijvoorbeeld aan een gebroken been of het verlies van een oog. Toch volstaat ook een ernstig psychisch letsel. Bij bijvoorbeeld zedenmisdrijven of gewapende overvallen is er daarom altijd sprake van een ernstig letsel. Het Schadefonds keert geen integrale schadevergoeding uit maar werkt aan de hand van vaste bedragen in functie van een beoordeling via een zogenaamde letsellijst. In principe geldt er een termijn van tien jaar voor het indienen van een aanvraag. Echter wordt altijd aangeraden om de aanvraag zo snel mogelijk in te dienen. Op bewijsrechtelijk vlak en wat betreft het vaststellen van de schade, maakt het langdurig afwachten het er immers niet eenvoudiger op. Weet overigens dat je ook als nabestaande een aanvraag kan indienen indien het slachtoffer ten gevolge van het geweldsmisdrijf is overleden.

Onafhankelijke organisaties

Naast de officiële fondsen zijn er ook onafhankelijke maatschappelijke organisaties die slachtoffers kunnen bijstaan. Denk bijvoorbeeld aan het Fonds Slachterhulp dat ook individuele steun, financieel of in natura, kan toekennen. Hier is het de hulpverlener die noodhulp kan aanvragen voor het slachtoffer. Informeer bij de desbetreffende organisaties naar de verschillende vormen van ondersteuning die je er kan ontvangen.

Kom langs bij SAP Letselschade Advocaten

Ook wanneer de identiteit van de dader niet gekend is, zal het de moeite lonen om een belangenbehartiger in te schakelen. In het kluwen van verzekeringen, fondsen en sociale voorzieningen is het immers niet eenvoudig om alsnog tot een maximale vergoeding van de schade te komen. Niet alleen kan SAP Letselschade Advocaten adviseren, bovendien kunnen wij vaak ook meteen tot actie overgaan. Kom vrijblijvend langs voor een gratis intake gesprek waar we de verschillende mogelijkheden samen bespreken.