Letselschade en PGB: wat als ik afgewezen word?

Letselschade en PGB: wat als ik afgewezen word?

Een ongeval kan het leven voorgoed veranderen. Indien een andere partij aansprakelijk is, moet hij de andere partij schadeloos stellen. In principe moet hij dus het noodzakelijke doen om de situatie voor het slachtoffer te herstellen tot hoe het was voor het schadegeval, hoewel ook wij durven te erkennen dat dat niet altijd mogelijk is. Dat zal bijvoorbeeld zo zijn indien je niet langer zelfstandig kan eten: daar kan niemand iets aan veranderen. Wel kan er hulp aangeboden worden. Dan kloppen we in de eerste instantie aan bij de gemeente. Maar wat als ook zij niet kunnen helpen? Het Persoonsgebonden Budget Het Persoonsgebonden Budget of PGB is een bedrag dat de overheid ter beschikking stelt voor mensen die te kampen hebben met een beperking. Na het ongeval kan dat voor het slachtoffer geval zijn. Dat bedrag moet ervoor zorgen dat het slachtoffer ook zelf bepaalde zorgen kan betalen. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een budgetcoach of thuisverpleging. Het PGB heeft zo zijn voor- en zijn nadelen, maar biedt vaak wel een eerste compensatie bij blijvende letselschade. Overigens kan het Persoonsgebonden Budget niet voor alle zorgkosten gebruikt worden. Zo kan je het niet gebruiken voor het betalen van een therapie, geneeskundige behandelingen en ingrepen, vervoerskosten of hulpmiddelen. Die kosten zal je dus hoe dan ook bij de aansprakelijke partij moeten verhalen. Het aanvragen van het PGB is een verplichting als slachtoffer en kadert in de schadebeperkingsplicht. PGB wordt niet altijd toegekend Na het indienen van de aanvraag zal de gemeente die aanvraag moeten beoordelen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien er sprake is van schuldsanering of indien het gaat om een uitgesloten zorgprofiel. Wat na afwijzing? Indien het PGB wordt afgewezen kan je de aangehaalde kostenposten verhalen bij de aansprakelijke partij. Dat is ook zo wanneer het Persoonsgebonden Budget niet zou volstaan om de noodzakelijke kosten te dekken. Afgewezen door de gemeente en de schade verhalen bij de aansprakelijke partij? Neem dan contact op met SAP Letselschade Advocaten.